Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Veldbezoek studenten Opleiding Animal Production and Health Technology aan Regio West

Veldbezoek studenten Opleiding Animal Production and Health Technology aan Regio West

De studenten van de opleiding Animal Production and Health Technology (APHT) van het Polytechnic college (PTC) hebben een oriëntatiebezoek afgelegd aan diverse plaatsen in de districten Coronie en Nickerie (Regio West) van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Bezocht zijn: de ressortkantoren en openbare slachthuizen van Coronie en Nickerie, enkele veebedrijven en de Openbare markt van Nickerie, alsook het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON). De groep werd namens het PTC begeleid door de docenten Joice Veira en Lucia Dulder; beide gepensioneerde Animal Health Assistants van het ministerie van LVV.
Directie en staf van het Ministerie van LVV wordt getraind in computerlessen en meer...

Directie en staf van het Ministerie van LVV wordt getraind in computerlessen en meer...

De directie en staf van het ministerie van LVV zijn in opdracht van minister Rabin Parmessar deze week aangevangen met een serie trainingen ter versterking van de werkzaamheden op het ministerie. De eerste sessie trainingen behelsen de basis computerlessen, waaronder het leren opmaken van een powerpoint presentatie. De lessen worden verzorgd door Clyde Ford, coördinator Moderne Media Unit/PR van het ministerie LVV. Deze computerlessen zullen verzorgd worden aan alle ambtenaren van het ministerie. Verder zullen er meer kadertrainingen volgen voor de LVV-ambtenaren.
LVV pakt diverse lozingen in Saramacca aan

LVV pakt diverse lozingen in Saramacca aan

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig om diverse lozingen in het district Saramacca aan te pakken.
“Training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname”

“Training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname”

De “training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname” wordt verzorgd om in te spelen op de noodzaak om SUNFO/ VISSERSCOLLECTIEF G.A. te trainen in technieken en vaardigheden met betrekking tot de implementatie van Goede Verwerkingspraktijken (Good Manufacturing Practices (GMP) en Goede Hygiënische Praktijken (Good Hygienic Practices (GHP). De trainingen wordt verzorgd van 10 tot 13 juni 2019 in het SAIS-gebouw op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Minister Rabin Parmessar laat zich informeren door NOB

Minister Rabin Parmessar laat zich informeren door NOB

Minister Rabin Parmessar heeft op maandag 10 juni jongstleden officieel kennis gemaakt met de leiding van de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB). Het Agrarisch Krediet Fonds is overgeheveld naar de NOB. Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een belangrijke rol, wanneer het gaat om advies verlenen bij de aanvraag van kredieten, aan met name de landbouwers in Suriname.
Vissector Nickerie heeft constructief gesprek gehad met minister Parmessar

Vissector Nickerie heeft constructief gesprek gehad met minister Parmessar

De rijst- en visserijsector in Nickerie zijn beide van even groot belang voor het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens het bezoek dat hij samen met zijn staf bracht aan het rijstdistrict Nickerie. De ministeriële delegatie heeft een breedvoerig onderhoud gehad met vertegenwoordigers uit de agrarische tak.
Practicum op LVV over morfologische veranderingen bij dracht

Practicum op LVV over morfologische veranderingen bij dracht

Op het onder directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben studenten van het Polytechnic College (PTC), studierichting Animal Production and Health Technology voor hun vakonderdeel Farm Animal Breeding Technologies (APHT) hun practicum uitgevoerd over morfologische veranderingen die optreden tijdens de dracht bij schapen en runderen in verschillende stadia van de dracht. Dit gebeurde op vrijdag 31 mei 2019.
LVV-minister wijst medewerkers op bijzondere rol bij stimulering productie Coronie

LVV-minister wijst medewerkers op bijzondere rol bij stimulering productie Coronie

