Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV-Journaal gestart

LVV-Journaal gestart

De afdeling Voorlichting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft nu haar eigen LVV-Journaal. Vanaf 1 november is het journaal te zien op de Facebook (FB)page van het ministerie van LVV en op Gov.TV, met een mogelijke herhaling. In het journaal worden de activiteiten van het ministerie belicht en gepresenteerd.
Opening SAMAP’s MGF Tender Box ‘Resultaat ingediende proposals voor de grant is publiekelijk bekend gemaakt’

Opening SAMAP’s MGF Tender Box ‘Resultaat ingediende proposals voor de grant is publiekelijk bekend gemaakt’

De eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest is per 31 oktober 2019 afgesloten. Landbouwers, verwerkers en agribedrijven in Suriname kregen de gelegenheid om een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een grant. De aanvragen werden gedeponeerd in een Tender Box.
Training ter beheersing van de Carambola-fruitvlieg, afgesloten

Training ter beheersing van de Carambola-fruitvlieg, afgesloten

De training “Eradiceren en beheersen van de Carambola-Fruitvlieg”, verzorgd aan een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is succesvol afgesloten. De afsluiting vond plaats op woensdag 30 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 24 deelnemers, verricht door LVV-minister Rabin Parmessar en de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar.
Training ter beheersing van de Carambola-fruitvlieg, afgesloten (1)

Training ter beheersing van de Carambola-fruitvlieg, afgesloten (1)

De training “Eradiceren en beheersen van de Carambola-Fruitvlieg”, verzorgd aan een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is succesvol afgesloten. De afsluiting vond plaats op woensdag 30 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 24 deelnemers, verricht door LVV-minister Rabin Parmessar en de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar.
Communicatiestrategieën bewustwordingscampagne gevaren P.O.P.s in voorbereiding

Communicatiestrategieën bewustwordingscampagne gevaren P.O.P.s in voorbereiding

In het kader van een regionaal Persistent Organic Pollutants (P.O.P.s) project in Suriname hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een project-werkgroep bijeenkomst bijgewoond, in het gebouw van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).
Upgrade IT-infrastructuur nodig voor adequaat beleid

Upgrade IT-infrastructuur nodig voor adequaat beleid

De afdeling ICT van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onder leiding van dhr. Clyde Ford coördinator PR & Communicatie en in opdracht van minister Parmessar een presentatie verzorgd aan een delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Project Execution Unit (PEU). Deze technische meeting behelst de upgrading van de IT-infrastructuur van het ministerie.
Beheersing of uitroeiing van de Carambola-fruitvlieg van eminent belang voor fruitsector

Beheersing of uitroeiing van de Carambola-fruitvlieg van eminent belang voor fruitsector

De Carambola-fruitvlieg is volop aanwezig in het distrikt Saramacca, ressort Dirkshoop. Dit wijzen voorlopige resultaten van gedane proeven met fruitvliegvallen uit. Een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, bestaande uit landbouwvoorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming, heeft op maandag 28 oktober 2019 in de LVV- proeftuinen te Dirkshoop recentelijk geplaatste fruitvliegvallen geledigd.
Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie afgesloten

Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie afgesloten

De afdeling monitoring & inspectie van het onderdirectoraat visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020 afgesloten. Van 22 tot en met 25 oktober 2019 werden er inspectiewerkzaamheden verricht in de districten Saramacca en Nickerie, voor de groep vaartuigen op de lijst van de Binnenwaterenvisserij (BV).
LVV haalt Kanalen te Weg naar Zee op

LVV haalt Kanalen te Weg naar Zee op

De Sital Singh en het Bloemfontuyn kanaal zijn in opdracht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), wederom opgehaald. Het ministerie acht het van belang dat deze kanalen op tijd worden opgehaald, zodat hierdoor de productie van de landbouwgewassen in dit gebied kan worden verhoogd.
Faciliteren van de agrarische sector blijft prioriteit van LVV

Faciliteren van de agrarische sector blijft prioriteit van LVV

‘Het beleid van deze regering is erop gericht de Agrarische sector te faciliteren en de mogelijkheden te creëren om daadwerkelijk de voedselschuur van het Caribisch gebied te worden. Geen gemakkelijke taak, maar absoluut niet onmogelijk’. Dit zei Tania Liew-A-Sjoe, die namens minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de aanwezigen toesprak op het lanbouwcongres van de Stichting d’ONS (Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname).
SAMAP sluit informatie sessies over Matching Grants af in Paramaribo

SAMAP sluit informatie sessies over Matching Grants af in Paramaribo

Het team van Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), heeft nog op de laatste opendag aan de kleinschalige boeren, verwerkers en vertegenwoordigers van agrobedrijven in het Lallarookh-gebouw informatie gegeven over de Matching Grants en hoe een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een grant.
Certifcaatuitreiking landbouwtraining TPMS ism LVV

Certifcaatuitreiking landbouwtraining TPMS ism LVV

De cursisten die in augustus 2019 gestart zijn met de landbouwtraining georganiseerd door de Stichting Positive Movement Suriname in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), hebben vandaag uit handen van fungerend directeur Ashwin Ramdin hun certificaat in ontvangst mogen nemen.
Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is intensief bezig met het voorbereiden van Good Agriculture Practices (GAP)-trainingen voor de melkveehouders. In opdracht van LVV-minister Rabin Parmessar, zullen deskundigen van het onderdirectoraat Veeteelt in november en december 2019, melkveeboeren aangesloten bij de verschillende melkveebonden trainen in diverse onderwerpen aangaande het vee en hun melkproduktie.
Suriname zal worden ondersteund in acties tegen illegale visserij

Suriname zal worden ondersteund in acties tegen illegale visserij

In het kader van het tegengaan van illegale visserij om de veiligheidsnormen op zee en als havenstaat te verbeteren, zijn er wat zaken geconstateerd welke om een gedegen oplossing vragen. Minister Parmessar die zich momenteel bevindt op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij, heeft het initiatief genomen om het geconstateerde te bespreken en ondersteuning te zoeken bij de IMO.
Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die momenteel aanwezig is op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij welke gehouden wordt te Spanje, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bilaterale gesprekken te voeren met onder andere de Internationale Maritieme Organisatie, IMO.