Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Voortgang en richting uitvoering FNS-Agend

Voortgang en richting uitvoering FNS-Agend

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert een stakeholder workshop over de voortgang en verdere implementatie van de nationale Food & Nutrition Security (FNS) agenda. Dit wordt sinds eind 2017 ondersteund door het project ‘FIRST’ van de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de Europese Unie (EU) gericht op capaciteitsversterking voor planning, informatie-uitwisseling en opzet van een institutioneel mechanisme.
Start Agro-Industriepark dit jaar een streven en geen nieuwe visvergunningen 2020

Start Agro-Industriepark dit jaar een streven en geen nieuwe visvergunningen 2020

In De Nationale Assemblee heeft minister Rabin Parmessar aangegeven dat het streven is te starten met het Agro-Industriepark dit jaar. De bewindsman ging breedvoerig in op de Agro-industrie. "De voorbereiding van dit langjarig project is in volle gang. Het ministerie werkt aan de stimulering van het particuliere initiatief (kleine-midden-grote) en is faciliterend", benadrukte de minister.
Goede communicatie en samenwerking voor aanpak wateroverlastprobleem Henar Polder

Goede communicatie en samenwerking voor aanpak wateroverlastprobleem Henar Polder

De opgevoerde communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de actoren in de agrarische sector, die onlangs door minister Rabin Parmessar in het district Nickerie is gepropageerd, werpt vruchten af. Nadat padieverbouwers zich de vorige week hadden beklaagd over het onder water lopen van enkele percelen te serie 9 in de groot Henar Polder, zijn ressortleiders van dat ressort op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak van dat probleem.
Rijst- en visserijsector kennen gestadige groei

Rijst- en visserijsector kennen gestadige groei

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat onder andere de rijstsector een gestadige groei kent. Dit, ondanks boze tongen anders beweren. Via een slide show liet hij het parlement zien dat de sector stapsgewijs door de regering is verbeterd. “De patiënt is niet naar het mortuarium gebracht maar naar de zaal en daarna naar huis”, met deze beeldspraak demonstreerde de bewindsman dat de sector het niet slecht doet.
Afbouw visrokerij Commewijne vordert

Afbouw visrokerij Commewijne vordert

De adviesbedrijven Consulting Partners N.V. en Ingenieurs en Architecten Bureau INTERDESIGN, en de aannemer Alginco N.V. geven bij de wekelijkse bouwvergadering  een update over het project ‘Afbouw en Inrichting Model Visrokerij Commewijne’ aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het project vordert langzaam, maar zeker.
Informatieoverdracht projecten FAO en IDB aan minister Parmessar

Informatieoverdracht projecten FAO en IDB aan minister Parmessar

Vertegenwoordigers van de voedselorganisatie, FAO, en de Inter-Development Bank (IDB) hebben samen met de verschillende Focal Points van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) informatie verschaft aan minister Rabin Parmessar.
Visserij project "National Diagnostic of Fishing Organizations" van start

Visserij project "National Diagnostic of Fishing Organizations" van start

Middels een twee daagse workshop is het project "National Diagnostic of Fishing Organizations" (NDFO) van start gegaan. De workshop is op 27 en 28 mei jl. gehouden in het SAIS-gebouw op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens de workshop is de projectmethodiek aangepast aan de lokale situatie van de kleinschalige visserij in Suriname. De uitvoering van het project is eveneens besproken en er is een tijdschema voor de uitvoering vastgelegd.
Premier Browne tekent schenkingsovereenkomst met Caribisch Ontwikkelingsfonds tijdens staatsbezoek in Suriname

Premier Browne tekent schenkingsovereenkomst met Caribisch Ontwikkelingsfonds tijdens staatsbezoek in Suriname