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zal meer dan ooit een voortrekkersrol moeten gaan vervullen bij het stimuleren van de productie in het district Coronie. Om deze rol te kunnen vervullen is het ministerie afhankelijk van haar medewerkers en de medewerking van andere ministeries. “Medewerkers van LVV moeten gaan beseffen dat zij een voortrekkersrol vervullen bij het stimuleren van de productie.”
LVV werkt aan kadervorming binnen veeteelt

LVV werkt aan kadervorming binnen veeteelt

Een groep studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Assistance (APHA) heeft een bezoek gebracht aan het district Nickerie. De groep, die onder leiding staat van Joyce Veira, coördinator van de opleiding vanuit het ministerie, heeft op vrijdag 7 juni 2019 het openbaar slachthuis van Nickerie bezocht.
Suriname gastland regionale bijeenkomst pesticide controle

Suriname gastland regionale bijeenkomst pesticide controle

Suriname is gastland van de drieëntwintigste jaarlijkse bijeenkomst van de “Coördinating Group of Pesticides Control Boards of the Caribbean” (CGPC). Van 10 -12 juni 2019 faciliteert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de bijeenkomst van de 15 kernleden van de CGPC, waaronder Suriname. Deze bijeenkomst wordt onmiddellijk gevolgd door de 4e vergadering van de projectstuurgroep (PSC) van het project “Disposal of Obsolete Pesticides Including POPS, Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean”.
Minister Parmessar: “Coronie moet eigen keuzes maken”

Minister Parmessar: “Coronie moet eigen keuzes maken”

Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft de agrariërs in het district Coronie opgeroepen om niet alleen te plannen, maar hieraan ook uitvoering te geven. De minister gaf dit aan de agrarische sector mee, op een stakeholdermeeting in het district Coronie, op zaterdag 8 juni 2019. Bij deze meeting waren vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van het district aanwezig. De Coroniaan zal nu duidelijke de richting moeten bepalen welke zij op willen gaan met de agrarische sector, om die daadwerkelijk tot ontwikkelen te brengen.
Voortgang en richting uitvoering FNS-Agend

Voortgang en richting uitvoering FNS-Agend

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert een stakeholder workshop over de voortgang en verdere implementatie van de nationale Food & Nutrition Security (FNS) agenda. Dit wordt sinds eind 2017 ondersteund door het project ‘FIRST’ van de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de Europese Unie (EU) gericht op capaciteitsversterking voor planning, informatie-uitwisseling en opzet van een institutioneel mechanisme.
Start Agro-Industriepark dit jaar een streven en geen nieuwe visvergunningen 2020

Start Agro-Industriepark dit jaar een streven en geen nieuwe visvergunningen 2020

In De Nationale Assemblee heeft minister Rabin Parmessar aangegeven dat het streven is te starten met het Agro-Industriepark dit jaar. De bewindsman ging breedvoerig in op de Agro-industrie. "De voorbereiding van dit langjarig project is in volle gang. Het ministerie werkt aan de stimulering van het particuliere initiatief (kleine-midden-grote) en is faciliterend", benadrukte de minister.
Goede communicatie en samenwerking voor aanpak wateroverlastprobleem Henar Polder

Goede communicatie en samenwerking voor aanpak wateroverlastprobleem Henar Polder

De opgevoerde communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de actoren in de agrarische sector, die onlangs door minister Rabin Parmessar in het district Nickerie is gepropageerd, werpt vruchten af. Nadat padieverbouwers zich de vorige week hadden beklaagd over het onder water lopen van enkele percelen te serie 9 in de groot Henar Polder, zijn ressortleiders van dat ressort op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak van dat probleem.
Rijst- en visserijsector kennen gestadige groei

Rijst- en visserijsector kennen gestadige groei

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat onder andere de rijstsector een gestadige groei kent. Dit, ondanks boze tongen anders beweren. Via een slide show liet hij het parlement zien dat de sector stapsgewijs door de regering is verbeterd. “De patiënt is niet naar het mortuarium gebracht maar naar de zaal en daarna naar huis”, met deze beeldspraak demonstreerde de bewindsman dat de sector het niet slecht doet.