Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Tawajaripolder krijgt bezoekt van Presidentiele Delegatie

Tawajaripolder krijgt bezoekt van Presidentiele Delegatie

Zijne Excellentie President Desire Delano Bouterse, Minister Rabin Parmessar van LVV en Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, hebben samen met de Premier van Barbados, Mia Amor Mottley, een bezoek aan het Tawajariepolder gebied. PM Mia Amor Mottley kwam op zondag 17 november aan in Suriname.
Afsluiting training pesticide voor houtsector

Afsluiting training pesticide voor houtsector

Aan een groep van vierentwintig (24) deelnemers is een certificaat uitgereikt voor de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Gedurende drie dagen zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind geworden door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De doelstelling van de training is het verhogen van de bewustwording en gevolgen van het onverantwoord gebruik van pesticiden.
Delegatie ministerie van LVV brengt bezoek aan Frans-Guyana

Delegatie ministerie van LVV brengt bezoek aan Frans-Guyana

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, onder leiding van minister Rabin Parmessar, legt een werkbezoek af in ons buurland Frans-Guyana. Zij vertrok op donderdag 13 november 2019. Dit bezoek is een voortvloeisel van het kennismakingsbezoek van de Franse ambassadeur Antoine Joly op 1 november jongstleden aan het ministerie van LVV.
Spoed overleg LVV en stakeholders visserijsector

Spoed overleg LVV en stakeholders visserijsector

Minister Rabin Parmessar heeft de vertegenwoordigers van de visverwerkingsbedrijven, directie en leden van Raad van Commissarissen van de Centrale voor Visserijhavens in Suriname NV (Cevihas) ontvangen. Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken die zich voordoen te Cevihas.
Ananas survey in Marowijne

Ananas survey in Marowijne

In het kader van de uitvoering van het IDB project: "Strengthening of Minor fruit Crops", in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is er een survey gehouden in het district Marowijne op 30 oktober, 6, 8 en 12 november jongstleden.
Verlengings aanvraag visvergunningen 2020 al gestart

Verlengings aanvraag visvergunningen 2020 al gestart

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is in september gestart met de inspectie van vis- en vaartuigen voor verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020. Deze jaarlijkse inspectie is vroegtijdig begonnen, verschillend dan die van de voorgaande jaren.
Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Minister Rabin Parmessar en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn wederom met de stakeholders van de groente-, eieren-, vlees- en melkveesector bijeengekomen om zaken met betrekking tot het Agro Industrial Park (AIP) in Suriname verder uit te werken.
GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft na 7 jaren wederom de training in Good Agricultural Practices in de Melkveehouderij, gehouden voor melkveeboeren uit de gebieden Saramacca en Wanica-A en C. Deze training is op dinsdag 12 november succesvol afgesloten.
Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister Rabinder Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het bestuur en de directie van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, ontvangen voor een gesprek. Dit bezoek, welke plaatsvond op maandag 11 november 2019, had als doel de structurele samenwerking te bevorderen tussen het ministerie en het instituut.
Visrokerij Commewijne bijna een feit

Visrokerij Commewijne bijna een feit

Het project ‘Afbouw en Inrichting Model Visrokerij Commewijne’ vordert langzaam maar zeker. De laatste werkzaamheden met betrekking tot de installatie van de koel- en vriesruimte, en de rookkast worden momenteel uitgevoerd door deskundigen van VSD-Food Machinery B.V.
Houtexporteurs krijgen training in verantwoord gebruik van pesticiden

Houtexporteurs krijgen training in verantwoord gebruik van pesticiden

De eerste groep van houtexporteurs vertegenwoordigd door 2 medewerkers per houtexportbedrijf, zijn op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begonnen met een drie daagse training 'Verantwoord gebruik van pesticiden'. Deze training die van start ging op maandag 11 november 2019 wordt verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV.
Codex voor Suriname van belang voor garantie veilig voedsel

Codex voor Suriname van belang voor garantie veilig voedsel

Suriname kan voor de garantie van veilig voedsel dat (ook) realiseren met de Codex Alimentarius. Mevr. Ratna Ramrattansing, Codex focal point van Suriname, heeft een presentatie over Codex Alimentarius gehouden voor minister Rabin Parmessar, directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Minister Parmessar onderkent noodzaak voor aanpassing wetgeving m.b.t. zaaizaad

Minister Parmessar onderkent noodzaak voor aanpassing wetgeving m.b.t. zaaizaad

Minister Parmessar onderkent de noodzaak voor aanpassing wetgeving met betrekking tot zaaizaad. Nog dit seizoen zal het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum (ADRON), samen met de Westland Sama Group starten met de inzaai van 150 hectare areaal aan de Larecoweg en lijn 2 Wageningen in het district Nickerie voor de productie van elite zaaizaad.
Minister Parmessar oriënteert zich bij pompgemaal Wageningen

Minister Parmessar oriënteert zich bij pompgemaal Wageningen

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een oriëntatie bezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen. Het haast 60 jaren oude pompgemaal werd stil gelegd nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk is, deze wordt nu door technici aldaar gerepareerd en de minister wilde zich persoonlijk vergewissen van deze werkzaamheden.
LVV-minister Parmessar benadrukt het belang van goede landbouw

LVV-minister Parmessar benadrukt het belang van goede landbouw

Minister Rabin Parmessar heeft in vergadering met de staf van LVV Regio-West de noodzaak voor meer en nauwkeurigere landbouwstatistieken benadrukt. ‘Goede statistieken zijn van bijzonder groot belang voor het formuleren van beleid’, sprak de minister zijn staf toe in het rijstdistrict.