Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister van LVV heeft ontmoeting met LVV – Nickerie

Minister van LVV heeft ontmoeting met LVV – Nickerie

Minister Prahlad Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op maandag 3 augustus op het kantoor van LVV – te Nieuw Nickerie een ontmoeting gehad met het personeel van LVV Regio – West.
Minister Prahlad Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

Minister Prahlad Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

Minister Prahlad Sewdien heeft op zondag 2 augustus een werkbezoek gebracht aan Nickerie. De minister is door de DC van Nickerie Nisha Kurban – Baboe en vertegenwoordigers uit de private sector van harte welkom geheten. Harriette Ramdin heeft op verzoek van de DC van Nickerie het geheel gecoördineerd.
Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector

Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector

Minister Parmanand Sewdien, van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op dinsdag 28 juli 2020 een ontmoeting gehad met de Visserijsector. Minister Sewdien was vergezeld van de verantwoordelijke van het Directoraat Visserij, mevrouw Parveen Amritpersad.
Prahlad Sewdien vangt werkzaamheden aan als minister van LVV

Prahlad Sewdien vangt werkzaamheden aan als minister van LVV

Prahlad Sewdien die door de VHP is voorgedragen als minister van LVV en op donderdag 16 juli 2020 door President Chandrikapersad Santokhi is beëdigd, heeft op heden vrijdag 17 juli 2020, zijn werkzaamheden op het ministerie aangevangen.
LVV afdeling Bestrijdingsmiddelen geeft training aan medewerkers InVitroPlants Grassalco

LVV afdeling Bestrijdingsmiddelen geeft training aan medewerkers InVitroPlants Grassalco

InVitroPlants Grassalco is een dochteronderneming van staatsmijnbouw bedrijf Grassalco N.V. Deze dochteronderneming is gevestigd in het district Commewijne. Het laboratorium staat op de voormalige koffieplantage La Solitude in district Commewijne en is gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) vermeerderd plantmateriaal.
Plantenkassen voor kinderhuizen

Plantenkassen voor kinderhuizen

In het kader van “The Japan Caribbean Climate Change Partnership project” JCCCP, mochten landen in het Caraïbisch gebied een projectvoorstel indienen bij Japan. De projectvoorstellen die ingediend werden, zijn in het kader van klimaatsveranderingen en moeten ertoe leiden dat men de gevolgen van de klimaatsveranderingen aan kan. Ter financiering van de projectvoorstellen heeft Japan een Grant beschikbaar gesteld.
Training data verzameling en statistieken voor LVV ressorten

Training data verzameling en statistieken voor LVV ressorten

Het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met een serie van refreshment trainingen voor Statistiekmedewerkers van verschillende ressorten. De training is in december 2019 gestart in Nickerie alwaar Landbouwvoorlichters en rayon coördinatoren van het ministerie Regio-West hebben deelgenomen aan deze training.
Werkzaamheden pompgemaal Wageningen verlopen gestaag

Werkzaamheden pompgemaal Wageningen verlopen gestaag

In de afgelopen periode is gebleken dat er niet voldoende water aanwezig is voor de rijstsector te Nickerie. De weersomstandigheden zijn ook niet gunstig geweest en heeft het minder geregend dan werd verwacht. De afgelopen maanden is er bij de werkzaamheden stagnatie opgetreden omdat het gereedschap voor het vreeswerk uit het buitenland moest worden ingevoerd. Bij het uitvrezen mag er geen gebruik worden gemaakt van Jackhammers. Deze en nog enkele technische redenen hebben geresulteerd in een langere werkperiode dan gepland.
LVV presentatie over kippenteelt

LVV presentatie over kippenteelt

Kippentelers kunnen heel veel samen bereiken door te telen in vereniging verband. Roy Imanredjo, senior veeteelt voorlichter van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV gaf dit mee aan het goed opgekomen publiek tijdens een presentatie in Moengo op zaterdag 1 februari 2020
Uitbreiding LVV Marowijne i.v.m. agrarische ontwikkeling en internationale vereisten

Uitbreiding LVV Marowijne i.v.m. agrarische ontwikkeling en internationale vereisten

Het ministerie van LVV is serieus van plan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Marowijne ter hand te nemen. Dit gaf LVV-minister Rabin Parmessar het goed opgekomen gehoor te kennen, tijdens een werkbezoek aan Moengo op zaterdag 1 februari 2020. Hij werd daarbij vergezeld van zijn staf, vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, Industrie &Toerisme en vertegenwoordigers van de FAO.
LVV start met activiteiten i.v.m. Survey in quarantaine ziekten

LVV start met activiteiten i.v.m. Survey in quarantaine ziekten

In het kader van de Survey in quarantaine ziekten in banaan en bacove, zijn er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal activiteiten ontplooit. Voor de eerste helft van februari 2020, wordt de theoretische training ten behoeve van de landbouwvoorlichters vervolgd en zal er een aanvang worden gemaakt met de praktische veldtraining. Zij worden getraind in het herkennen van quarantaine ziekten in banaan en bacove. Tijdens de training wordt aan de deelnemers ook meegegeven hoe bij eventuele ziekten, deze onder controle gehouden moeten worden.
Optimalisering informatie stroom vanuit de LVV ressorten

Optimalisering informatie stroom vanuit de LVV ressorten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is een zeer dynamisch ministerie met dienstverlening naar de gemeenschap toe. De gemeenschap moet op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die de verschillende ressort kantoren ontplooien. Op dinsdag 4 februari 2020 zijn de ressort- en rayonleiders uitgenodigd om samen met de Moderne Media Unit van het ministerie, MMU, van gedachten te wisselen over hoe beter invulling te geven aan de communicatie stroom. De heer Clyde Ford, coördinator van de afdeling MMU, heette de aanwezigen van harte welkom,
Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud met tuinlieden LVV

Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud met tuinlieden LVV

Voor Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is het personeel de meest belangrijke schakel van het ministerie. Voor de bewindsman maakt het niet uit op welk niveau de mensen functioneren.
Intensivering aanpak van Landbouw voorlichters in het Ressort Wanica A. (Kwatta en Pomona)

Intensivering aanpak van Landbouw voorlichters in het Ressort Wanica A. (Kwatta en Pomona)

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er op gericht de diensten zo dichtbij mogelijk van de doelgroep te brengen. In de meeste agrarische gebieden heeft het ministerie een kantoor waar men terecht kan voor deze diensten. Zo is er te Kwatta, dat bekend staat als agrarisch gebied, achter de Kwattamarkt ook een ressort kantoor van het ministerie
LVV en HI&T roepen op tot benutting agrarische mogelijkheden in Marowijne

LVV en HI&T roepen op tot benutting agrarische mogelijkheden in Marowijne

Het district Marowijne heeft van oudsher bewezen te kunnen voorzien in de eigen behoefte aan groente, fruit en vleesvoorziening. De glorietijden van dit district zijn gememoreerd door minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens een gezamenlijk bezoek aan Moengo op zaterdag 1 februari 2020.