Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV-minister doet ceremoniële start voor duurzaam landbouw productiviteit in Nickerie

LVV-minister doet ceremoniële start voor duurzaam landbouw productiviteit in Nickerie

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft donderdagmorgen vergezeld met districtscommissaris Senrita Gobardhan, vertegenwoordigers van de Internationale Ontwikkelings Bank (IDB) en het Inter-Amerikaans Instituut voor Landbouw Samenwerkingen (IICA) de ceremoniële start gegeven voor het duurzaam landbouw productiviteit programma in Nickerie.
Ambassadeur Dominicaanse Republiek op bezoek bij minister Sewdien

Ambassadeur Dominicaanse Republiek op bezoek bij minister Sewdien

Ambassadeur Wellington Bencosme van de Dominicaanse Republiek bracht een bezoek aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij. De minister en zijn directieleden ontvingen de ambassadeur. Na de kennismaking zijn de functionarissen gelijk overgegaan tot het navertellen van de producten die in hun landen sterk worden geïmporteerd en welke geëxporteerd.
LVV-directoraat Visserij organiseert vis silage trainingen

LVV-directoraat Visserij organiseert vis silage trainingen

De agrarische sector van Suriname heeft recentelijk kennis gemaakt met vis silage, een vloeibare organische meststof die zeer geschikt is voor de landbouwsector. De produktie hiervan is voortgevloeit uit het project “Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries” (REBYC-II LAC). Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil zoveel als mogelijk bekendheid geven aan dit project middels trainingen en presentaties ten behoeve van stakeholders en belanghebbenden.
FAO/SAMAP overhandigt landbouwequipment

FAO/SAMAP overhandigt landbouwequipment

SAMAP heeft landbouwequipment gedoneerd aan landbouwers in het kader van de eerste oproep voor projectvoorstellen onder de Matching Grant Facility. 10 begunstigden uit de districten Wanica, Saramacca, Para en Commewijne, hebben hun landbouwequipment ontvangen, als onderdeel van het doorlopende proces van de FAO/SAMAP voor de aankoop en levering van het equipment die is aangevraagd in het kader van de Eerste Oproep voor Projectvoorstellen onder de Matching Grant Facility (MGF).
FAO/SAMAP lanceert bewustwordingssessies over voedselveiligheid en agro-export

FAO/SAMAP lanceert bewustwordingssessies over voedselveiligheid en agro-export

Meer dan 40 wetshandhavers, onder wie de douane, politie, ambtenaren van de anti-narcotica en de maritieme autoriteiten, participeren aan twee bewustwordings- en trainingssessies. Deze sessies, waarvan de eerste vandaag werd geopend door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn georganiseerd door de Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP).
Ook agrariërs in het oosten door LVV gehuldigd

Ook agrariërs in het oosten door LVV gehuldigd

Na het bezoek van minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) aan het district Nickerie, heeft de minister vandaag een bezoek gebracht aan het district Marowijne. De bezoeken aan de verschillende districten worden in het kader van Wereldvoedseldag uitgevoerd met een reeks van activiteiten.
LVV-minister: “Najaarsinzaai gegarandeerd!”

LVV-minister: “Najaarsinzaai gegarandeerd!”

Met de reparatie van twee van de vier pompen te Wakay zijn de padieboeren aan de linkeroever van de Nickerierivier verzekerd van irrigatiewater uit het 66 kilometers lange Corantijnkanaal voor de aankomende padie inzaai. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich persoonlijk georiënteerd bij de pompgemalen te Wakay en Wageningen.
Training grenspostbewaking voor junior inspecteurs afgerond

Training grenspostbewaking voor junior inspecteurs afgerond

De training Grenspostbewaking bestemd voor junior inspecteurs van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is afgerond. Aan deze training, welke van start was gegaan op 8 december 2020, participeerden elf (11) junior inspecteurs grenspostbewaking.
Dagelijks publicatie van groothandelsprijzen voor land- en tuinbouw producten

Dagelijks publicatie van groothandelsprijzen voor land- en tuinbouw producten

Hedenmorgen heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de districtscommissaris en de Agrarische Adviesraad van Saramacca het groothandelsprijzenproject voor land- en tuinbouwproducten gelanceerd. In het kader van de dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag zullen vanaf heden, 12 oktober 2021, dagelijks om 10.00 uur de groothandelsprijzen van de Centrale Markt van 29 fruit- en groentesoorten worden gepubliceerd op BIC Saramacca, die via Facebook te volgen zullen zijn.
LVV huldigt boeren Coronie en Nickerie voor de waarborging van voedselzekerheid

LVV huldigt boeren Coronie en Nickerie voor de waarborging van voedselzekerheid

Twintig (20) agrariërs uit de districten Coronie en Nickerie zijn op maandag 11 oktober 2021 in het rijstdistrict Nickerie door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gehuldigd voor hun verdiensten in de agrarische sector gedurende de afgelopen jaren. Het voornoemde vond plaats in verband met de Dag der Agrariërs, welke op 8 oktober is herdacht en Wereldvoedseldag dat op 16 oktober ook aandacht krijgt.
LVV gedenkt sociale instellingen i.v.m. Dag der Agrariërs

LVV gedenkt sociale instellingen i.v.m. Dag der Agrariërs

Sinds het jaar 2014 wordt in Suriname jaarlijks op 8 oktober Dag der Agariërs herdacht. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in dit kader donaties van agrarische, -vis, -vlees, - en melkproducten aan enkele sociale instellingen geschonken. Ook is er een bloemenhulde gebracht aan het Jai Kisaan landbouwers monument op de Kwattamarkt.
LVV traint NPPO-inspecteurs in naleving fytosanitaire regels

LVV traint NPPO-inspecteurs in naleving fytosanitaire regels

Om ziektes en plagen tegen te gaan, is in december 2019 vanuit de Europese Unie (EU) de nieuwe, strenge EU-wetgeving in werking getreden, voor landen die onder andere groenten en fruit exporteren naar de Europese lidstaten. Als gevolg van afgekeurde zendingen, is vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op 15 juli het besluit genomen om de export van boulanger, antroewa, peper en bitawiri voor drie maanden stop te zetten.
Ministerie van LVV benadrukt dierenwelzijn op Werelddierendag

Ministerie van LVV benadrukt dierenwelzijn op Werelddierendag

Jaarlijks wordt wereldwijd op 4 oktober Werelddierendag gevierd. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dieren, dierenrechten en dierenwelzijn. Dierenwelzijn betekent ‘de fysieke en mentale toestand van een dier in relatie tot de omstandigheden waarin het leeft en sterft’.
Groentenexport naar Nederland mogelijk binnen twee weken

Groentenexport naar Nederland mogelijk binnen twee weken

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met haar afdeling National Plant Protection Organization (NPPO) is drukdoende de voorbereidingen voor het openstellen van de groenten export naar Europa af te ronden.
Amerikaanse ambassadrice brengt werkbezoek aan minister Sewdien

Amerikaanse ambassadrice brengt werkbezoek aan minister Sewdien

De ambassadrice van de Verenigde Staten (VS) van Amerika in Suriname, Karen Williams, heeft samen met haar staflid Aaron W. Jensen, op maandag 27 september 2021 een werkbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Dit bezoek is een vervolgbezoek van het bilateraal dialoog tussen de twee functionarissen welke in juli 2021 plaatsvond.