Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV-voorlichters krijgen refreshment training Agrarische statistieken

LVV-voorlichters krijgen refreshment training Agrarische statistieken

Landbouwvoorlichters en rayon coördinatoren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio-West (LVV), hebben maandag in het gebouw van Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) deelgenomen aan een refreshment training getiteld Agrarische statistieken. Deze statistieken zijn bijzonder belangrijk voor de planning en het formuleren van beleid.
LVV wacht nog op antwoord van de EU over diplomatieke nota

LVV wacht nog op antwoord van de EU over diplomatieke nota

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de stopzetting van de export van sopropo naar de Europese Unie (EU), wenst het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) andermaal te benadrukken dat dit niet aan haar te wijten is. De EU-regels met betrekking tot de export van groenten en fruit gelden voor alle landen, met name de Aziatische – en de Africaanse landen, die exporteren naar de EU en niet slechts alleen voor Suriname.
Plantenkassen op LVV voor onderzoek en demonstratie

Plantenkassen op LVV voor onderzoek en demonstratie

Landbouwvoorlichters van het onderdirectoraat Landbouw (ODL) zijn geregeld bezig met het onderzoeken van hoe verschillende gewassen groeien zoals bloemkool, paprika en paksoi. Daarnaast worden aan bezoekers demonstraties gegeven over de verschillende landbouwpraktijken. Op het complex van ODL aan de Letitia Vriesdelaan 8-10 staan er 3 plantenkassen.
Transformatie van het toezicht op de voedselveiligheid in Suriname

Transformatie van het toezicht op de voedselveiligheid in Suriname

De eerste fase van het overleg over de transformatie van het Surinaams regelgevend toezicht op voedselveiligheid is in Paramaribo afgesloten met brede ondersteuning van de voedsel- en agrovoedselsector voor de oprichting van één Nationaal Autoriteit voor Voedselveiligheid in Suriname.
Minister Parmessar dient verzoek in bij BuZa om onderzoek te doen van de niet ontvangen Note Verbale van de EU bij de EU-delegatie van Suriname in Brussel en Georgetown.

Minister Parmessar dient verzoek in bij BuZa om onderzoek te doen van de niet ontvangen Note Verbale van de EU bij de EU-delegatie van Suriname in Brussel en Georgetown.

Minister Rabin Parmessar heeft een schrijven gericht aan zijn collega, de Minister van Buitenlandse Zaken Mevrouw Yldiz Pollack-Beighle met betrekking tot de correspondentie tussen de EU en de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen (NPPO van Suriname) van het Ministerie van L.V.V.
LVV Minister Parmessar zoekt nieuwe exportmarkten voor Suriname

LVV Minister Parmessar zoekt nieuwe exportmarkten voor Suriname

Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van LVV, is reeds geruime tijd bezig nieuwe exportmarkten te zoeken voor Suriname. Hiertoe heeft hij samen met de sector tal van gesprekken gevoerd en hen niet alleen ingelicht maar ook direct betrokken om mee te participeren in deze zoektocht.
Ministerie LVV heeft tijdig verzoek ingediend voor vrijstelling export van Sopropo

Ministerie LVV heeft tijdig verzoek ingediend voor vrijstelling export van Sopropo

Het Ministerie van LVV, heeft samen met de private sector sinds juli 2019 diverse activiteiten uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de EU eisen. Hierbij heeft het Ministerie van L.V.V. op 31 augustus 2019 (conform de deadline van de EU) een dossier met technische informatie m.b.t. het gewas sopropo ingediend bij de EU. Sindsdien is het Ministerie wachtende op een antwoord van de EU voor de vervolgacties.
Ministerie van LVV stuurt diplomatieke nota naar EU i.v.m. hernieuwde EU-regelgeving

Ministerie van LVV stuurt diplomatieke nota naar EU i.v.m. hernieuwde EU-regelgeving

Naar aanleiding van de ontstane commotie met betrekking tot de EU-regels die heden, zaterdag 14 december in werking treden, wenst het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij het volgende kenbaar te maken. De EU-regels met betrekking tot de export van groenten en fruit gelden voor alle landen die exporteren naar de EU en niet slechts alleen voor Suriname.
Training voor technici van het ministerie van LVV in verscherpte controle op grensposten

Training voor technici van het ministerie van LVV in verscherpte controle op grensposten

Het is noodzakelijk voor Suriname verscherpte controles te verrichten op alle Points of Entry, oftewel de grensposten, tegen het binnendringen van ziekten en plagen bij zowel dier als plant. In dit kader is op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, een 5-daagse training verzorgd door Braziliaanse deskundigen aan personeel van het onderdirectoraat Veeteelt afdeling Veterinaire Diensten en de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen.
Ministerie van LVV houdt persconferentie over nieuwe EU-regels

Ministerie van LVV houdt persconferentie over nieuwe EU-regels

Er zijn door de Europese Unie (EU) nieuwe regels uitgevaardigd met betrekking tot de export van groenten en fruit. Deze regels gaan per 14 december 2019 in en houden onder andere in dat er geen export mag plaatsvinden zonder een fytosanitair certificaat verstrekt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Op vrijdag 13 december 2019 werd er hierover een persconferentie gehouden.
LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

De onderdirectoraten Veeteelt, Landbouw en Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hadden deelgenomen aan de Mini Agro Beurs van Staatsolie NV, te Groningen in het district Saramacca. Dit, in het kader van de bewustwording bij de boeren over antibioticagebruik in de veevoeding en pesticidengebruik bij de productie van landbouwgewassen.
Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers

Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers

Het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA) Project van het United Nations Development Programme (UNDP), heeft samen met de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), met ondersteuning van de Surinaamse overheid de imkers langs de kust spullen verstrekt. Deze spullen kunnen gebruikt worden bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden.
LVV biedt helpende hand bij aanleg moestuin Christoforus Internaat

LVV biedt helpende hand bij aanleg moestuin Christoforus Internaat

De garantie dat eenieder toegang heeft tot veilig geteeld voedsel staat hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Minister Rabin Parmessar ziet er persoonlijk op toe dat dit wordt nageleefd.
Nieuwe EU-Fytosanitaire regels per 14 december 2019

Nieuwe EU-Fytosanitaire regels per 14 december 2019

Op 14 december 2019 treden de nieuwe EU-wetgeving (EU 2016/2031) in werking. Dit ter voorkoming van de invoering en verspreiding van ziekten en plagen in de Europese Unie (EU). Landen, die planten en plantaardige producten bijvoorbeeld bloemen, verse groenten en fruit, naar de EU exporteren, moeten maatregelen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle zendingen in overeenstemming met deze regels zijn.
LVV verzorgt GAP-training voor het personeel van Staatsbedrijf Alliance

LVV verzorgt GAP-training voor het personeel van Staatsbedrijf Alliance

Medewerkers van het Staatsbedrijf Alliance in het district Commewijne zijn gestart met de driedaagse GAP-trainingen, die verzorgd wordt te Alliance. Gedurende drie dagen zullen de 14 de deelnemers de nodige kennis opdoen om de gewassen te verbouwen volgens de Goede Agrarische Praktijken (GAP) standaarden.