Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Private sector bij regionale workshop voedselveiligheid- en standaarden

Private sector bij regionale workshop voedselveiligheid- en standaarden

Op dag drie van de regionale workshop ‘Vaststellen Gecoördineerde (of Gezamenlijke) Voedselveiligheidsstandaarden'" participeert naast de publieke sector, nu ook de private sector uit de regio. Vertegenwoordigers uit de particuliere voedsel/agri-food sector uit de CARICOM, bespreken vandaag met voedselveiligheid- en voedseltoezichthoudende organen uit de publieke sector.
CARICOM-lidlanden in Suriname voor regionale voedselveiligheid workshop

CARICOM-lidlanden in Suriname voor regionale voedselveiligheid workshop

In Suriname is de regionale workshop "Caribbean Workshop on Coördinated Food Standard Setting" vandaag van start gegaan. Voedselveiligheid en toezichthoudende organen uit de CARICOM-lidlanden en vertegenwoordigers van diverse ministeries in Suriname komen van 23 tot en met 25 juli 2019 bijeen voor het vaststellen van gezamelijke standaarden aangaande voedselveiligheid in de regio.
Training voor nieuwe landbouwvoorlichters gestart

Training voor nieuwe landbouwvoorlichters gestart

De 17 nieuwe landbouwvoorlichters aangetrokken door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) zijn vandaag gestart met hun trainingsperiode. Deskundigen van het ministerie zullen de komende 2 weken de trainee onderrichten in teelttechnische en plantvermeerdering, onderzoek van ziektes en plagen en de aanpak ervan.
Voorbereidingen voor het implementeren van een dier identificatie en traceerbaarheidssysteem lopen gestaag

Voorbereidingen voor het implementeren van een dier identificatie en traceerbaarheidssysteem lopen gestaag

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in het kader van duurzame ontwikkeling van de veeteelt sector in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) in voorbereiding het project “Dier Identitificatie, Registratie en Traceerbaarheidssysteem” (I&R systeem).
Simulatie kunstmatige inseminatie op Veeteelt

Simulatie kunstmatige inseminatie op Veeteelt

Studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Technology (APHT) hebben op het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gesimuleerd in kunstmatige inseminatie.
Lozingen in Coronie opgeschoond door LVV en Commissariaat

Lozingen in Coronie opgeschoond door LVV en Commissariaat

In opdracht van Minister Rabin Parmessar heeft het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met het District Commissariaat Coronie enkele lozingen binnen de landbouwgebieden in Coronie direct aangepakt.
Landbouwers van Regio-Oost in het district Commewijne maken zich gereed voor GAP

Landbouwers van Regio-Oost in het district Commewijne maken zich gereed voor GAP

Landbouwers van Regio-Oost moeten zich gereed maken maken voor de productencode. Dit is een maatregel in het kader van de verscherpte EU-regelgeving, getroffen door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. In het distrikt Commewijne heeft LVV-coördinator Oost, Rudy Martodimedjo, op vrijdag 19 juli 2019 vergaderd met de plaatselijke voorlichters omtrent deze kwestie.
LVV introduceert productencode voor landbouwers

LVV introduceert productencode voor landbouwers

In het kader van de verscherpte exportregelgeving van de Europese Unie, introduceert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een productencode voor de telers van landbouwproducten. De landbouwers krijgen een training in Goede Agrarische Praktijken (GAP).
Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

De vissers en andere stakeholders van de visserijsector van het district Coronie hebben geparticipeerd aan de consultmeeting in het kader van het herzien van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Onder leiding van de aangetrokken consultant, Sonja Carilho, wordt data verzameld welke meegenomen wordt in het VMP.
Jonge “Ondernemertjes” brengen bezoek aan het ministerie van LVV

Jonge “Ondernemertjes” brengen bezoek aan het ministerie van LVV

“De Ondernemertjes” hebben op vrijdag 19 juli 2019 een agrarische tocht ondernomen op ministerie van LVV. De kinderen van groep 3 van het Cultureel Centrum Suriname “De Ondernemertjes” basisonderwijs aan de Henk Arronstraat mochten in verband met hun themaweek “Planten” leren wat LVV zoal doet en hoe er geplant wordt.
LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) vandaag 19 juli 2019 een persconferentie belegd ten kantore van LVV te Nickerie.
LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op vrijdag 19 juli 2019 een werkbezoek gebracht aan het LVV-kantoor Wageningen in het district Nickerie. Onder leiding van de onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, werd aldaar een bouwvergadering belegd in aanwezigheid van consultant Buro Cite die belast is met de directievoering.
SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

In het kader van het ‘Suriname Agriculture Market Acces Project’ (SAMAP) is onder leiding van de ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de 3e Project Steering Committee Meeting (PSC) gehouden.
3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

De Stichting Vis –Keurings Instituut (VKI) is in de branche van food testing voor de 3e keer geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025. Het VKI- heeft getoond bevoegd te zijn om op een technisch kundige wijze, valide resultaten te leveren en te werken volgens het ISO/IEC 17025 kwaliteitssysteem.
LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen in Coronie en Nickerie

LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen in Coronie en Nickerie

De afdeling visvergunningen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in de districten Coronie en Nickerie visvergunningen voor het jaar 2019 vertrekt aan belanghebbenden. In de categorie binnenwateren visserij bekend als BV, zijn 5 spannet, 5 lijnnet, 6 drijfnet, 40 Fuik, 26 sleepnet en 71 kieuwnet vergunningen verstrekt.