Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV-minister Rabin Parmessar ontvangt Braziliaanse missie van de Federal University of Vicosa uit Brazilië

LVV-minister Rabin Parmessar ontvangt Braziliaanse missie van de Federal University of Vicosa uit Brazilië

LVV-minister Rabin Parmessar heeft vandaag op het ministerie van LVV een 4-man tellende Braziliaanse missie van de Federal University of Vicosa uit Brazilie ontvangen. Het in 2017 geschreven project “Consolidating and Broadening of Agro-ecological Zoning and Environmental Education in Suriname”, welke is goedgekeurd en nu geïmplementeerd wordt is een product uit een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Brazilië.
Ministerie van LVV pakt aanmaak van citrus grondig aan

Ministerie van LVV pakt aanmaak van citrus grondig aan

De werkzaamheden voor het aanmaken van nieuw citrus-plantmateriaal op het hoofdkantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn in volle gang. De diverse LVV-ressortkantoren in de verschillende districten zijn belast met deze werkzaamheden.
SAMAP stimuleert samenwerking en waardeketen platform voor actoren van 'Niet-Hout Bosproducten'

SAMAP stimuleert samenwerking en waardeketen platform voor actoren van 'Niet-Hout Bosproducten'

Landbouwers, agro-producenten, verwerkers en vertegenwoordigers van diverse organisaties en ministeries zijn bijeengekomen voor een aanzet te doen naar de opzet van een waardeketen platform voor de Niet-Hout Bosproducten (Non Timber Forest Products).
Proces aanmaak nieuwe plantmateriaal loopt vlot

Proces aanmaak nieuwe plantmateriaal loopt vlot

Het proces van voor de aanmaak van nieuwe plantmateriaal in de verschillende ressortkantoren van het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) loopt vlot.
LVV ondersteunt Landbouwers in Saramacca door opschonen van Raghoenathlozing

LVV ondersteunt Landbouwers in Saramacca door opschonen van Raghoenathlozing

In opdracht van minister Rabin Parmessar van LVV, is de Raghoenathlozing te Tijgerkreek in het district Saramacca opgeschoond. Het gaat hier om een lozing met een lengte van meer dan 3000 meters. De lozing is opgeschoond op 29 augustus 2019.
Minister Rabin Parmessar ontmoet topfunctionarissen in Jeddah, Saudi-Arabië voor het verstevigen van samenwerking

Minister Rabin Parmessar ontmoet topfunctionarissen in Jeddah, Saudi-Arabië voor het verstevigen van samenwerking

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Ambassadeur Anwar Lallmohamed hebben op de tweede dag (28 augustus), aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Islamic Organisation for Food Security (IOFS), gesprekken gevoerd met diverse topfunctionarissen in Jeddah, Saudi-Arabië.
Minister Rabin Parmessar dient wijzigingsvoorstel in voor de positie van Suriname binnen de IOFS-clustering

Minister Rabin Parmessar dient wijzigingsvoorstel in voor de positie van Suriname binnen de IOFS-clustering

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op de tweede dag van zijn deelname aan de Algemene Vergadering van de Islamic Organisation for Food Security (IOFS), samen met Ambassadeur Anwar Lallmohamed, gesprekken gevoerd met topfunctionarissen in Jeddah.
Visserij-inspecteurs op inspectie in de westelijke districten

Visserij-inspecteurs op inspectie in de westelijke districten

Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij( LVV) heeft van maandag 26 augustus tot en met woensdag 28 augustus 2019, inspectiewerkzaamheden uitgevoerd in de distrikten Saramacca, Coronie en Nickerie.
LVV zet Carambola-fruitvliegvallen uit in Alliance en distrikt Nickerie

LVV zet Carambola-fruitvliegvallen uit in Alliance en distrikt Nickerie

Maatregelen om te voldoen aan de strengere eisen gesteld door de Europese Unie (EU) aangaande groenten en fruit bestemd voor de export, gaan onverkort door.
Minister Rabin Parmessar van LVV in Saudi Arabia voor Algemene Vergadering

Minister Rabin Parmessar van LVV in Saudi Arabia voor Algemene Vergadering

Minister Rabin Parmessar is momenteel in gezelschap van Ambassadeur Anwar Lallmohamed in Jeddah, Saudi-Arabië voor deelname aan de tweede algemene vergadering van de Islamic Organisation for Food Security (IOFS). Aan deze vergadering nemen lidlanden van de IOFS, de lidlanden van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) en internationale organisaties deel.
LVV- landbouwvoorlichters starten surveys bij landbouwproducenten

LVV- landbouwvoorlichters starten surveys bij landbouwproducenten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) start met surveys bij landbouwproducenten die producten leveren voor de export. De surveys waarbij er actuele informatie betreffende de productie van groenten wordt ingewonnen, zal plaatsvinden in de distrikten Wanica en Saramacca.
Het ministerie van LVV dient op tijd Pre-audit dossier in bij de Europese Unie

Het ministerie van LVV dient op tijd Pre-audit dossier in bij de Europese Unie

Minister Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op donderdag 22 augustus 2019, een dag voor de deadline van 23 augustus, het Pre-audit dossier ingediend bij de Europese Unie (EU).
Bond LVV motiveert inspecteurs in het veldwerk

Bond LVV motiveert inspecteurs in het veldwerk

In navolging van het bezoek van de minister van LVV, Rabin Parmessar heeft nu ook de ABLP-werknemersbond van LVV, de voorlichters en inspecteurs in het veld een bezoek gebracht, met als doel hen te motiveren.
Kids Development center Caring hearts brengt bezoek aan LVV- onderdirectoraat Landbouw

Kids Development center Caring hearts brengt bezoek aan LVV- onderdirectoraat Landbouw

Het Kids Development center Caring hearts heeft op vrijdag 23 augustus 2019 een educatieve agrarische tocht ondernomen op het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV. Ongeveer 15 kinderen variërend in de leeftijdklasse van 6 tot 15 jaar hebben op een prettige wijze diverse plantmethoden aangeleerd.
Concept Wet Plantenbescherming ingediend bij DNA

Concept Wet Plantenbescherming ingediend bij DNA

Minister Rabin Parmessar heeft op 22 augustus 2019 de nieuwe concept Plantenbeschermingswet ingediend bij De Nationale Assemblee. De huidige Plantenbeschermingswet dateert van 1965 en moet aangepast worden.