Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Binnenkort oplevering van Moderne visrokerij te Commewijne – Nieuw Amsterdam

Binnenkort oplevering van Moderne visrokerij te Commewijne – Nieuw Amsterdam

Binnenkort wordt in het district Commewijne te Nieuw Amsterdam een nieuwe gecertificeerde visrokerij opgeleverd. Deze visrokerij voldoet aan alle internationale veiligheidsstandaarden om gerookte visproducten te kunnen exporteren. Het is een bestaand pand op het terrein van het Visserij Centrum Commewijne, VCC, welke met externe deskundigen wordt aangepast om te kunnen voldoen aan de vereiste standaarden voor visrokerijen.
LVV start voorbereiding Farmer Field School in het district Saramacca

LVV start voorbereiding Farmer Field School in het district Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een Farmer Field School (FSS) in het district Saramacca. Boeren hebben op vrijdag 17 januari 2020 door middel van een presentatie, informatie gekregen over de Farmer Field School. Het doel van de Farmer Field School is voornamelijk gericht op de verbetering van de cassaveproductie en productiviteit in Suriname. Deze Farmer Field School zal komen te staan op Groningen-Saramacca.
Arbeiders plantage Alliance krijgen na 40 jaar Status van Ambtenaar

Arbeiders plantage Alliance krijgen na 40 jaar Status van Ambtenaar

Tijdens het bezoek van Minister Parmessar aan Alliance in september 2019 werd hij geconfronteerd met een grote groep arbeiders die te werk zijn gesteld te Alliance en die trouw de werkzaamheden verrichtten, maar nooit een beschikking hadden ontvangen over hun status als ambtenaar. Aan de arbeiders is door verschillende bewindvoerders beloofd om deze in orde te maken, echter is dit steeds uitgebleven. Minister Rabin Parmessar kon zich hiermee niet verenigen en gaf hen mee alles in het werk te stellen om hierin verbetering te brengen en bij zijn terugkomst hij er voor zal zorgdragen dat dit vraagstuk tot het verleden zal behoren.
Arbeiders Alliance ontvangen GAP Certificaat

Arbeiders Alliance ontvangen GAP Certificaat

De Good Agriculture Practice training, GAP, is ook verzorgd aan de agrariërs te Alliance. Tijdens deze training is de juiste verhouding bij pesticide gebruik, de gevolgen van het onjuist gebruik, de opslag en hoe de lege flessen moeten worden verzameld en verwerkt, ook onderdeel van de GAP training geweest. Eveneens is de Personal Protectieve Equipment, PPE besproken. Deze Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn en bedoeld om letsel en lichamelijke schade te voorkomen en dus arbeidsrisico’s te verminderen.
Minister Rabin Parmessar realiseert beleidsdoelen te Alliance

Minister Rabin Parmessar realiseert beleidsdoelen te Alliance

Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, vertoeft momenteel op Plantage Alliance voor het bezichtigen van de nieuwe aanplant welke bestaat uit met name 10 HA Kokos, 5 HA Oker en 5 HA Pompelmoes.
Training: “Plantvermeerderingstechnieken” t.b.v. personeel LVV Marowijne

Training: “Plantvermeerderingstechnieken” t.b.v. personeel LVV Marowijne

Het voltallig personeel van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij ressort Marowijne heeft een interne praktische training: “Plantvermeerderingstechnieken” gevolgd.
Extra GAP-trainingen voor agrariers in het district Para mogelijk

Extra GAP-trainingen voor agrariers in het district Para mogelijk

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) heeft alle agrariërs in het district Para opgeroepen om deel te nemen aan de Good Agricultural Practice training, GAP-training. Deze oproep werd gedaan door de heer Ashween Ramdin, Onderdirecteur Landbouw tijdens een werkbezoek te Onverwacht-Para. Elk agrariër die deel wil nemen aan de GAP-training, kan zich registeren op de LVV-ressortkantoren.
Certificaat uitreiking LVV-training 'Basic Business Skills'

Certificaat uitreiking LVV-training 'Basic Business Skills'

De training “Basic Business Skills” georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is door de fungerend directeur, Arthur Zalmijn, namens minister Rabin Parmessar op 16 januari 2020, afgesloten middels de uitreiking van certificaten.
DC Armand Jurel trots op zijn district Para

DC Armand Jurel trots op zijn district Para

De District Commissaris van Para, Arman Jurell heeft met heel veel genoegen op zaterdag 11 januari jl. de ministers van LVV en HI&T, enkele parlementariërs en de vele aanwezigen verwelkomd in het district. Tijdens de verschillende speeches is gebleken hoeveel ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het district Para. Hierover is de DC zeer ingenomen.
Ministerie van LVV start wederom met Basic Business Skills training

Ministerie van LVV start wederom met Basic Business Skills training

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft wederom de 2e daagse training “Basic Business Skills” opgestart voor het personeel van LVV. Op woensdag 15 januari 2020 werd deze training verzorgd in samenwerking met het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM).
Minister Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

Minister Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

De Chinese ambassadeur Zijne Excellentie Liu Quan vergezeld van de Counsel de heer Chen Zongwei, en mevrouw Stella Ciao van de Chinese ambassade in Suriname waren op bezoek bij de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Minister Rabin Parmessar.
Chinese ambassadeur vraagt extra aandacht van LVV-minister voor de Vis export

Chinese ambassadeur vraagt extra aandacht van LVV-minister voor de Vis export

Bij het bezoek van de Chinese ambassadeur Zijne Excellentie Liu Quan en zijn delegatie aan de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, werd ook ingegaan op andere overeenkomsten. “Suriname heeft enorme potentie op verschillende gebieden, dat kunt u ook zien aan het aantal gesloten samenwerkingsovereenkomsten met Suriname, laten we daarom zo snel mogelijk starten met daadwerkelijke invulling van deze overeenkomsten” zei Zijne Excellentie Liu Quang enthousiast.
Kippenteelt mogelijkheid voor bewoners van het district Para

Kippenteelt mogelijkheid voor bewoners van het district Para

Er is nog veel ruimte voor kippentelers. Dit gaf minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zijn gehoor te Onverwacht/Para mee. Lokaal wordt er op jaarbasis 10 miljoen kilogram kippenvlees geproduceerd. Terwijl er nog vraag is naar 15 miljoen kilogram. Eveneens bestaat de mogelijkheid om ook naar Cuba te exporteren.
ADRON constateert insecten aantasting bij late zaaiers

ADRON constateert insecten aantasting bij late zaaiers

Het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum ADRON, heeft geconstateerd dat er in vele pas ingezaaide arealen een abnormale vertoning van ziekten en plagen bij de jonge padie plantjes zichtbaar is. Dit is te merken aan de jonge rijstplantjes op de velden, waardoor delen van het areaal er geel en bruin uitzien en open plekken zichtbaar zijn.
Minister LVV; de landbouwsector is verheven tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis

Minister LVV; de landbouwsector is verheven tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis

Minister Rabin Parmessar heeft in het district Para, de gemeenschap opgeroepen om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. Laten wij de agrarische sector in dit district aantrekkelijker maken voor onze jongeren.