Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Een delegatie van het ministerie van Landbouw ,Veeteelt en Visserij onder leiding van directeur Ashween Ramdin, adviseur Arthur Zalmijn en coördinator Voorlichting Clyde Ford, hebben in Nickerie gesprekken gevoerd over de voorbereidingen en lopende projecten in het kader van de najaarsinzaai 2019 en het onderhoud van de infrastuctuur in de rijstsector in Nickerie. Dit werkbezoek heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019.
LVV hield ism LTS 2 een succesvolle oriëntatie opendag voor studierichting Agro

LVV hield ism LTS 2 een succesvolle oriëntatie opendag voor studierichting Agro

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in samenwerking met de Lager Technische School (LTS 2) van de Mr. Jaggernath J. Lachmonstraat een succesvolle oriёntatie opendag voor de studierichting Agro georganiseerd. Op vrijdag 18 oktober 2019 was de belangstelling groot onder de groep van 140 geїnteresseerden.
LVV geeft hulp aan Stichting Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor het aanleggen van moestuinen

LVV geeft hulp aan Stichting Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor het aanleggen van moestuinen

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft landbouw voorlichters in dienst die ook hun diensten verlenen aan onder andere scholen, senioren tehuizen voor de aanleg van moestuinen. Het streven van Minister Parmessar is erop gericht dat ieder een tuin heeft zoadt kan worden voorzien in de eigen behoefte, maar ook dat je eet wat je hebt geplant en weet dus wat je eet.
Minister Parmessar spreekt op de Ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij

Minister Parmessar spreekt op de Ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij

“De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren. We onderschrijven de inspanningen van alle internationale gemeenschappen en organisaties in deze”, dit gaf Minister Rabinder Parmessar van LVV onder andere aan op de Ministeriele conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij, welke gehouden wordt van 21 tot en met 23 oktober te Spanje.
LVV-ers worden getraind in het uitroeien en beheersen van de Carambola-fruitvlieg

LVV-ers worden getraind in het uitroeien en beheersen van de Carambola-fruitvlieg

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gaat de strijd aan met de Carambola-fruitvlieg. Op maandag 21 oktober 2019 is op het ministerie een 8-daagse training "Eradiceren en beheersing van de Carambola-Fruitvlieg" van start gegaan, waarbij LVV-voorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming getraind zullen worden in het verantwoord bestrijden van deze destructieve fruitvliegsoort.
SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

Het trainingsprogramma voor begeleiders van de SAMAP Matching Grant Facility, MGF, is afgesloten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit vond plaats op donderdag 17 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 26 participanten.
Dr. Power ziet Organic farming, als alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector

Dr. Power ziet Organic farming, als alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector

‘Het optimale halen uit de agrarische sector is de juiste manier voor duurzame ontwikkeling,’ de boodschap van Dr. Robert Power tijdens de lezing in het kader van Wereld Voedseldag. Als landbouwdeskundige heeft hij een presentatie gehouden over de achtergrond van de landbouwsector.
Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Jaarlijks wordt op 16 oktober wereldwijd Wereld Voedseldag gevierd. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is: “Our actions are our future. Healthy Diets for a Zero Hunger World”. Als lidland van de FAO en de VN herdenkt ook Suriname jaarlijks Wereld Voedseldag.
LVV analyseert cassave aanplant

LVV analyseert cassave aanplant

Een delegatie bestaande uit onderzoekers en voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft samen met enkele lokale cassavetelers aangesloten bij de Farmer Field School, een analyse gedaan op cassave. Dit gebeurde vandaag, donderdag 17 oktober 2019, op de landbouwgrond van de Farmer Field School.
Ministerie van LVV organiseert mini-beurs in verband met Wereld Voedseldag

Ministerie van LVV organiseert mini-beurs in verband met Wereld Voedseldag

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, besteedt bijzondere aandacht aan de viering van Wereld Voedseldag. Deze dag die jaarlijks wereldwijd gevierd wordt op 16 oktober, is middels de opening van een mini-beurs op het hoofdkantoor van LVV van start gegaan.
Grote belangstelling voor plantenverkoop op de mini-beurs

Grote belangstelling voor plantenverkoop op de mini-beurs

In het kader van dag der agrariërs dinsdag 8 oktober en Wereld Voedsel dag op woensdag 16 oktober 2019 is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) bezig tal van activiteiten te ontplooien. Een van de activiteiten is het verkopen van groenten en fruit plantjes. De eerste plantenverkoop dag, was voor de VCB Bank (Surinaamse Volkscredietbank) op zaterdag 12 oktober en de tweede op heden woensdag 16 oktober 2019.
Niets wordt aan het toeval overgelaten om vlotte inzaai mogelijk te maken

Niets wordt aan het toeval overgelaten om vlotte inzaai mogelijk te maken

De coördinatoren van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken Communicatie en Toerisme, vertegenwoordigers van het districtscommissariaat, directeur en staf van het OWMCP, zijn bij elkaar gekomen. Dit om de watersituatie in het district met betrekking tot de najaarsinzaai 2019 onder de loep te nemen. In verband met de inzaai die op 1 november 2019 aanvangt en zal duren tot 31 december 2019.
Bezoek delegatie international team products aan de minister van LVV

Bezoek delegatie international team products aan de minister van LVV

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), ontvangt 5 man sterke delegatie van het Internationaal Handels Instituut. Op dinsdag 8 oktober heeft een delegatie van International Team Products officiële gesprekken gevoerd met het ministerie omtrent investeringsmogelijkheden in Suriname en met name in de agrarische sector.
Dc Yvonne Pinas bedankt LVV-minister Parmessar voor aangeboden training aan Ambtenaren en landbouwers van Poesoegroenoe

Dc Yvonne Pinas bedankt LVV-minister Parmessar voor aangeboden training aan Ambtenaren en landbouwers van Poesoegroenoe

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft voor een groep ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en locale landbouwers van het dorp ‘Poesoegroenoe’, de training 'Verantwoord gebruik van pesticiden' verzorgd.
Bestuursambtenaren Boven Coppename en Kabalebo krijgen infosessie van pesticide

Bestuursambtenaren Boven Coppename en Kabalebo krijgen infosessie van pesticide

Aan een groep bestuursambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) van de gebieden Boven Coppename en Kabalebo verzorgt de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), een infosessie over verantwoordelijk gebruik van pesticide.