Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV- Trainers in Brokopondo om praktijkkennis toe te passen

LVV- Trainers in Brokopondo om praktijkkennis toe te passen

In de periode augustus tot en met november 2019 werd de “Training of trainers”, gehouden door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, in samenwerking met Suriname Agricultural Market Access Program, SAMAP. Deze Training of Trainers maakte deel uit van het SAMAP-capaciteitsopbouw programma met als doel de productiekwaliteit te verbeteren door effectieve ondersteuning te bieden aan de boeren.
Minister Parmessar vraagt dringende aandacht van autoriteiten en Luchtvrachtvervoerders

Minister Parmessar vraagt dringende aandacht van autoriteiten en Luchtvrachtvervoerders

Minister Rabin Parmessar heeft in een spoedbijeenkomst met relevante autoriteiten dringende aandacht gevraagd voor de recente ontwikkelingen met betrekking tot de export van groente en fruit naar de Europese Unie, Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft, vanaf de hernieuwde regels voor de export naar de EU in september 2019 zijn ingegaan, met man en macht gewerkt om alle stakeholders van deze hernieuwde regels op de hoogte te stellen en ook van de volledig nieuwe regels geldende vanaf 14 december 2019.
Minister Parmessar houdt vervolggesprek over de exportmogelijkheden naar Barbados

Minister Parmessar houdt vervolggesprek over de exportmogelijkheden naar Barbados

Minister Parmessar heeft een vervolggesprek gevoerd met de agrarische deskundige van Barbados Dr. Lennox Chandler over de exportmogelijkheden van groenten en fruit naar Barbados. Bij dit gesprek waren aanwezig Juliet Goldsmith vertegenwoordiger van CAHFSA en leden van de VEAPS.
LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart

LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.
Suriname participeert aan 26ste reguliere meeting van de “International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)”

Suriname participeert aan 26ste reguliere meeting van de “International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)”

De International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT, is de Regionale Organisatie voor Visserijbeheer (ROVB), welke streeft naar een verbeterd beheer van de visserij, teneinde een duurzame exploitatie van tonijn en tonijn-achtigen in de Atlantische Oceaan en aangrenzende zeeën te garanderen.
LVV-Bewustwordings campagne over het gebruik van pesticide nog gaande

LVV-Bewustwordings campagne over het gebruik van pesticide nog gaande

In het belang van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu dient rekening gehouden te worden met het verantwoord omgaan van pesticiden. Zo moet in acht worden genomenhouden de verval- of houdbaarheidsdatum bij deze middelen, de opslag ervan alsook de verwerking van lege pesticideverpakking. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is continue bezig met het verhogen van de bewustwording bij de burgers over pesticide.
Landbouwproefstations in Suriname bestaan reeds 116 jaar

Landbouwproefstations in Suriname bestaan reeds 116 jaar

De Landbouwproefstations in Suriname welke nu vallen onder het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV, bestaan reeds 116 jaar in Suriname. Het eerste proefstation vindt zijn oorsprong tegen het einde van de 17e eeuw, toen gouverneur van Sommelsdijck de eerste proeven van rijstteelt ter hand nam. In 1687 vond de export van 2.000 kilogram rijst plaats naar Nederland.
Bodemonderzoek belangrijk voor agrarische sector

Bodemonderzoek belangrijk voor agrarische sector

Een bodemonderzoek is van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk gewas(sen) het best geteeld kan worden of waarmee de bodem gevoed kan worden in geval van een gewas of gewassen, die men wenst te telen.
LVV en importeurs werken aan regulering Aluminiumfosfide gastabletten

LVV en importeurs werken aan regulering Aluminiumfosfide gastabletten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd bezig om de gebruikers van pesticiden bewust te maken over het gebruik, alsook de negatieve gevolgen bij het onjuist gebruik van dit bestrijdingsmiddel. In dat kader zijn een deel van de gebruikers van de pesticide Aluminiumfosfide getraind.
LVV-compost kampen citruskwekerijen Tamansari en Houttuin afgerond

LVV-compost kampen citruskwekerijen Tamansari en Houttuin afgerond

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname loopt vlot. Om het projectdoel te bereiken is opgenomen dat de faciliteiten van de citruskwekerijen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verbeterd worden en dat die voorzien zijn van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren.
Inspectie van vaar- en vistuigen voor verlenging visvergunning 2020 afgesloten

Inspectie van vaar- en vistuigen voor verlenging visvergunning 2020 afgesloten

Voor het verlengen van de visvergunningen voor het jaar 2020 is een inspectie van vaar- en visvaartuigen een vereiste. De inspecties zijn reeds in augustus 2019 gestart.
Plantvermeerderingssessie voor Surinaamse Orchideeën- en Sierteelt Vereniging

Plantvermeerderingssessie voor Surinaamse Orchideeën- en Sierteelt Vereniging

Leden van de Surinaamse Orchideëen- en Sierteelt Vereniging (SOSV) hebben een plantvermeerderingssessie gevolgd bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Deskundige Armand Madoerjat van de Kwekerij Tamansari van LVV heeft aan de leden informatie verschaft middels een PowerPoint presentatie, waarbij zij het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen.
Voorbereiding werkzaamheden op Staatbedrijf Alliance lopen vlot

Voorbereiding werkzaamheden op Staatbedrijf Alliance lopen vlot

De werkzaamheden op het Staatsbedrijf Alliance voor de uitbreiding van hun aanplant met kokos- en pompelmoesplantjes lopen vlot. Deze zal nuttig worden gebruikt om het staatsbedrijf tot een succesvolle onderneming te maken.
Ministerie van LVV informeert pluimveekwekers

Ministerie van LVV informeert pluimveekwekers

Bioveiligheid vereist meer aandacht van de pluimveekwekers. Dit werd benadrukt tijdens een 2-daagse infosessie verzorgd door het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Actoren uit de kleine pluimveekwekerij hebben op donderdag 28 november 2019 deelgenomen aan een workshop met als titel “Bioveiligheid op klein pluimveekwekerijen en veterinaire vereisten voor exploitatie kleine pluimvee slachtinrichtingen - Paramaribo”.
LVV-ressort Marowijne hield survey onder kassentelers

LVV-ressort Marowijne hield survey onder kassentelers

De landbouwvoorlichters van ressort Marowijne van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben in het district een survey gehouden. Deze survey vond plaats in het kader van de uitvoering van het IDB-project: "Strengthening of Vegetable Production under Protected Condition ".