Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Training grenspostbewaking voor junior inspecteurs afgerond

Training grenspostbewaking voor junior inspecteurs afgerond

De training Grenspostbewaking bestemd voor junior inspecteurs van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is afgerond. Aan deze training, welke van start was gegaan op 8 december 2020, participeerden elf (11) junior inspecteurs grenspostbewaking.
Dagelijks publicatie van groothandelsprijzen voor land- en tuinbouw producten

Dagelijks publicatie van groothandelsprijzen voor land- en tuinbouw producten

Hedenmorgen heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de districtscommissaris en de Agrarische Adviesraad van Saramacca het groothandelsprijzenproject voor land- en tuinbouwproducten gelanceerd. In het kader van de dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag zullen vanaf heden, 12 oktober 2021, dagelijks om 10.00 uur de groothandelsprijzen van de Centrale Markt van 29 fruit- en groentesoorten worden gepubliceerd op BIC Saramacca, die via Facebook te volgen zullen zijn.
LVV huldigt boeren Coronie en Nickerie voor de waarborging van voedselzekerheid

LVV huldigt boeren Coronie en Nickerie voor de waarborging van voedselzekerheid

Twintig (20) agrariërs uit de districten Coronie en Nickerie zijn op maandag 11 oktober 2021 in het rijstdistrict Nickerie door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gehuldigd voor hun verdiensten in de agrarische sector gedurende de afgelopen jaren. Het voornoemde vond plaats in verband met de Dag der Agrariërs, welke op 8 oktober is herdacht en Wereldvoedseldag dat op 16 oktober ook aandacht krijgt.
LVV gedenkt sociale instellingen i.v.m. Dag der Agrariërs

LVV gedenkt sociale instellingen i.v.m. Dag der Agrariërs

Sinds het jaar 2014 wordt in Suriname jaarlijks op 8 oktober Dag der Agariërs herdacht. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in dit kader donaties van agrarische, -vis, -vlees, - en melkproducten aan enkele sociale instellingen geschonken. Ook is er een bloemenhulde gebracht aan het Jai Kisaan landbouwers monument op de Kwattamarkt.
LVV traint NPPO-inspecteurs in naleving fytosanitaire regels

LVV traint NPPO-inspecteurs in naleving fytosanitaire regels

Om ziektes en plagen tegen te gaan, is in december 2019 vanuit de Europese Unie (EU) de nieuwe, strenge EU-wetgeving in werking getreden, voor landen die onder andere groenten en fruit exporteren naar de Europese lidstaten. Als gevolg van afgekeurde zendingen, is vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op 15 juli het besluit genomen om de export van boulanger, antroewa, peper en bitawiri voor drie maanden stop te zetten.
Ministerie van LVV benadrukt dierenwelzijn op Werelddierendag

Ministerie van LVV benadrukt dierenwelzijn op Werelddierendag

Jaarlijks wordt wereldwijd op 4 oktober Werelddierendag gevierd. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dieren, dierenrechten en dierenwelzijn. Dierenwelzijn betekent ‘de fysieke en mentale toestand van een dier in relatie tot de omstandigheden waarin het leeft en sterft’.
Groentenexport naar Nederland mogelijk binnen twee weken

Groentenexport naar Nederland mogelijk binnen twee weken

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met haar afdeling National Plant Protection Organization (NPPO) is drukdoende de voorbereidingen voor het openstellen van de groenten export naar Europa af te ronden.
Amerikaanse ambassadrice brengt werkbezoek aan minister Sewdien

Amerikaanse ambassadrice brengt werkbezoek aan minister Sewdien

De ambassadrice van de Verenigde Staten (VS) van Amerika in Suriname, Karen Williams, heeft samen met haar staflid Aaron W. Jensen, op maandag 27 september 2021 een werkbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Dit bezoek is een vervolgbezoek van het bilateraal dialoog tussen de twee functionarissen welke in juli 2021 plaatsvond.
LVV-directoraat Visserij presenteert vis silage als meststof voor de landbouwsector

LVV-directoraat Visserij presenteert vis silage als meststof voor de landbouwsector

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op donderdag 23 september 2021 vis silage gepresenteerd als meststof voor de landbouwsector. Dit vond plaats tijdens een presentatie van het vis silage project 1 en ll op het ministerie van LVV.
Ministerie van LVV ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Kustwacht Suriname voor uitvoering gezamenlijke vaarpatrouilles

Ministerie van LVV ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Kustwacht Suriname voor uitvoering gezamenlijke vaarpatrouilles

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft een overeenkomst ondertekend met de Kustwacht Suriname voor het uitvoeren van gezamenlijke vaarpatrouilles in de strijd tegen de Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij in onze wateren.
Landbouwers ontvangen eerste set landbouwmachines en diensten SAMAP

Landbouwers ontvangen eerste set landbouwmachines en diensten SAMAP

Op 23 augustus 2021 ontvingen landbouwers uit Saramacca, Wanica, Brokopondo, Sipaliwini, Para, Marowijne en Paramaribo de eerste set van landbouwmachines en diensten die aan hen waren toegekend door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). Tijdens een symbolische ceremonie overhandigde de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, de nodige machines voor de verdere ontwikkeling van de landbouwsector in Suriname.
IICA schenkt agrarische organisaties landbouwinputs en plantmateriaal

IICA schenkt agrarische organisaties landbouwinputs en plantmateriaal

De Inter-American Institute for Coöperation on Agriculture, IICA, heeft landbouwinputs- en plantmateriaal geschonken aan zeven agrarische organisaties, ter waarde van USD 15.000,00. De ceremoniele overhandiging vond op vrijdag 6 augustus 2021 plaats op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, waarna de delegatie toog naar IICA voor het in ontvangst nemen van de geste.
LVV-minister Sewdien installeert “Steering Committee Zesde Agrarische Telling”

LVV-minister Sewdien installeert “Steering Committee Zesde Agrarische Telling”

De nieuwe “Steering Committee voor de Zesde Agrarische Telling” is door minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, ingesteld. Dit vond plaats op vrijdag 6 augustus 2021 op het departement. Deze commissie die is ingesteld voor de duur van twee jaar staat onder voorzitterschap van de directeur van Landbouw van het ministerie van LVV, mevrouw Yvette Rokadji.
Apparatuur overdracht door het ministerie van ROM aan LVV

Apparatuur overdracht door het ministerie van ROM aan LVV

In het kader van het Third National Communication (NC3) project welke als doel heeft het samenstellen van de derde nationale rapportage onder het klimaatverdrag (UNFCCC), is er een overhandiging van een laptop gedaan door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).
Ministerie van LVV ondertekent contract met Kuldipsingh Infra NV voor rehabilitatiewerkzaamheden pompgemaal Wageningen

Ministerie van LVV ondertekent contract met Kuldipsingh Infra NV voor rehabilitatiewerkzaamheden pompgemaal Wageningen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft een aannemingsovereenkomst met Kuldipsingh Infra NV ondertekend. Dit vond plaats op donderdag 29 juli 2021 op het ministerie van LVV. Het gaat in deze om een contract betreffende het project 'Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’.