Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

LVV-delegatie voert gesprekken inzake vorderingen rehabilitatie pompgemaal Wageningen

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op vrijdag 19 juli 2019 een werkbezoek gebracht aan het LVV-kantoor Wageningen in het district Nickerie. Onder leiding van de onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, werd aldaar een bouwvergadering belegd in aanwezigheid van consultant Buro Cite die belast is met de directievoering.
SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

In het kader van het ‘Suriname Agriculture Market Acces Project’ (SAMAP) is onder leiding van de ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de 3e Project Steering Committee Meeting (PSC) gehouden.
3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

De Stichting Vis –Keurings Instituut (VKI) is in de branche van food testing voor de 3e keer geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025. Het VKI- heeft getoond bevoegd te zijn om op een technisch kundige wijze, valide resultaten te leveren en te werken volgens het ISO/IEC 17025 kwaliteitssysteem.
LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen in Coronie en Nickerie

LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen in Coronie en Nickerie

De afdeling visvergunningen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in de districten Coronie en Nickerie visvergunningen voor het jaar 2019 vertrekt aan belanghebbenden. In de categorie binnenwateren visserij bekend als BV, zijn 5 spannet, 5 lijnnet, 6 drijfnet, 40 Fuik, 26 sleepnet en 71 kieuwnet vergunningen verstrekt.
Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

Minister Rabindre Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft De Nationale Assemblee informatie verschaft over de maatregelen vanuit de Europese Unie (EU) richting de Surinaamse groente – en fruitexport. Per 13 december van dit jaar gaan die nieuwe regels in en Suriname heeft vanaf nu drie maanden de tijd om alles in orde te hebben.
Bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramacca wordt opgevoerd

Bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramacca wordt opgevoerd

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, voert de bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in distrikt Saramacca op. De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) heeft in samenwerking met het Onderdirectoraat Landbouw (ODL) de afgelopen twee weken infosessies verzorgd aan bestuursambtenaren van het Districts Commisariaat Saramacca, de afdeling Economische Controle Dienst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), LVV-medewerkers aldaar en boeren van La-Poule.
Kadertraining LVV’ers voor beter beleidsuitvoering

Kadertraining LVV’ers voor beter beleidsuitvoering

Vertegenwooridgers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), uit de private sector en aanverwante organisaties zijn momenteel in het buitenland voor het bijwonen van een landbouwseminar. Voor een adequate en efficiënte uitvoering van het beleid is het trainen van kader een prioriteit bij de overheid en met name bij LVV.
LVV geeft visvergunningen uit voor het jaar 2019

LVV geeft visvergunningen uit voor het jaar 2019

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor het jaar 2019. Enkele vergunninghouders van Paramaribo, Commewijne en Nickerie beschikken reeds over hun vergunning(en).
Nationale opstelling vereist ten einde export van agrarische gewassen veilig te stellen

Nationale opstelling vereist ten einde export van agrarische gewassen veilig te stellen

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, eist een nationale opstelling tussen overheid, producenten en exporteurs als het gaat om het veilig stellen van de export van fruit en groenten naar de Europese Unie (EU). Op maandag 15 juli 2019 zijn verschillende vertegenwoordigers van de agrarische sector op het ministerie bijeen gekomen.
Bestuur pluimveesector heeft vervolggesprek met minister Parmessar

Bestuur pluimveesector heeft vervolggesprek met minister Parmessar

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft een vervolg gesprek gehad met het bestuur van de pluimvee sector in Suriname. Dit gebeurde op 10 juli 2019. Het bestuur van de APSS werd vertegenwoordig door haar voorzitter Nemchand Kanhai, directiesecretaris Anjalie Jagroe, de producenten Shawn Thijm van ESPEE en Robert Hilversum van Hilly’s Chick, de importeur B. Chotelall.
Visserijsector eens met werkwijze minister Parmessar

Visserijsector eens met werkwijze minister Parmessar

Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een plenaire meeting gehad met de totale Visserijsector. De minister heeft aan het begin van de meeting, welke gehouden werd op 12 juli jongstleden, de actoren gevraagd om in alle openheid en eerlijkheid eens en voor altijd de zaken te bespreken die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de sector, zodat daarna over gegaan kan worden tot daadwerkelijke ordening.
Samenwerking actoren binnen de landbouwsector noodzakelijk op de nieuwe - strengere exportvoorwaarden naar EU

Samenwerking actoren binnen de landbouwsector noodzakelijk op de nieuwe - strengere exportvoorwaarden naar EU

Op uitnodiging van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) zijn belanghebbenden binnen de landbouwsector gister bijeengekomen in het Lallarookh gebouw, voor deelname aan een paneldiscussie mbt de nieuwe exportregelgeving op groente en fruit, welke geëxporteerd worden naar de Europese Unie (EU).
Voorlichting bij rondleiding op LVV versterkt met overdracht van pesticide kennis

Voorlichting bij rondleiding op LVV versterkt met overdracht van pesticide kennis

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft haar aanpak mbt voorlichting geven aan scholieren en overigen geïntereseerden uitgebreid. Naast het onderdirectoraat Landbouw (ODL) gaat nu ook de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) voorlichting geven en wel over het verantwoord gebruik van pesticiden en de beschermingskleding PPE bij het spuiten van pesticiden.
In gebruikname Hydroponic installatie op O.S. Zink Kampoe in Moengo

In gebruikname Hydroponic installatie op O.S. Zink Kampoe in Moengo

Vandaag, 11 juli 2019 heeft de in gebruikname plaatsgevonden van een Hydroponic installatie in een plantenkas op de O.S. Zink Kampoe.
LVV-minister Rabin Parmessar brengt veldbezoek aan het ressortkantoor Houttuin

LVV-minister Rabin Parmessar brengt veldbezoek aan het ressortkantoor Houttuin

Het is van groot belang de agrarische sector tot bloei te brengen. Dit is vanaf het aantreden van minister Rabin Parmessar op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, één van zijn beleidsdoelen. Om dit doel te bereiken is een traject uitgezet waaronder het brengen van veldbezoeken aan de ressortkantoren in de stad en districten.