1e GAP getrainde landbouwers afgeleverd

1e GAP getrainde landbouwers afgeleverd

30-07-2019

27 landbouwers van ressort Wanica C - Santodorp hebben na drie dagen, de GAP-trainingen gevolg te hebben op het LVV-ressortkantoor Welgedacht C hun certificaat ontvangen. Met deze certificering zijn de groenteboeren voorbereid op de Good Agriculture Practice level en zijn ze in staat deel te nemen aan het exporteren van gewassen naar de Europese landen. Zij krijgen binnenkort hun producentencode van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Het ministerie heeft vastgesteld dat alléén boeren die getraind zijn door LVV in aanmerking komen voor een producentencode.

Groenteboer Rishie Bhatoe, die al zeven jaar verschillende groente teelt (w.o. sopropo, boulanger, antroewa en kouseband), speciaal voor de export naar Nederland, ervaart de training als leerijk. De boeren kwamen allen tot besef dat het noodzakelijk is, zich te onderwerpen aan de voedselveiligheids aspecten, wil men blijven bijdrage aan een gezonde wereld-gemeenschap. Rosilakumarie Rághoe-Bhugoea, Senior Agrarische Voorlichter van het onderdirectoraat Landbouw, heeft deze 1e GAP-training tezamen met zes andere collega-voorlichters, verzorgd. Een veel gestelde vraag van de deelnemers is welke alternatieven er zijn voor het gebruik van schadelijke pesticiden, verwijzend naar het gebruik van biologische middelen.

Dat alle boeren gecertificeerd moeten zijn in Goede Agrarische Praktijken (GAP) is een maatregel van het ministerie van LVV. Een ieder heeft recht op veilig voedsel en het is de plicht van LVV om erop toe te zien dat het ook gebeurd. Op 25, 26 en 29 juli zijn de landbouwers die groenten telen voor voornamelijk de export, getraind geworden in hoe gewassen te verbouwen volgens de EU-standaarden. De, aan de gecertificeerde GAP-landbouwers, toegekende producentencode is een manier om de afkomst van producten te traceren in geval van ongeregeldheden en zodoende om acties te ondernemen zoals voorzorgs - en of corrigerende maatregelen. Naast de producentencode, wordt de exporteurs voorzien van een exportcode, eveneens voor gemakkelijke traceerbaarheid. Exporteurs van alle gewassen (groente, fruit en andere) mogen in de toekomst hun exportwaar alleen opkopen bij boeren die in het bezit zijn van een producentencode maw GAP-gecertificeerde landbouwers. ‘Samen werken is samen verdienen’, gaf minister Rabin Parmessar eerder aan. Dit is ondermeer de reden waarom alle boeren meewerken aan de waardeketen van voedselveiligheid, om zodoende meer te kunnen verdienen wat zal betekenen meer welvaart en welzijn voor Suriname.