Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Spoed overleg LVV en stakeholders visserijsector

Spoed overleg LVV en stakeholders visserijsector

Minister Rabin Parmessar heeft de vertegenwoordigers van de visverwerkingsbedrijven, directie en leden van Raad van Commissarissen van de Centrale voor Visserijhavens in Suriname NV (Cevihas) ontvangen. Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken die zich voordoen te Cevihas.
Ananas survey in Marowijne

Ananas survey in Marowijne

In het kader van de uitvoering van het IDB project: "Strengthening of Minor fruit Crops", in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is er een survey gehouden in het district Marowijne op 30 oktober, 6, 8 en 12 november jongstleden.
Verlengings aanvraag visvergunningen 2020 al gestart

Verlengings aanvraag visvergunningen 2020 al gestart

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is in september gestart met de inspectie van vis- en vaartuigen voor verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020. Deze jaarlijkse inspectie is vroegtijdig begonnen, verschillend dan die van de voorgaande jaren.
Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Minister Rabin Parmessar en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn wederom met de stakeholders van de groente-, eieren-, vlees- en melkveesector bijeengekomen om zaken met betrekking tot het Agro Industrial Park (AIP) in Suriname verder uit te werken.
GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft na 7 jaren wederom de training in Good Agricultural Practices in de Melkveehouderij, gehouden voor melkveeboeren uit de gebieden Saramacca en Wanica-A en C. Deze training is op dinsdag 12 november succesvol afgesloten.
Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister Rabinder Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het bestuur en de directie van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, ontvangen voor een gesprek. Dit bezoek, welke plaatsvond op maandag 11 november 2019, had als doel de structurele samenwerking te bevorderen tussen het ministerie en het instituut.
Visrokerij Commewijne bijna een feit

Visrokerij Commewijne bijna een feit

Het project ‘Afbouw en Inrichting Model Visrokerij Commewijne’ vordert langzaam maar zeker. De laatste werkzaamheden met betrekking tot de installatie van de koel- en vriesruimte, en de rookkast worden momenteel uitgevoerd door deskundigen van VSD-Food Machinery B.V.
Houtexporteurs krijgen training in verantwoord gebruik van pesticiden

Houtexporteurs krijgen training in verantwoord gebruik van pesticiden

De eerste groep van houtexporteurs vertegenwoordigd door 2 medewerkers per houtexportbedrijf, zijn op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begonnen met een drie daagse training 'Verantwoord gebruik van pesticiden'. Deze training die van start ging op maandag 11 november 2019 wordt verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV.
Codex voor Suriname van belang voor garantie veilig voedsel

Codex voor Suriname van belang voor garantie veilig voedsel

Suriname kan voor de garantie van veilig voedsel dat (ook) realiseren met de Codex Alimentarius. Mevr. Ratna Ramrattansing, Codex focal point van Suriname, heeft een presentatie over Codex Alimentarius gehouden voor minister Rabin Parmessar, directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Minister Parmessar onderkent noodzaak voor aanpassing wetgeving m.b.t. zaaizaad

Minister Parmessar onderkent noodzaak voor aanpassing wetgeving m.b.t. zaaizaad

Minister Parmessar onderkent de noodzaak voor aanpassing wetgeving met betrekking tot zaaizaad. Nog dit seizoen zal het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum (ADRON), samen met de Westland Sama Group starten met de inzaai van 150 hectare areaal aan de Larecoweg en lijn 2 Wageningen in het district Nickerie voor de productie van elite zaaizaad.
Minister Parmessar oriënteert zich bij pompgemaal Wageningen

Minister Parmessar oriënteert zich bij pompgemaal Wageningen

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een oriëntatie bezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen. Het haast 60 jaren oude pompgemaal werd stil gelegd nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk is, deze wordt nu door technici aldaar gerepareerd en de minister wilde zich persoonlijk vergewissen van deze werkzaamheden.
LVV-minister Parmessar benadrukt het belang van goede landbouw

LVV-minister Parmessar benadrukt het belang van goede landbouw

Minister Rabin Parmessar heeft in vergadering met de staf van LVV Regio-West de noodzaak voor meer en nauwkeurigere landbouwstatistieken benadrukt. ‘Goede statistieken zijn van bijzonder groot belang voor het formuleren van beleid’, sprak de minister zijn staf toe in het rijstdistrict.
Infosessie belang van Pesticide Controle Comité voor Suriname

Infosessie belang van Pesticide Controle Comité voor Suriname

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een infosessie georganiseerd voor stakeholders over het belang van het installeren van een Pesticide Controle Comité (PCC). De PCC is de authoriteit die moet zorgdragen dat de gezondheid van de mens en het milieu beschermd wordt tegen risico’s gerelateerd aan het gebruik van pesticiden.
LVV-minister Parmessar installeert Seabob Commissie

LVV-minister Parmessar installeert Seabob Commissie

In de vergaderzaal van het onder directoraat Visserij van het ministerie van LVV, heeft minister Rabin Parmessar de Seabob commissie geïnstalleerd voor een periode van 1 jaar. De installatie vond plaats op vrijdag 8 november 2019. De seabob garnaal een garnaal soort was tot 1995 niet gewild op de internationale markt.
LVV-minister over “De rol van de studierichting Agrarische Productie in duurzame landbouw in Suriname”

LVV-minister over “De rol van de studierichting Agrarische Productie in duurzame landbouw in Suriname”

De Faculteit der Technologische Wetenschappen richting Agrarische Produktie hield een seminar met als titel, “De rol van de studierichting Agrarische Productie in duurzame landbouw in Suriname”. Dit seminar werd gehouden op vrijdag 8 november 2019 in de University Guesthouse van ADEK. Richtingscoördinator mevrouw Ori heette de aanwezigen welkom.