Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Vanaf zijn aantreden heeft Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal zaken geconstateerd waarbij er steeds sprake was van mismanagement. De minister is voornemens om hierin verandering te brengen en zaken op orde te stellen
Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft minister Rabin Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewas diversificatie tot personeelszaken en huisvesting. Bij het bezoek van zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare Kokos, 5 hectare Oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.
Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Gedurende drie dagen en wel van 21 tot en met 23 januari 2020, zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind in het gebruik van Aluminium Fosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op

Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op

In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn de landbouwvoorlichters intensief bezig voorlichting te verstrekken aan alle landbouwers. Ook in Saramacca dat bekend staat als agrarisch district is de voorlichting opgeschroefd.
LVV Commewijne & Stichting Warapa zetten plantenkas op voor basisschool te Johanna Margarita

LVV Commewijne & Stichting Warapa zetten plantenkas op voor basisschool te Johanna Margarita

In samenwerking met LVV-Commewijne heeft Stichting Warapa een plantenkas opgezet op de basisschool te Johanna Margarita. Deze stichting zet zich in voor de bescherming van de rechteroever van de Commewijne rivier door onder andere mangrove te planten en heeft de school te Johanna Margarita meegenomen in één van de projecten.
Extra GAP training te Para opgestart

Extra GAP training te Para opgestart

Tijdens het bezoek van Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV en zijn collega Stephen Tsang van het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, HI&T, aan Onverwacht – Para op 11 januari 2020 is er onder andere gesproken over het belang van trainingen. In dat kader heeft het ministerie van LVV gemeend een Good Agriculture Practice, GAP training te verzorgen voor de agrariërs van Para. Deze training is gehouden op dinsdag 21 januari door de landbouwvoorlichters van LVV.
LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

Het ressort kantoor Para van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de geboeders Landus, waarvan de jonge opkomende landbouwer Jordy Landus de trekker is, bij gestaan bij de opstart van hun landbouw activiteiten. Jordy die 26 jaar oud is zegt heel veel vertrouwen te hebben in de landbouw. Met de ondersteuning van de familie, willen zij gaan investeren in duurzaam landbouw activiteiten.
Binnenkort oplevering van Moderne visrokerij te Commewijne – Nieuw Amsterdam

Binnenkort oplevering van Moderne visrokerij te Commewijne – Nieuw Amsterdam

Binnenkort wordt in het district Commewijne te Nieuw Amsterdam een nieuwe gecertificeerde visrokerij opgeleverd. Deze visrokerij voldoet aan alle internationale veiligheidsstandaarden om gerookte visproducten te kunnen exporteren. Het is een bestaand pand op het terrein van het Visserij Centrum Commewijne, VCC, welke met externe deskundigen wordt aangepast om te kunnen voldoen aan de vereiste standaarden voor visrokerijen.
LVV start voorbereiding Farmer Field School in het district Saramacca

LVV start voorbereiding Farmer Field School in het district Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een Farmer Field School (FSS) in het district Saramacca. Boeren hebben op vrijdag 17 januari 2020 door middel van een presentatie, informatie gekregen over de Farmer Field School. Het doel van de Farmer Field School is voornamelijk gericht op de verbetering van de cassaveproductie en productiviteit in Suriname. Deze Farmer Field School zal komen te staan op Groningen-Saramacca.
Arbeiders plantage Alliance krijgen na 40 jaar Status van Ambtenaar

Arbeiders plantage Alliance krijgen na 40 jaar Status van Ambtenaar

Tijdens het bezoek van Minister Parmessar aan Alliance in september 2019 werd hij geconfronteerd met een grote groep arbeiders die te werk zijn gesteld te Alliance en die trouw de werkzaamheden verrichtten, maar nooit een beschikking hadden ontvangen over hun status als ambtenaar. Aan de arbeiders is door verschillende bewindvoerders beloofd om deze in orde te maken, echter is dit steeds uitgebleven. Minister Rabin Parmessar kon zich hiermee niet verenigen en gaf hen mee alles in het werk te stellen om hierin verbetering te brengen en bij zijn terugkomst hij er voor zal zorgdragen dat dit vraagstuk tot het verleden zal behoren.
Arbeiders Alliance ontvangen GAP Certificaat

Arbeiders Alliance ontvangen GAP Certificaat

De Good Agriculture Practice training, GAP, is ook verzorgd aan de agrariërs te Alliance. Tijdens deze training is de juiste verhouding bij pesticide gebruik, de gevolgen van het onjuist gebruik, de opslag en hoe de lege flessen moeten worden verzameld en verwerkt, ook onderdeel van de GAP training geweest. Eveneens is de Personal Protectieve Equipment, PPE besproken. Deze Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn en bedoeld om letsel en lichamelijke schade te voorkomen en dus arbeidsrisico’s te verminderen.
Minister Rabin Parmessar realiseert beleidsdoelen te Alliance

Minister Rabin Parmessar realiseert beleidsdoelen te Alliance

Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, vertoeft momenteel op Plantage Alliance voor het bezichtigen van de nieuwe aanplant welke bestaat uit met name 10 HA Kokos, 5 HA Oker en 5 HA Pompelmoes.
Training: “Plantvermeerderingstechnieken” t.b.v. personeel LVV Marowijne

Training: “Plantvermeerderingstechnieken” t.b.v. personeel LVV Marowijne

Het voltallig personeel van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij ressort Marowijne heeft een interne praktische training: “Plantvermeerderingstechnieken” gevolgd.
Extra GAP-trainingen voor agrariers in het district Para mogelijk

Extra GAP-trainingen voor agrariers in het district Para mogelijk

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) heeft alle agrariërs in het district Para opgeroepen om deel te nemen aan de Good Agricultural Practice training, GAP-training. Deze oproep werd gedaan door de heer Ashween Ramdin, Onderdirecteur Landbouw tijdens een werkbezoek te Onverwacht-Para. Elk agrariër die deel wil nemen aan de GAP-training, kan zich registeren op de LVV-ressortkantoren.
Certificaat uitreiking LVV-training 'Basic Business Skills'

Certificaat uitreiking LVV-training 'Basic Business Skills'

De training “Basic Business Skills” georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is door de fungerend directeur, Arthur Zalmijn, namens minister Rabin Parmessar op 16 januari 2020, afgesloten middels de uitreiking van certificaten.