Premier Gaston Browne ondertekende met het Caribbean Development Fund (CDF) een overeenkomst. Het doel van deze overeenkomst is technische bijstand te verkrijgen, voor het ontwikkelen en uitvoeren van een samenwerkingsplan ter ondersteuning van de landbouwproductie en -handel tussen Antigua en Barbuda en Suriname.
Mond- en Klauwzeer (MKZ) vrij status mei 2019

Mond- en Klauwzeer (MKZ) vrij status mei 2019

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereld Organisatie voor Diergezondheid te Parijs in Frankrijk is met algemene stemmen door de aangesloten lidlanden aangenomen, dat de Status “Vrij van Mond en Klauwzeer zonder vaccinatie” voor Suriname behouden blijft.
Biotechnologie voor gezond plantmateriaal

Biotechnologie voor gezond plantmateriaal

“De bevolking is hongerig en ze kijken uit naar plantjes”, dit zegt minister Rabindre Parmessar bij de opening van InVitroPlants Grassalco. Hiermee doelt de minister op gezonde plantmateriaal en kijkt uit naar een samenwerking tussen InVitroPlants en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het kader van technische kennisoverdracht.
Minister Parmessar doet Wake up call aan rijstsector Nickerie

Minister Parmessar doet Wake up call aan rijstsector Nickerie

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de rijstsector opgeroepen nieuwe technologieën en methoden te introduceren, zodat schaalvergroting kan worden bereikt en beter kan worden meegedongen op de wereldmarkt. “Ik doe een wake up call aan de sector om te gaan veranderen, want zo kunnen we niet door gaan”, benadrukt de minister. De bewindsman sprak de aanwezigen toe op vrijdagavond, 24 mei 2019, in het Burger Informatie Centrum Nickerie.
Uitbraak pluimveeziekte in Guyana

Uitbraak pluimveeziekte in Guyana

Het ministerie vaan Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft van het ministerie van Buitenlandse Zaken melding ontvangen van de uitbraak van een zeer gevaarlijke pluimveeziekte in ons buurland Guyana. De kennisgeving ontving LVV op donderdag 23 mei 2019. De Guyanese overheid bericht dat de ziekte zich intussen heeft verspreid over het gehele land en dat er binnen twee weken tijd meer dan 45.000 kuikentjes, voornamelijk Muscovy eendjes (de zogenaamde doksi en doksa), van 2 tot 3 weken oud, zijn gestorven hieraan. Ziekte en sterfte van andere pluimvee – en vogelsoorten zijn niet uitgesloten.
Minister Parmessar bezoekt Pompgemaal Wageningen

Minister Parmessar bezoekt Pompgemaal Wageningen

Rabin Parmessar, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zal de rijstsector nauw betrekken bij alle te nemen beleidsmaatregelen binnen deze sector. Deze belofte deed de minister op vrijdag 24 mei te Wageningen, aan boerenorganisaties, de districtscommissaris en andere diensthoofden tijdens zijn bezoek aan het pompgemaal. Het Wageningen pompgemaal is meer dan 60 jaar oud en de 3 pompen, die vanwege ouderdom vaker uitvallen, zijn dringend aan vervanging toe.
Minister van LVV bezoekt de Farmer Field School te Lelydorp

Minister van LVV bezoekt de Farmer Field School te Lelydorp

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op donderdag 23 mei 2019 een bezoek gebracht aan de Farmer Field School te Lelydorp. Dit bezoek vond plaats in navolging op de afsluiting van de ‘Training of Trainers/ Farmer Field School to improve Cassava Production and Productivity in Suriname’, voor landbouw voorlichters van het ministerie.
Kanalen Weg naar Zee opgehaald

Kanalen Weg naar Zee opgehaald

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verricht samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken Transport en Communicatie, werkzaamheden te Weg naar Zee. Diverse kanalen in dit landbouwgebied zijn de afgelopen dagen opgehaald. Een optimale waterafvoer, vooral in de grote regentijd en een goede waterbeheersing zijn van enorm belang, voor zowel de landbouw- als woongebieden.