Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Simulatie kunstmatige inseminatie op Veeteelt

Simulatie kunstmatige inseminatie op Veeteelt

Studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Technology (APHT) hebben op het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gesimuleerd in kunstmatige inseminatie.
Lozingen in Coronie opgeschoond door LVV en Commissariaat

Lozingen in Coronie opgeschoond door LVV en Commissariaat

In opdracht van Minister Rabin Parmessar heeft het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met het District Commissariaat Coronie enkele lozingen binnen de landbouwgebieden in Coronie direct aangepakt.
Landbouwers van Regio-Oost in het district Commewijne maken zich gereed voor GAP

Landbouwers van Regio-Oost in het district Commewijne maken zich gereed voor GAP

Landbouwers van Regio-Oost moeten zich gereed maken maken voor de productencode. Dit is een maatregel in het kader van de verscherpte EU-regelgeving, getroffen door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. In het distrikt Commewijne heeft LVV-coördinator Oost, Rudy Martodimedjo, op vrijdag 19 juli 2019 vergaderd met de plaatselijke voorlichters omtrent deze kwestie.
LVV introduceert productencode voor landbouwers

LVV introduceert productencode voor landbouwers

In het kader van de verscherpte exportregelgeving van de Europese Unie, introduceert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een productencode voor de telers van landbouwproducten. De landbouwers krijgen een training in Goede Agrarische Praktijken (GAP).
Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

De vissers en andere stakeholders van de visserijsector van het district Coronie hebben geparticipeerd aan de consultmeeting in het kader van het herzien van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Onder leiding van de aangetrokken consultant, Sonja Carilho, wordt data verzameld welke meegenomen wordt in het VMP.
Jonge “Ondernemertjes” brengen bezoek aan het ministerie van LVV

Jonge “Ondernemertjes” brengen bezoek aan het ministerie van LVV

“De Ondernemertjes” hebben op vrijdag 19 juli 2019 een agrarische tocht ondernomen op ministerie van LVV. De kinderen van groep 3 van het Cultureel Centrum Suriname “De Ondernemertjes” basisonderwijs aan de Henk Arronstraat mochten in verband met hun themaweek “Planten” leren wat LVV zoal doet en hoe er geplant wordt.
LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) vandaag 19 juli 2019 een persconferentie belegd ten kantore van LVV te Nickerie.
LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op vrijdag 19 juli 2019 een werkbezoek gebracht aan het LVV-kantoor Wageningen in het district Nickerie. Onder leiding van de onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, werd aldaar een bouwvergadering belegd in aanwezigheid van consultant Buro Cite die belast is met de directievoering.
SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

In het kader van het ‘Suriname Agriculture Market Acces Project’ (SAMAP) is onder leiding van de ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de 3e Project Steering Committee Meeting (PSC) gehouden.
3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

De Stichting Vis –Keurings Instituut (VKI) is in de branche van food testing voor de 3e keer geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025. Het VKI- heeft getoond bevoegd te zijn om op een technisch kundige wijze, valide resultaten te leveren en te werken volgens het ISO/IEC 17025 kwaliteitssysteem.
LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen in Coronie en Nickerie

LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen in Coronie en Nickerie

De afdeling visvergunningen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in de districten Coronie en Nickerie visvergunningen voor het jaar 2019 vertrekt aan belanghebbenden. In de categorie binnenwateren visserij bekend als BV, zijn 5 spannet, 5 lijnnet, 6 drijfnet, 40 Fuik, 26 sleepnet en 71 kieuwnet vergunningen verstrekt.
Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

Minister Rabindre Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft De Nationale Assemblee informatie verschaft over de maatregelen vanuit de Europese Unie (EU) richting de Surinaamse groente – en fruitexport. Per 13 december van dit jaar gaan die nieuwe regels in en Suriname heeft vanaf nu drie maanden de tijd om alles in orde te hebben.
Bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramacca wordt opgevoerd

Bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramacca wordt opgevoerd

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, voert de bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in distrikt Saramacca op. De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) heeft in samenwerking met het Onderdirectoraat Landbouw (ODL) de afgelopen twee weken infosessies verzorgd aan bestuursambtenaren van het Districts Commisariaat Saramacca, de afdeling Economische Controle Dienst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), LVV-medewerkers aldaar en boeren van La-Poule.
Kadertraining LVV’ers voor beter beleidsuitvoering

Kadertraining LVV’ers voor beter beleidsuitvoering

Vertegenwooridgers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), uit de private sector en aanverwante organisaties zijn momenteel in het buitenland voor het bijwonen van een landbouwseminar. Voor een adequate en efficiënte uitvoering van het beleid is het trainen van kader een prioriteit bij de overheid en met name bij LVV.
LVV geeft visvergunningen uit voor het jaar 2019

LVV geeft visvergunningen uit voor het jaar 2019

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor het jaar 2019. Enkele vergunninghouders van Paramaribo, Commewijne en Nickerie beschikken reeds over hun vergunning(en).