Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Staat Suriname nu 100% aandeelhouder FAI N.V.

Staat Suriname nu 100% aandeelhouder FAI N.V.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 6 november 2020 de aandelen van het Belgische bedrijf Fruit Farm Group BV (UNIVEG) in FAI overgenomen middels het tekenen van een overeenkomst daartoe.
Braziliaanse ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

Braziliaanse ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Goncalves de Aquiar Neto, heeft afgelopen week, een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Nederlandse zaakgelastigde brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

Nederlandse zaakgelastigde brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

De tijdelijke zaakgelastigde van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, bracht een kennismakingsbezoek aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, ing. Parmanand Sewdien. Dhr. van der Zwan was bij dit bezoek op dinsdag 20 oktober 2020 vergezeld van mevrouw Merit Bottse, die belast is met economische aangelegenheden op de ambassade van Nederland.
Minister Sewdien belooft boeren aanpassing melkprijs

Minister Sewdien belooft boeren aanpassing melkprijs

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft veeboeren de toezegging gedaan te zullen werken aan een betere prijs voor melk. De minister verwijst naar het jaar 2004. Toen koste een liter melk ongeveer 80 usd cent, met als gevolg dat de productie van melk exponentieel omhoogging.
Dag der Agrariërs: Dank aan alle agrariërs

Dag der Agrariërs: Dank aan alle agrariërs

Dag der Agrariërs. Tijdens de opening van de Suriname Agriculture & Food Event (SAFE) in 2014, werd 8 oktober uitgeroepen tot Dag der Agrariërs. Op deze bijzondere dag wordt stil gestaan bij de bijdrage die geleverd wordt door agrariërs en alle andere stakeholders in de sector, aan het garanderen van de voedselzekerheid in Suriname.
Bureau Eenheid steekt sociaal zwakkeren hart onder de riem

Bureau Eenheid steekt sociaal zwakkeren hart onder de riem

Het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President is ter ondersteuning van sociaal zwakkeren gestart met een project. Hierbij zullen bacoven verstrekt worden aan behoeftige burgers. Het gaat om schoolkinderen, burgers in sociale instellingen en andere personen die in moeilijke omstandigheden verkeren, die in aanmerking zullen komen.
Minister Sewdien belooft Coronie aanpak agrarische sector

Minister Sewdien belooft Coronie aanpak agrarische sector

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft zich bezorgd geuit over de huidige stand van zaken ten aanzien van de cocosteelt in het district Coronie. Middels een voorbeeld uit zijn recente ervaring onderbouwde hij zijn misnoegen. Het komt erop neer dat hij recent cocosolie ontving van een producent die aangaf dat de noten niet afkomstig zijn uit Coronie, maar uit Commewijne.
Pesticiden Bewustwordingsweek 2020

Pesticiden Bewustwordingsweek 2020

Jaarlijks wordt in de periode 27 september tot en met 3 oktober in het Caraïbisch gebied, de bewustwording met betrekking tot verantwoord gebruik van pesticiden benadrukt. Door middel van voorlichtingsactiviteiten informeert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname de samenleving over het gebruik van pesticiden.
LVV Minister Sewdien tekent grants van bijna US$ 1.000,000

LVV Minister Sewdien tekent grants van bijna US$ 1.000,000

Om de agribusiness te ondersteunen stelt de regering van Suriname in samenwerking met de Europese Unie, grants ter beschikking. Dit initiatief onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft als doel de bevordering van duurzame en innovatieve landbouw en ontwikkeling in de waardeketens. De grants vloeien voort uit het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP).
LVV ontvangt schenking uit Japan voor ondersteuning van de visserijsector

LVV ontvangt schenking uit Japan voor ondersteuning van de visserijsector

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft in het kader van het project “Japan’s Grant Aid for the Economic and Social Development Programme FY2018 for the Republic Suriname”, een deel van een schenking ontvangen.
Dambreuk Weg naar Zee

Dambreuk Weg naar Zee

In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen in de directe omgeving. Op zondag 20 september jl. heeft minister Parmanand Sewdien samen met zijn staf, buurtbewoners en RR- leden zich ter plekke georiënteerd.
Reparatie oude pompen Wageningen gestart

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

Padie verbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober 2020 de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken voor de najaars inzaai dit jaar. In dat kader wordt er in opdracht van minister Parmanand Sewdien  van LVV door aannemingsbedrijf Rigragasur met man en macht gewerkt om de 2 oude pompen in het pompgemaal Wageningen weer draaiende te krijgen.
Indiase Ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan minister Parmanand Sewdien

Indiase Ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan minister Parmanand Sewdien

Ambassadeur Mahender Singh die de Republiek India in ons land vertegenwoordigt, heeft op donderdag 10 september 2020 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.
Minister Prahlad Sewdien installeert Bestuur Stichting Experimentele Landbouw (SEL)

Minister Prahlad Sewdien installeert Bestuur Stichting Experimentele Landbouw (SEL)

Minister Prahlad Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft op dinsdag 18 augustus 2020 het bestuur geïnstalleerd voor de Stichting Experimentele Landbouw, SEL. Het nieuw bestuur zal de SEL nieuw leven moeten inblazen.
Landbouwvoorlichters en landbouwers in Commewijne krijgen basistraining in hydroponic systemen

Landbouwvoorlichters en landbouwers in Commewijne krijgen basistraining in hydroponic systemen

Enkele landbouwvoorlichters van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij, directoraat Landbouw en landbouwers van het district Commewijne, hebben een basistraining gevolgd over hydroponic systemen. De sessies zijn op vrijdag 24 juli en maandag 10 augustus jl. gehouden te Tamanredjo.