Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie afgesloten

Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie afgesloten

De afdeling monitoring & inspectie van het onderdirectoraat visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020 afgesloten. Van 22 tot en met 25 oktober 2019 werden er inspectiewerkzaamheden verricht in de districten Saramacca en Nickerie, voor de groep vaartuigen op de lijst van de Binnenwaterenvisserij (BV).
LVV haalt Kanalen te Weg naar Zee op

LVV haalt Kanalen te Weg naar Zee op

De Sital Singh en het Bloemfontuyn kanaal zijn in opdracht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), wederom opgehaald. Het ministerie acht het van belang dat deze kanalen op tijd worden opgehaald, zodat hierdoor de productie van de landbouwgewassen in dit gebied kan worden verhoogd.
Faciliteren van de agrarische sector blijft prioriteit van LVV

Faciliteren van de agrarische sector blijft prioriteit van LVV

‘Het beleid van deze regering is erop gericht de Agrarische sector te faciliteren en de mogelijkheden te creëren om daadwerkelijk de voedselschuur van het Caribisch gebied te worden. Geen gemakkelijke taak, maar absoluut niet onmogelijk’. Dit zei Tania Liew-A-Sjoe, die namens minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de aanwezigen toesprak op het lanbouwcongres van de Stichting d’ONS (Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname).
SAMAP sluit informatie sessies over Matching Grants af in Paramaribo

SAMAP sluit informatie sessies over Matching Grants af in Paramaribo

Het team van Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), heeft nog op de laatste opendag aan de kleinschalige boeren, verwerkers en vertegenwoordigers van agrobedrijven in het Lallarookh-gebouw informatie gegeven over de Matching Grants en hoe een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een grant.
Certifcaatuitreiking landbouwtraining TPMS ism LVV

Certifcaatuitreiking landbouwtraining TPMS ism LVV

De cursisten die in augustus 2019 gestart zijn met de landbouwtraining georganiseerd door de Stichting Positive Movement Suriname in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), hebben vandaag uit handen van fungerend directeur Ashwin Ramdin hun certificaat in ontvangst mogen nemen.
Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is intensief bezig met het voorbereiden van Good Agriculture Practices (GAP)-trainingen voor de melkveehouders. In opdracht van LVV-minister Rabin Parmessar, zullen deskundigen van het onderdirectoraat Veeteelt in november en december 2019, melkveeboeren aangesloten bij de verschillende melkveebonden trainen in diverse onderwerpen aangaande het vee en hun melkproduktie.
Suriname zal worden ondersteund in acties tegen illegale visserij

Suriname zal worden ondersteund in acties tegen illegale visserij

In het kader van het tegengaan van illegale visserij om de veiligheidsnormen op zee en als havenstaat te verbeteren, zijn er wat zaken geconstateerd welke om een gedegen oplossing vragen. Minister Parmessar die zich momenteel bevindt op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij, heeft het initiatief genomen om het geconstateerde te bespreken en ondersteuning te zoeken bij de IMO.
Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die momenteel aanwezig is op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij welke gehouden wordt te Spanje, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bilaterale gesprekken te voeren met onder andere de Internationale Maritieme Organisatie, IMO.
Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Een delegatie van het ministerie van Landbouw ,Veeteelt en Visserij onder leiding van directeur Ashween Ramdin, adviseur Arthur Zalmijn en coördinator Voorlichting Clyde Ford, hebben in Nickerie gesprekken gevoerd over de voorbereidingen en lopende projecten in het kader van de najaarsinzaai 2019 en het onderhoud van de infrastuctuur in de rijstsector in Nickerie. Dit werkbezoek heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019.
LVV hield ism LTS 2 een succesvolle oriëntatie opendag voor studierichting Agro

LVV hield ism LTS 2 een succesvolle oriëntatie opendag voor studierichting Agro

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in samenwerking met de Lager Technische School (LTS 2) van de Mr. Jaggernath J. Lachmonstraat een succesvolle oriёntatie opendag voor de studierichting Agro georganiseerd. Op vrijdag 18 oktober 2019 was de belangstelling groot onder de groep van 140 geїnteresseerden.
LVV geeft hulp aan Stichting Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor het aanleggen van moestuinen

LVV geeft hulp aan Stichting Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor het aanleggen van moestuinen

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft landbouw voorlichters in dienst die ook hun diensten verlenen aan onder andere scholen, senioren tehuizen voor de aanleg van moestuinen. Het streven van Minister Parmessar is erop gericht dat ieder een tuin heeft zoadt kan worden voorzien in de eigen behoefte, maar ook dat je eet wat je hebt geplant en weet dus wat je eet.
Minister Parmessar spreekt op de Ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij

Minister Parmessar spreekt op de Ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij

“De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren. We onderschrijven de inspanningen van alle internationale gemeenschappen en organisaties in deze”, dit gaf Minister Rabinder Parmessar van LVV onder andere aan op de Ministeriele conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij, welke gehouden wordt van 21 tot en met 23 oktober te Spanje.
LVV-ers worden getraind in het uitroeien en beheersen van de Carambola-fruitvlieg

LVV-ers worden getraind in het uitroeien en beheersen van de Carambola-fruitvlieg

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gaat de strijd aan met de Carambola-fruitvlieg. Op maandag 21 oktober 2019 is op het ministerie een 8-daagse training "Eradiceren en beheersing van de Carambola-Fruitvlieg" van start gegaan, waarbij LVV-voorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming getraind zullen worden in het verantwoord bestrijden van deze destructieve fruitvliegsoort.
SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

Het trainingsprogramma voor begeleiders van de SAMAP Matching Grant Facility, MGF, is afgesloten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit vond plaats op donderdag 17 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 26 participanten.
Dr. Power ziet Organic farming, als alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector

Dr. Power ziet Organic farming, als alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector

‘Het optimale halen uit de agrarische sector is de juiste manier voor duurzame ontwikkeling,’ de boodschap van Dr. Robert Power tijdens de lezing in het kader van Wereld Voedseldag. Als landbouwdeskundige heeft hij een presentatie gehouden over de achtergrond van de landbouwsector.