Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV traint kindertehuizen in onderhoud en gebruik van plantenkassen

LVV traint kindertehuizen in onderhoud en gebruik van plantenkassen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is samen met de United Nation Development Program (UNDP) en The Japan Caribbean Climate Change Global Partnership (GCCP) bezig met de uitvoering van het project ‘Encourishing Children’s Homes to Grow Crops for Food Security and Climate Change Resilience’.
LVV reguleert de verkoop en het gebruik van Aluminium Fosfide

LVV reguleert de verkoop en het gebruik van Aluminium Fosfide

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd begonnen om het gebruik van het pesticide Aluminium Fosfide te reguleren. Dit wordt gedaan door het verzorgen van de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden zijn zowel biologische als chemische middelen, die worden gebruikt om plagen te weren, te onderdrukken of te doden.
Ambassadeur van Chili op kennismakingsbezoek bij LVV-minister

Ambassadeur van Chili op kennismakingsbezoek bij LVV-minister

In de reeks van bezoeken van Ambassadeurs die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een beleefdheidsbezoek brengen, was ook de niet-residerende Ambassadeur van Chili, Zijne Excellentie, Juan Aníbal Barría met als standplaats Port of Spain – Trinidad & Tobago, op bezoek bij Minister Rabin Parmessar.
Indonesische ambassadeur Julang Pujianto bracht bezoek aan Minister van LVV

Indonesische ambassadeur Julang Pujianto bracht bezoek aan Minister van LVV

Zijne Excellentie Julang Pujianto, Indonesische Ambassadeur voor Suriname, Guyana en de CARICOM-lidlanden, vergezeld van Consul Hanggorono Nurcahyo, brachten een bezoek aan minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister werd bijgestaan door de onder-directeur Veeteelt mevrouw Virginia Popken.
Ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee afgerond

Ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee afgerond

In het kader van reguliere ophaalwerkzaamheden van het ministerie van LVV is op 25 oktober jongstleden gestart met het ophalen van de lozingen op de landbouwgebieden te Weg naar Zee. Het Sitalsingh en het Bloemfontuyn kanaal zijn belangrijke verbindingskanalen in dat gebied die zorgen dat water naar de landbouwgronden stroomt en overbodig water wordt opvangen.
Ministerie van LVV wil behoud van MKZ-vrije status

Ministerie van LVV wil behoud van MKZ-vrije status

De veestapel van Suriname is vrij van de ziekte Mond- en Klauwzeer, MKZ. Suriname heeft sinds mei 2018 een MKZ vrije status verkregen van de Wereld Organisatie voor Diergezondheid. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zet alles in het werk deze status te behouden aangezien het gaat om een ernstige, zeer besmettelijke virale ziekte voor vee die een aanzienlijke economische impact heeft.
Presidentiële Commissie AIP-project ontvangen door minister van LVV

Presidentiële Commissie AIP-project ontvangen door minister van LVV

Door het Kabinet van de President werd een Presidentiële Commissie ingesteld voor de coördinatie en uitvoering van het Agro Industrial Park (AIP) project. Deze commissie werd op woensdag 20 november 2019 ontvangen door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar.
Kennismakingsbezoek niet-residerende Ambassadeur van Japan aan minister van LVV

Kennismakingsbezoek niet-residerende Ambassadeur van Japan aan minister van LVV

De niet-residerende ambassadeur van Japan, Zijne Excellentie Tatsuo Hirayama, met als standplaats Port of Spain, Trinidad & Tabago, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar.
Minister Parmessar wijst op goed partnerschap tijdens het bezoek van Prime Minister Mottley binnen de agrarische sector

Minister Parmessar wijst op goed partnerschap tijdens het bezoek van Prime Minister Mottley binnen de agrarische sector

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tijdens het bezoek van Premier Mia Amour Mottley van Barbados, vergezeld van Zijne Excellentie President Desi Bouterse en zijn collega-Minister Yldiz Pollack-Beigle van Buitenlandse Zaken gewezen op het belang van partnerschappen binnen de agrarische sector.
Minister Parmessar wil formeel goederenverkeer met Frans-Guyana

Minister Parmessar wil formeel goederenverkeer met Frans-Guyana

Van 14 november tot 16 november heeft een delegatie van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij onder leiding van Minister Parmessar een bezoek gebracht aan Frans-Guyana, dit bezoek stond in het teken van het bevorderen van de handelsrelaties tussen beide landen.
Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

De oude pompen in het Pompgemaal Wageningen zijn weer operationeel. Op zondag 17 november 2019 zijn de pompen wederom opgestart door het op volle toeren draaien. De afgelopen weken hebben technici gewerkt aan het herstellen van het bedradingssysteem van de hoofdschakelaar.
Vervolg training voor Voorlichters

Vervolg training voor Voorlichters

Jenna Wijngaarde, Nationaal voedselveiligheidsdeskundige van de Suriname Agriculture Market Access Program, SAMAP, heeft in overleg met het ministerie van LVV een vervolg training afgewerkt voor de voorlichters van het ministerie.
Tawajaripolder krijgt bezoekt van Presidentiele Delegatie

Tawajaripolder krijgt bezoekt van Presidentiele Delegatie

Zijne Excellentie President Desire Delano Bouterse, Minister Rabin Parmessar van LVV en Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, hebben samen met de Premier van Barbados, Mia Amor Mottley, een bezoek aan het Tawajariepolder gebied. PM Mia Amor Mottley kwam op zondag 17 november aan in Suriname.
Afsluiting training pesticide voor houtsector

Afsluiting training pesticide voor houtsector

Aan een groep van vierentwintig (24) deelnemers is een certificaat uitgereikt voor de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Gedurende drie dagen zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind geworden door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De doelstelling van de training is het verhogen van de bewustwording en gevolgen van het onverantwoord gebruik van pesticiden.
Delegatie ministerie van LVV brengt bezoek aan Frans-Guyana

Delegatie ministerie van LVV brengt bezoek aan Frans-Guyana

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, onder leiding van minister Rabin Parmessar, legt een werkbezoek af in ons buurland Frans-Guyana. Zij vertrok op donderdag 13 november 2019. Dit bezoek is een voortvloeisel van het kennismakingsbezoek van de Franse ambassadeur Antoine Joly op 1 november jongstleden aan het ministerie van LVV.