Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Presidentiële Commissie AIP-project ontvangen door minister van LVV

Presidentiële Commissie AIP-project ontvangen door minister van LVV

Door het Kabinet van de President werd een Presidentiële Commissie ingesteld voor de coördinatie en uitvoering van het Agro Industrial Park (AIP) project. Deze commissie werd op woensdag 20 november 2019 ontvangen door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar.
Kennismakingsbezoek niet-residerende Ambassadeur van Japan aan minister van LVV

Kennismakingsbezoek niet-residerende Ambassadeur van Japan aan minister van LVV

De niet-residerende ambassadeur van Japan, Zijne Excellentie Tatsuo Hirayama, met als standplaats Port of Spain, Trinidad & Tabago, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar.
Minister Parmessar wijst op goed partnerschap tijdens het bezoek van Prime Minister Mottley binnen de agrarische sector

Minister Parmessar wijst op goed partnerschap tijdens het bezoek van Prime Minister Mottley binnen de agrarische sector

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tijdens het bezoek van Premier Mia Amour Mottley van Barbados, vergezeld van Zijne Excellentie President Desi Bouterse en zijn collega-Minister Yldiz Pollack-Beigle van Buitenlandse Zaken gewezen op het belang van partnerschappen binnen de agrarische sector.
Minister Parmessar wil formeel goederenverkeer met Frans-Guyana

Minister Parmessar wil formeel goederenverkeer met Frans-Guyana

Van 14 november tot 16 november heeft een delegatie van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij onder leiding van Minister Parmessar een bezoek gebracht aan Frans-Guyana, dit bezoek stond in het teken van het bevorderen van de handelsrelaties tussen beide landen.
Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

De oude pompen in het Pompgemaal Wageningen zijn weer operationeel. Op zondag 17 november 2019 zijn de pompen wederom opgestart door het op volle toeren draaien. De afgelopen weken hebben technici gewerkt aan het herstellen van het bedradingssysteem van de hoofdschakelaar.
Vervolg training voor Voorlichters

Vervolg training voor Voorlichters

Jenna Wijngaarde, Nationaal voedselveiligheidsdeskundige van de Suriname Agriculture Market Access Program, SAMAP, heeft in overleg met het ministerie van LVV een vervolg training afgewerkt voor de voorlichters van het ministerie.
Tawajaripolder krijgt bezoekt van Presidentiele Delegatie

Tawajaripolder krijgt bezoekt van Presidentiele Delegatie

Zijne Excellentie President Desire Delano Bouterse, Minister Rabin Parmessar van LVV en Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, hebben samen met de Premier van Barbados, Mia Amor Mottley, een bezoek aan het Tawajariepolder gebied. PM Mia Amor Mottley kwam op zondag 17 november aan in Suriname.
Afsluiting training pesticide voor houtsector

Afsluiting training pesticide voor houtsector

Aan een groep van vierentwintig (24) deelnemers is een certificaat uitgereikt voor de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Gedurende drie dagen zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind geworden door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De doelstelling van de training is het verhogen van de bewustwording en gevolgen van het onverantwoord gebruik van pesticiden.
Delegatie ministerie van LVV brengt bezoek aan Frans-Guyana

Delegatie ministerie van LVV brengt bezoek aan Frans-Guyana

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, onder leiding van minister Rabin Parmessar, legt een werkbezoek af in ons buurland Frans-Guyana. Zij vertrok op donderdag 13 november 2019. Dit bezoek is een voortvloeisel van het kennismakingsbezoek van de Franse ambassadeur Antoine Joly op 1 november jongstleden aan het ministerie van LVV.
Spoed overleg LVV en stakeholders visserijsector

Spoed overleg LVV en stakeholders visserijsector

Minister Rabin Parmessar heeft de vertegenwoordigers van de visverwerkingsbedrijven, directie en leden van Raad van Commissarissen van de Centrale voor Visserijhavens in Suriname NV (Cevihas) ontvangen. Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken die zich voordoen te Cevihas.
Ananas survey in Marowijne

Ananas survey in Marowijne

In het kader van de uitvoering van het IDB project: "Strengthening of Minor fruit Crops", in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is er een survey gehouden in het district Marowijne op 30 oktober, 6, 8 en 12 november jongstleden.
Verlengings aanvraag visvergunningen 2020 al gestart

Verlengings aanvraag visvergunningen 2020 al gestart

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is in september gestart met de inspectie van vis- en vaartuigen voor verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020. Deze jaarlijkse inspectie is vroegtijdig begonnen, verschillend dan die van de voorgaande jaren.
Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Minister Rabin Parmessar en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn wederom met de stakeholders van de groente-, eieren-, vlees- en melkveesector bijeengekomen om zaken met betrekking tot het Agro Industrial Park (AIP) in Suriname verder uit te werken.
GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

GAP-training Melkveehouderij succesvol afgesloten

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft na 7 jaren wederom de training in Good Agricultural Practices in de Melkveehouderij, gehouden voor melkveeboeren uit de gebieden Saramacca en Wanica-A en C. Deze training is op dinsdag 12 november succesvol afgesloten.
Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister van LVV ontvangt bestuur en directie van CELOS

Minister Rabinder Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het bestuur en de directie van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, ontvangen voor een gesprek. Dit bezoek, welke plaatsvond op maandag 11 november 2019, had als doel de structurele samenwerking te bevorderen tussen het ministerie en het instituut.