Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Visserij-inspecteurs op inspectie in de westelijke districten

Visserij-inspecteurs op inspectie in de westelijke districten

Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij( LVV) heeft van maandag 26 augustus tot en met woensdag 28 augustus 2019, inspectiewerkzaamheden uitgevoerd in de distrikten Saramacca, Coronie en Nickerie.
LVV zet Carambola-fruitvliegvallen uit in Alliance en distrikt Nickerie

LVV zet Carambola-fruitvliegvallen uit in Alliance en distrikt Nickerie

Maatregelen om te voldoen aan de strengere eisen gesteld door de Europese Unie (EU) aangaande groenten en fruit bestemd voor de export, gaan onverkort door.
Minister Rabin Parmessar van LVV in Saudi Arabia voor Algemene Vergadering

Minister Rabin Parmessar van LVV in Saudi Arabia voor Algemene Vergadering

Minister Rabin Parmessar is momenteel in gezelschap van Ambassadeur Anwar Lallmohamed in Jeddah, Saudi-Arabië voor deelname aan de tweede algemene vergadering van de Islamic Organisation for Food Security (IOFS). Aan deze vergadering nemen lidlanden van de IOFS, de lidlanden van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) en internationale organisaties deel.
LVV- landbouwvoorlichters starten surveys bij landbouwproducenten

LVV- landbouwvoorlichters starten surveys bij landbouwproducenten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) start met surveys bij landbouwproducenten die producten leveren voor de export. De surveys waarbij er actuele informatie betreffende de productie van groenten wordt ingewonnen, zal plaatsvinden in de distrikten Wanica en Saramacca.
Het ministerie van LVV dient op tijd Pre-audit dossier in bij de Europese Unie

Het ministerie van LVV dient op tijd Pre-audit dossier in bij de Europese Unie

Minister Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op donderdag 22 augustus 2019, een dag voor de deadline van 23 augustus, het Pre-audit dossier ingediend bij de Europese Unie (EU).
Bond LVV motiveert inspecteurs in het veldwerk

Bond LVV motiveert inspecteurs in het veldwerk

In navolging van het bezoek van de minister van LVV, Rabin Parmessar heeft nu ook de ABLP-werknemersbond van LVV, de voorlichters en inspecteurs in het veld een bezoek gebracht, met als doel hen te motiveren.
Kids Development center Caring hearts brengt bezoek aan LVV- onderdirectoraat Landbouw

Kids Development center Caring hearts brengt bezoek aan LVV- onderdirectoraat Landbouw

Het Kids Development center Caring hearts heeft op vrijdag 23 augustus 2019 een educatieve agrarische tocht ondernomen op het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV. Ongeveer 15 kinderen variërend in de leeftijdklasse van 6 tot 15 jaar hebben op een prettige wijze diverse plantmethoden aangeleerd.
Concept Wet Plantenbescherming ingediend bij DNA

Concept Wet Plantenbescherming ingediend bij DNA

Minister Rabin Parmessar heeft op 22 augustus 2019 de nieuwe concept Plantenbeschermingswet ingediend bij De Nationale Assemblee. De huidige Plantenbeschermingswet dateert van 1965 en moet aangepast worden.
LVV bespreekt voorstel voor oprichten van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid met Volksgezondheid en HI&T

LVV bespreekt voorstel voor oprichten van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid met Volksgezondheid en HI&T

Op het ministerie van Volksgezondheid hebben gisteren, 21 augustus 2019, de ministers van Volksgezondheid (VG) Antoine Elias, Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en Stephan Tsang van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) samen met de directeur van Volksgezondheid, vertegenwoordigers van het ‘Suriname Agriculture Market Access Project’ (SAMAP) en andere betrokkene van het ministerie van LVV en VG een onderhoud gehad met betrekking tot een voorstel voor het opzetten en operationaliseren van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid (SAV).
Minister Parmessar vraagt tijdens ICCA Workshop serieuze aandacht voor de klimaatsveranderingen in de landbouwsector

Minister Parmessar vraagt tijdens ICCA Workshop serieuze aandacht voor de klimaatsveranderingen in de landbouwsector

In het kader van de steeds verder verergerende klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector is er een workshop geörganiseerd door de Inter-American Institute For Coöperation on Agriculture, IICA, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.
Mobiele pomp Wageningen in werking gesteld om overtollig water sneller af te voeren

Mobiele pomp Wageningen in werking gesteld om overtollig water sneller af te voeren

De afvoer van water uit de verschillende loosleidingen van arealen te Wageningen moet nu vlotter gaan verlopen door het in werking stellen van de mobiele pompen bij het Pompgemaal Wageningen.
LVV staat achter ordening van de visserijsector

LVV staat achter ordening van de visserijsector

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst naar aanleiding van de situatie in het district Nickerie, waarbij illegale vispraktijken zich hebben voorgedaan de samenleving als volgt te informeren.
LVV, ADRON en Westland Samagroup NV tekenen intentieverklaring

LVV, ADRON en Westland Samagroup NV tekenen intentieverklaring

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is er op dinsdag 20 augustus 2019 een intentieverklaring ondertekend voor de aanmaak van zaaizaad.
LVV-kwekerijen versterkt met eigen composteringsruimten

LVV-kwekerijen versterkt met eigen composteringsruimten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is gestart met de uitvoering van het Inter-American Development Bank-project (IDB), waarbij de citrusproduktie in Suriname wordt versterkt. Op maandag 19 augustus 2019 vond de eerstesteenlegging plaats van een composteringsruimte op de LVV-kwekerij te Houttuin.
Overheid heeft in goed overleg altijd de pluimveesector geconsulteerd in het nemen van besluiten

Overheid heeft in goed overleg altijd de pluimveesector geconsulteerd in het nemen van besluiten

De Overheid, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Handel Industrie en Toerisme, voeren sinds 10 juli 2019, gesprekken met de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS). De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector welke aangemeld staat bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vanuit haar positie steeds uitgenodigd is geworden voor overleg.