Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Jaarlijks wordt op 16 oktober wereldwijd Wereld Voedseldag gevierd. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is: “Our actions are our future. Healthy Diets for a Zero Hunger World”. Als lidland van de FAO en de VN herdenkt ook Suriname jaarlijks Wereld Voedseldag.
LVV analyseert cassave aanplant

LVV analyseert cassave aanplant

Een delegatie bestaande uit onderzoekers en voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft samen met enkele lokale cassavetelers aangesloten bij de Farmer Field School, een analyse gedaan op cassave. Dit gebeurde vandaag, donderdag 17 oktober 2019, op de landbouwgrond van de Farmer Field School.
Ministerie van LVV organiseert mini-beurs in verband met Wereld Voedseldag

Ministerie van LVV organiseert mini-beurs in verband met Wereld Voedseldag

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, besteedt bijzondere aandacht aan de viering van Wereld Voedseldag. Deze dag die jaarlijks wereldwijd gevierd wordt op 16 oktober, is middels de opening van een mini-beurs op het hoofdkantoor van LVV van start gegaan.
Grote belangstelling voor plantenverkoop op de mini-beurs

Grote belangstelling voor plantenverkoop op de mini-beurs

In het kader van dag der agrariërs dinsdag 8 oktober en Wereld Voedsel dag op woensdag 16 oktober 2019 is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) bezig tal van activiteiten te ontplooien. Een van de activiteiten is het verkopen van groenten en fruit plantjes. De eerste plantenverkoop dag, was voor de VCB Bank (Surinaamse Volkscredietbank) op zaterdag 12 oktober en de tweede op heden woensdag 16 oktober 2019.
Niets wordt aan het toeval overgelaten om vlotte inzaai mogelijk te maken

Niets wordt aan het toeval overgelaten om vlotte inzaai mogelijk te maken

De coördinatoren van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken Communicatie en Toerisme, vertegenwoordigers van het districtscommissariaat, directeur en staf van het OWMCP, zijn bij elkaar gekomen. Dit om de watersituatie in het district met betrekking tot de najaarsinzaai 2019 onder de loep te nemen. In verband met de inzaai die op 1 november 2019 aanvangt en zal duren tot 31 december 2019.
Bezoek delegatie international team products aan de minister van LVV

Bezoek delegatie international team products aan de minister van LVV

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), ontvangt 5 man sterke delegatie van het Internationaal Handels Instituut. Op dinsdag 8 oktober heeft een delegatie van International Team Products officiële gesprekken gevoerd met het ministerie omtrent investeringsmogelijkheden in Suriname en met name in de agrarische sector.
Dc Yvonne Pinas bedankt LVV-minister Parmessar voor aangeboden training aan Ambtenaren en landbouwers van Poesoegroenoe

Dc Yvonne Pinas bedankt LVV-minister Parmessar voor aangeboden training aan Ambtenaren en landbouwers van Poesoegroenoe

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft voor een groep ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en locale landbouwers van het dorp ‘Poesoegroenoe’, de training 'Verantwoord gebruik van pesticiden' verzorgd.
Bestuursambtenaren Boven Coppename en Kabalebo krijgen infosessie van pesticide

Bestuursambtenaren Boven Coppename en Kabalebo krijgen infosessie van pesticide

Aan een groep bestuursambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) van de gebieden Boven Coppename en Kabalebo verzorgt de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), een infosessie over verantwoordelijk gebruik van pesticide.
Nieuwbakken personeel van het Hoofdkantoor van LVV verwelkomt door Minister Rabin Parmessar

Nieuwbakken personeel van het Hoofdkantoor van LVV verwelkomt door Minister Rabin Parmessar

De Onder Directeur-Administratieve Diensten Mevr. Caroline Sakiman, Hoofd Algemene zaken Narin Madari, voorzitter van de bond de heer Bechan, fungerend Directeur de heer Ashween Ramdin waren allen aanwezig om de nieuwbakken medewerkers van de interieur verzorging, de tuinlieden en security van het hoofdkantoor van het Ministerie LVV, te ontvangen om toegesproken te worden door de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij de heer Rabin Parmessar.
SOGK ontvangt donatie van LVV en Ministers planten “brede bong”

SOGK ontvangt donatie van LVV en Ministers planten “brede bong”

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een landbouwpakket overhandigd aan de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK). De overhandiging is gedaan door LVV-minister Rabin Parmessar. Dit ter versterking van hun landbouwactiviteiten die zij reeds ontplooien.
Minister Elias van Volksgezondheid bedankt collega Parmessar voor keuze SOGK en donatie

Minister Elias van Volksgezondheid bedankt collega Parmessar voor keuze SOGK en donatie

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias heeft tijdens zijn toespraak collegaminister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bedankt, dat het ministerie ervoor heeft gekozen om aan de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) een donatie te geven.
Onderwijs wil bijdrage leveren aan de jeugd hoe met voedsel om te gaan

Onderwijs wil bijdrage leveren aan de jeugd hoe met voedsel om te gaan

"Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) wil zeker wel een bijdrage leveren aan de jeugd als het gaat om verantwoord omgaan met voedsel”, aldus de uitspraak van Lydia Hewitt-Austin, hoofd van Bureau Basisonderwijs namens minister Lilian Ferrier.
LVV bekijkt financiële modaliteiten om de agrarische sector verder te ondersteunen

LVV bekijkt financiële modaliteiten om de agrarische sector verder te ondersteunen

Naar aanleiding van de strikte voorwaarden bij bankinstelling, waarbij ondernemers in de agrarische sector vaak niet direct geholpen kunnen worden aan minder duur kapitaal, wordt thans door het ministerie van LVV in overleg met de financiële autoriteiten zoals de minister van Financiën en de Governor van de Centrale Bank van Suriname na gegaan welke financiële modaliteiten mogelijk zijn om de groep te gemoed te komen.
LVV houdt plantenverkoopdag in verband met dag der Agrariërs en Wereld Voedsel Dag

LVV houdt plantenverkoopdag in verband met dag der Agrariërs en Wereld Voedsel Dag

In het kader van dag der agrariërs dinsdag 8 oktober en Wereld Voedsel dag op woensdag 16 oktober 2019 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) activiteiten ontplooid. Een van de activiteit is het verkopen van plantjes voor de VCB Bank (Surinaamse Volks Crediet Bank) op zaterdag, 12 oktober 2019. De Verenigde Naties heeft voor dit jaar als thema gekozen “Healthy Diets: Our Actions are Our Future”.
LVV treft voorbereidingen voor donatie aan SOGK

LVV treft voorbereidingen voor donatie aan SOGK

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), treft voorbereidingen i.v.m. Wereld voedseldag. In het kader van deze dag zal het ministerie van LVV op maandag 14 oktober een 3-tal broodvrucht plantjes (Man van woord) op het terrein van Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) planten.