Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Rijstsector vertoont grote stijging, Samen met rijstboeren naar hogere inzaaicijfers voor de rijstsector

Rijstsector vertoont grote stijging, Samen met rijstboeren naar hogere inzaaicijfers voor de rijstsector

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij deelt de samenleving mee dat de inzaai voor de najaar oogst 2019, in zijn totaliteit met 1400 hectare is gestegen. Zowel in de kleine als grootte landbouw is in haast alle ressorten van het district Nickerie, een stijging in de ingezaaide arealen te merken, dit ten opzichte van hetzelfde seizoen in 2018.
Minister Rabin Parmessar brengt bezoek aan de Jongste Exporteur Ajay Mataw

Minister Rabin Parmessar brengt bezoek aan de Jongste Exporteur Ajay Mataw

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) heeft zondag 18 augustus 2019 samen met voorzitter Umar Taus van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) een bezoek gebracht aan het agrarisch bedrijf A. Mataw Impex.
MN Food Impex N.V. krijgt bezoek van minister Rabin Parmessar

MN Food Impex N.V. krijgt bezoek van minister Rabin Parmessar

Het Agrarisch exportbedrijf, MN Food Impex N.V, heeft op zondag 18 augustus 2019, een officieel bezoek gehad van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV). De minister werd vergezeld door de voorzitter van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, (VEAPS), Umar Taus.
Minister Rabin Parmessar neemt poolshoogte tijdens werkzaamheden LVV-inspecteurs

Minister Rabin Parmessar neemt poolshoogte tijdens werkzaamheden LVV-inspecteurs

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) heeft tijdens zijn bedrijven bezoek op zondag 18 augustus 2019 poolshoogte genomen van de werkzaamheden verricht door de LVV-inspecteurs bij een agrarisch bedrijf.
Minister Parmessar en visserijsector bereiken akkoord over de vergunningsvoorwaarden voor het jaar 2020

Minister Parmessar en visserijsector bereiken akkoord over de vergunningsvoorwaarden voor het jaar 2020

In het kader van de ordening van de visserijsector heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) op vrijdag 16 augustus 2019 met de belanghebbenden een belangrijke mijlpaal bereikt na een reeks van besprekingen.
Certificaat uitreiking aan 2e groep GAP gecertificeerde landbouwers

Certificaat uitreiking aan 2e groep GAP gecertificeerde landbouwers

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag wederom een groep van 16 landbouwers van het ressort Wanica-A, die 3 dagen lang de GAP (Goede Agrarische Praktijken) training hebben gevolgd gecertificeerd. Dit vond plaats in het gebouw van de landbouw Coöperatie Kwatta.
Voorbereidingen installatie nieuwe pompen voor het pompgemaal te Wageningen aangevangen

Voorbereidingen installatie nieuwe pompen voor het pompgemaal te Wageningen aangevangen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de werkzaamheden voor de installatie van het nieuwe pompgemaal te Wageningen. Er wordt met man en macht gewerkt om in de maand december 2019 pomp drie (3) van het pompgemaal Wageningen in werking te krijgen.
Apoera krijgt volledige ondersteuning van het ministerie van LVV

Apoera krijgt volledige ondersteuning van het ministerie van LVV

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van Rudie Martodimedjo, de Coördinator Regio Oost, heeft in opdracht van minister Rabin Parmessar, ondersteuning verleend aan de Ontwikkeling Coöperatie West Suriname te Apoera in het district Sipaliwini.
Agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik van Pesticiden

Agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik van Pesticiden

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de afdeling Bestrijdingsmiddelen heeft op vrijdag 16 augustus 2019, op het Agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger te Von Freyburg in het district Saramacca, de training verantwoord gebruik van pesticiden verzorgd.
LVV en Landbouw Coöperatie Kwatta houden bewustwordingsavond over verantwoord gebruik van Pesticiden

LVV en Landbouw Coöperatie Kwatta houden bewustwordingsavond over verantwoord gebruik van Pesticiden

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zet haar bewustwordingscampagne voort. Het Ressortkantoor Wanica-A van het ministerie van LVV, te Kwatta, heeft in samenwerking met de Landbouw Coöperatie Kwatta (LCK) en landbouwers van omstreken een bewustwordingsavond georganiseerd.
Procedure voor het nemen van bodemmonsters voor gebieden tbv landbouwpraktijken

Procedure voor het nemen van bodemmonsters voor gebieden tbv landbouwpraktijken

Het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) heeft als hoofdtaak het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.
Telen volgens GAP-richtlijnen prioriteit van LVV

Telen volgens GAP-richtlijnen prioriteit van LVV

‘2e groep landbouwers wordt in GAP getraind’ In het kader van de verscherpte exportregels van de Europese Unie (EU), zijn landbouwvoorlichters gestart met het trainen van een nieuwe groep landbouwers in Goede Agrarische Praktijken, ook wel Good Agricultural Practices (GAP).
Bewoners Livorno doen een dringend beroep op LVV-minister Parmessar voor het opschonen van enkele waterwegen

Bewoners Livorno doen een dringend beroep op LVV-minister Parmessar voor het opschonen van enkele waterwegen

De bewoners van het ressort Livorno hebben een dringend beroep op LVV-minister Rabin Parmessar gedaan voor het opschonen van enkele belangrijke waterwegen. Dit beroep is voorgelegd aan de presidentiële commissie en zij heeft daarmee meteen ingestemd voor de uitvoering.
Concept Plantenbeschermingswet besproken met relevante actoren

Concept Plantenbeschermingswet besproken met relevante actoren

Het ministerie van LVV is sinds enkele weken bezig een actieplan uit te voeren, zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden op het gebied van veilige voedsel productie. Belangrijk onderdeel hierbij is het juridisch kader.
LVV en DC Para houden vervolg Landbouwbespreking in het District Para

LVV en DC Para houden vervolg Landbouwbespreking in het District Para

In opdracht van minister Rabin Parmessar, is op woensdag 14 augustus 2019, een delegatie van het ministerie van LVV getogen naar het Commisariaat Para. Deze delegatie zal namens de minister de meetingen voortzetten ter ondersteuning naar het district Para op agrarisch gebied.