Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Voorlichters LVV Nickerie, ADRON en boeren trekken ten strijde tegen Bibietvlieg

Voorlichters LVV Nickerie, ADRON en boeren trekken ten strijde tegen Bibietvlieg

Voorlichters van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij in Nickerie, bijgestaan door medewerkers van het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum ADRON, zijn de afgelopen weken intensief bezig geweest om boeren in de oostelijke polders voor te lichten over de bestrijding van de Bibietvlieg en Delphaciden in hun aanplant.
LVV - Keuring van groente en fruit nog altijd verplicht

LVV - Keuring van groente en fruit nog altijd verplicht

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen is er dagelijkse een komen en gaan van vertrekkende reizigers. Deze reizigers melden zich aan voor de keuring van hun groente en fruit.
LVV- FAO pilot meeting voor pesticiden registratie systeem Caribisch gebied

LVV- FAO pilot meeting voor pesticiden registratie systeem Caribisch gebied

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de garantie op voedselveiligheid heel hoog in zijn vaandel staan. De Food and Agriculture Organization, FAO en de Global Environmental Facility, GEF zijn internationale partners die samen milieu uitdagingen aangaan die gerelateerd zijn aan biodiversiteit, klimaatverandering, bodemdegradatie, chemicaliƫn en internationale wateren.
LVV houdt informatie-sessies over hygiëne in het kader van het Corona virus

LVV houdt informatie-sessies over hygiëne in het kader van het Corona virus

In het kader van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gemeend, het personeel in groepen te informeren wat er kan worden gedaan op het gebied van de hygiƫne ter voorkoming van ziekten. De informatie-sessies zijn op maandag 27 januari 2020 gestart en er wordt gewerkt met groepen van afdelingen.
Uitbreiding dienstverlening LVV in het ressort gebied Pomona

Uitbreiding dienstverlening LVV in het ressort gebied Pomona

Om de dienstverlening te vergroten heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een kantoor te Pomona in gebruik genomen. Het kantoor is gevestigd in een pand alwaar ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling een afdeling heeft gehuisvest. Vandaag 27 januari is het personeel officieel gestart met de werkzaamheden.
LVV- Training in het herkennen van quarantaine ziekten bij banaan en bacove

LVV- Training in het herkennen van quarantaine ziekten bij banaan en bacove

In Columbia is vorig jaar de schimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. cubense Tropical race 4 (FOC TR4) uitgebroken in de bacoven sector. Dit is voor Suriname aanleiding geweest om preventief te werk te gaan en voorbereidingen te treffen om deze ziekte en de verspreiding daarvan te voorkomen in ons land.
Eerste GAP training in District Marowijne gestart in Moengo

Eerste GAP training in District Marowijne gestart in Moengo

Op het Ressort kantoor Moengo van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben 21 personen zich aangemeld voor het volgen van een Good Agriculture Practice - GAP training
Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Met de overeenkomst tussen de regeringen van Suriname en Venezuela voor de export van 30 duizend ton witte rijst is de afzet van rijst uit Suriname tot 2021 gegarandeerd. Op zaterdag 25 januari 2020 is een aanvang gemaakt met het beladen van het tweede schip met rijst voor de republiek Venezuela. Voor deze gelegenheid is behalve minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn staf ook ambasadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas van de Bolivariaanse republiek Venezuela naar Nickerie afgereisd.
Minister Parmesar is vast van plan de Arawarasluis in orde te maken voor watervoorziening middenstandspolder en Wageningen

Minister Parmesar is vast van plan de Arawarasluis in orde te maken voor watervoorziening middenstandspolder en Wageningen

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in Nickerie aangekondigd dat er op korte termijn een openbare aanbesteding wordt voorbereid voor het herstel van de Arawarasluis. Deze sluis verbinding die de boven Nickerierivier met de Wayamborivier verbindt is reeds vele Jaren niet in orde. De sluis is tegenwoordig weer actueel omdat de zouttong van de Nickerierivier steeds dichterbij Wageningen komt waardoor er niet voldoende zoetwater is om gepompt te worden richting de rijstarealen in de Middenstandspolder en Wageningen.
Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

Op vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe bewakers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij getraind door het hoofd van de bewaking in samen spraak met de afdeling Human Resource Management.
GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

Good Agriculture Practices (GAP) is een training voor de landbouwers en samengesteld op basis van internationale eisen. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van Minister Rabin Parmessar van LVV die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must.
Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

Minister Rabin Parmessar heeft zijn eerste Stafmeeting gehouden met alle afdelingshoofden en directie en een uiteenzetting gegeven voor de komende periode. Deze speciale vergadering is op maandag 20 januari 2020 gehouden op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman heeft enkele zaken onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden met betrekking tot de uitvoering en dynamiek van het ministerie
Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Vanaf zijn aantreden heeft Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal zaken geconstateerd waarbij er steeds sprake was van mismanagement. De minister is voornemens om hierin verandering te brengen en zaken op orde te stellen
Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft minister Rabin Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewas diversificatie tot personeelszaken en huisvesting. Bij het bezoek van zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare Kokos, 5 hectare Oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.
Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Gedurende drie dagen en wel van 21 tot en met 23 januari 2020, zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind in het gebruik van Aluminium Fosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).