Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
ADRON-salarissen buiten schuld van het ministerie van LVV gestort op inactieve rekening ADRON

ADRON-salarissen buiten schuld van het ministerie van LVV gestort op inactieve rekening ADRON

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, wenst de gemeenschap te informeren dat de salarissen van het ADRON-personeel wel optijd gestort zijn geworden.
Visserijsector unaniem eens met de implementatie van het Vessel Monitorings Systeem “VMS”

Visserijsector unaniem eens met de implementatie van het Vessel Monitorings Systeem “VMS”

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag 8 juli een vervolg meeting gehad met alle betrokkenen binnen de visserijsector in Paramaribo. Dit om te geraken tot een besluit over invoering van het Vessel Monitorings Systeem (VMS).
De gevaren van het bestrijdingsmiddel Aluminium Fosfide

De gevaren van het bestrijdingsmiddel Aluminium Fosfide

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, voert haar bewustwordingsbeleid betreffende pesticiden op. Pesticiden zijn alle middelen die je kunt gebruiken voor het bestrijden of beheersen van ziekten en plagen in de huishoudens, landbouw en het veeteelt gebeuren.
KI DIENST ONDERDIRECTORAAT VEETEELT BESTAAT 67 JAAR

KI DIENST ONDERDIRECTORAAT VEETEELT BESTAAT 67 JAAR

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij herdenkt dat haar Dienst Kunstmatige Inseminatie (KI Dienst) van het onderdirectoraat Veeteelt in de maand juni 67 jaar reeds bestaat.
Aandacht voor de import verbod en het gerbuik van Glyfosaat in Suriname

Aandacht voor de import verbod en het gerbuik van Glyfosaat in Suriname

Ondanks het feit dat het omstreden middel Glyfosaat in de VS en de EU nog steeds wordt toegestaan, heeft de Surinaamse overheid besloten, op basis van het feit dat de wereld gezondheids organisatie WHO in 2015 (IARC) heeft aangegeven, dat dit middel mogelijk kankerverwekkend is voor de mens, de import vanaf 01 januari 2019 te verbieden en de verkoop en gebruik ervan vanaf 01 januari 2021.
SAMAP-project dichterbij het versterken van de agrarische sector

SAMAP-project dichterbij het versterken van de agrarische sector

De Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft de handleiding om in aanmerking te komen voor de Matching Grant Facility, MGF, gepresenteerd aan haar stakeholders. Dit vond plaats op vrijdag 5 juli 2019 op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Kanalen te Alkmaar en Zorgvliet opgeschoond

Kanalen te Alkmaar en Zorgvliet opgeschoond

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag de kanalen te Alkmaar en Zorgvliet in het district Commewijne laten opschonen. Het onderhoud van de kanalen liet te wensen over met als gevolg dat die zijn dicht begroeid. Hierdoor liepen de ressortgebieden Alkmaar en Zorgvliet onder water.
Kwalitatieve data verzameling voor genderonderzoek in de visserijsector

Kwalitatieve data verzameling voor genderonderzoek in de visserijsector

‘De rol van de vrouwen in de artisinale visserij en hun positie binnen de keten zichtbaar maken in het kader van duurzame visserij met gelijke toegang voor mannen en vrouwen’.
Sluisdeur schutsluis pompgemaal Wageningen inwerking

Sluisdeur schutsluis pompgemaal Wageningen inwerking

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gister melding gemaakt van de laatste hand welke gelegd werd aan de reparatiewerkzaamheden aan één van de 4 sluisdeuren van de schutsluis bij het Pompgemaal te Wageningen in het district Nickerie.
Landelijke hearings gaande met stakeholders binnen de visserijsector voor nieuw Visserij Management Plan

Landelijke hearings gaande met stakeholders binnen de visserijsector voor nieuw Visserij Management Plan

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), onderdirectoraat Visserij voert momenteelt hearings met de stakeholers binnen de visserijsector. In verband met het samenstellen van een nieuw Visserij Management Plan (VMP).
Minister Parmessar heractiveert de relatie met de Wageningen University & Research

Minister Parmessar heractiveert de relatie met de Wageningen University & Research

Minister Rabin Parmessar heeft vandaag op 1 juli een beleefheidsbezoek gebracht aan de Wageningen University & Research. Suriname had jarenlang een goede relatie met dit instituut.
Missie IDB dik tevreden over de voortgang van de projecten in Suriname uitgevoerd door Agro Coöperatie Wi Uma Fu Sranan

Missie IDB dik tevreden over de voortgang van de projecten in Suriname uitgevoerd door Agro Coöperatie Wi Uma Fu Sranan

Een missie van de Inter-American Development Bank (IDB), uit Washington-Verenigde Staten, is momenteel in Suriname onderleiding van Michael Hennessey. De missie heeft als doel om na te gaan wat de status is van de uitvoering van de technische samenwerkingsoperaties tussen Suriname en de IDB.
Made in Para beurs geopend door Minister Stephan Tsang van HI&T

Made in Para beurs geopend door Minister Stephan Tsang van HI&T

Minister Stephan Tsang van Handel, Industrie & Toerisme verrichtte vandaag de opening van de 2-daagse Made in Para beurs. Deze beurs is een initiatief van de ondernemers van het district Para.
Participatie LVV aan Ondernemers Platform Para beurs

Participatie LVV aan Ondernemers Platform Para beurs

Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) c.q. Ressort Paramaribo en Para die onder het onderdirectoraat Landbouw vallen, participeren aan de Ondernemers Platform Para (OPP) beurs. Deze 2-daagse beurs wordt in het district Para, omgeving Rijsdijk, georganiseerd enwel op 29 en 30 juni 2019.
Veterinaire Dienst informeert pluimveehouders Nickerie

Veterinaire Dienst informeert pluimveehouders Nickerie

De Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft donderdag j.l. in het Burger Informatie Centrum Nickerie een infosessie voor personen betrokken bij de pluimvee sector gehouden.