Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Eerste GAP training in District Marowijne gestart in Moengo

Eerste GAP training in District Marowijne gestart in Moengo

Op het Ressort kantoor Moengo van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben 21 personen zich aangemeld voor het volgen van een Good Agriculture Practice - GAP training
Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Met de overeenkomst tussen de regeringen van Suriname en Venezuela voor de export van 30 duizend ton witte rijst is de afzet van rijst uit Suriname tot 2021 gegarandeerd. Op zaterdag 25 januari 2020 is een aanvang gemaakt met het beladen van het tweede schip met rijst voor de republiek Venezuela. Voor deze gelegenheid is behalve minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn staf ook ambasadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas van de Bolivariaanse republiek Venezuela naar Nickerie afgereisd.
Minister Parmesar is vast van plan de Arawarasluis in orde te maken voor watervoorziening middenstandspolder en Wageningen

Minister Parmesar is vast van plan de Arawarasluis in orde te maken voor watervoorziening middenstandspolder en Wageningen

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in Nickerie aangekondigd dat er op korte termijn een openbare aanbesteding wordt voorbereid voor het herstel van de Arawarasluis. Deze sluis verbinding die de boven Nickerierivier met de Wayamborivier verbindt is reeds vele Jaren niet in orde. De sluis is tegenwoordig weer actueel omdat de zouttong van de Nickerierivier steeds dichterbij Wageningen komt waardoor er niet voldoende zoetwater is om gepompt te worden richting de rijstarealen in de Middenstandspolder en Wageningen.
Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

Op vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe bewakers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij getraind door het hoofd van de bewaking in samen spraak met de afdeling Human Resource Management.
GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

Good Agriculture Practices (GAP) is een training voor de landbouwers en samengesteld op basis van internationale eisen. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van Minister Rabin Parmessar van LVV die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must.
Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

Minister Rabin Parmessar heeft zijn eerste Stafmeeting gehouden met alle afdelingshoofden en directie en een uiteenzetting gegeven voor de komende periode. Deze speciale vergadering is op maandag 20 januari 2020 gehouden op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman heeft enkele zaken onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden met betrekking tot de uitvoering en dynamiek van het ministerie
Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Vanaf zijn aantreden heeft Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal zaken geconstateerd waarbij er steeds sprake was van mismanagement. De minister is voornemens om hierin verandering te brengen en zaken op orde te stellen
Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft minister Rabin Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewas diversificatie tot personeelszaken en huisvesting. Bij het bezoek van zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare Kokos, 5 hectare Oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.
Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Gedurende drie dagen en wel van 21 tot en met 23 januari 2020, zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind in het gebruik van Aluminium Fosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op

Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op

In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn de landbouwvoorlichters intensief bezig voorlichting te verstrekken aan alle landbouwers. Ook in Saramacca dat bekend staat als agrarisch district is de voorlichting opgeschroefd.
LVV Commewijne & Stichting Warapa zetten plantenkas op voor basisschool te Johanna Margarita

LVV Commewijne & Stichting Warapa zetten plantenkas op voor basisschool te Johanna Margarita

In samenwerking met LVV-Commewijne heeft Stichting Warapa een plantenkas opgezet op de basisschool te Johanna Margarita. Deze stichting zet zich in voor de bescherming van de rechteroever van de Commewijne rivier door onder andere mangrove te planten en heeft de school te Johanna Margarita meegenomen in één van de projecten.
Extra GAP training te Para opgestart

Extra GAP training te Para opgestart

Tijdens het bezoek van Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV en zijn collega Stephen Tsang van het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, HI&T, aan Onverwacht – Para op 11 januari 2020 is er onder andere gesproken over het belang van trainingen. In dat kader heeft het ministerie van LVV gemeend een Good Agriculture Practice, GAP training te verzorgen voor de agrariërs van Para. Deze training is gehouden op dinsdag 21 januari door de landbouwvoorlichters van LVV.
LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

Het ressort kantoor Para van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de geboeders Landus, waarvan de jonge opkomende landbouwer Jordy Landus de trekker is, bij gestaan bij de opstart van hun landbouw activiteiten. Jordy die 26 jaar oud is zegt heel veel vertrouwen te hebben in de landbouw. Met de ondersteuning van de familie, willen zij gaan investeren in duurzaam landbouw activiteiten.
Binnenkort oplevering van Moderne visrokerij te Commewijne – Nieuw Amsterdam

Binnenkort oplevering van Moderne visrokerij te Commewijne – Nieuw Amsterdam

Binnenkort wordt in het district Commewijne te Nieuw Amsterdam een nieuwe gecertificeerde visrokerij opgeleverd. Deze visrokerij voldoet aan alle internationale veiligheidsstandaarden om gerookte visproducten te kunnen exporteren. Het is een bestaand pand op het terrein van het Visserij Centrum Commewijne, VCC, welke met externe deskundigen wordt aangepast om te kunnen voldoen aan de vereiste standaarden voor visrokerijen.
LVV start voorbereiding Farmer Field School in het district Saramacca

LVV start voorbereiding Farmer Field School in het district Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een Farmer Field School (FSS) in het district Saramacca. Boeren hebben op vrijdag 17 januari 2020 door middel van een presentatie, informatie gekregen over de Farmer Field School. Het doel van de Farmer Field School is voornamelijk gericht op de verbetering van de cassaveproductie en productiviteit in Suriname. Deze Farmer Field School zal komen te staan op Groningen-Saramacca.