Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Het Viskeurings Instituut voor het waarborgen van de kwaliteit van visserijproducten

Het Viskeurings Instituut voor het waarborgen van de kwaliteit van visserijproducten

De Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) is de bevoegde autoriteit in Suriname voor de controle op de naleving van de Viskeuringswet en haar uitvoeringsregelingen. Het VKI streeft ernaar om in Suriname voor visserij- en aquacultuurproducten erop toe te zien, dat de consument steeds verzekerd is van een veilig en kwalitatief verantwoord product.
Tweede GAP-training Melkveehouderij voor boeren in Para succesvol afgesloten

Tweede GAP-training Melkveehouderij voor boeren in Para succesvol afgesloten

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft van 18 - 22 november 2019 de tweede training in Good Agricultural Practices (GAP) in de Melkveehouderij gehouden in het district Para. Dit om de melkveeboeren beter te kunnen bereiken in hun melkproductie gebieden.
Bewoners Pikin Slee krijgen certificaat landbouwtraining

Bewoners Pikin Slee krijgen certificaat landbouwtraining

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op verzoek van de dorpbewoners van Pikin Slee in het ressortgebied Boven Suriname in het district Sipaliwini, wederom een landbouwtraining verzorgd. Na een trainingssessie van 3 dagen hebben de deelnemers een certificaat ontvangen.
LVV-Regio West solidair met Genderbased Violence Campaign

LVV-Regio West solidair met Genderbased Violence Campaign

Middels het hijsen van de speciaal daarvoor ontworpen oranje vlag op het hoofdkantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio West in Nieuw Nickerie, heeft ook deze afdeling van het ministerie zich solidair verklaard met de “16 days of Activism against Genderbased Violence Campaign”.
CELOS en LVV werken aan geïntenviseerde samenwerking

CELOS en LVV werken aan geïntenviseerde samenwerking

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal de komende periode nauw samenwerken met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). Beide instituten willen met het oog op het duurzaam ontwikkelen van de agrarische sector een structurele samenwerking opgang brengen.
Suriname gastheer voor regionale bijeenkomst over het beheer van garnalen- en visbestanden

Suriname gastheer voor regionale bijeenkomst over het beheer van garnalen- en visbestanden

Suriname is gastland voor de 3e bijeenkomst van de “Working group on shrimp and groundfish of the North Brazil-Guianas Shelf”. De meeting die plaatsvindt op 26 en 27 november 2019 wordt georganiseerd door de Westelijke Centrale Atlantische Visserijcommissie (WECAFC) van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Caribisch Regionaal Visserijmechanisme (CRFM) en het Franse onderzoeksinstituut voor de exploitatie van de zee (IFREMER).
LVV draait kraan meer open om in waterbehoefte tijdens piek inzaai westelijke polders te voorzien

LVV draait kraan meer open om in waterbehoefte tijdens piek inzaai westelijke polders te voorzien

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West heeft het afgelopen weekend aan Openbare Werken Nickerie gevraagd het pompgemaal in de Clarapolder op te starten. Het gemaal valt onder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), maar wordt alleen met toestemming van het ministerie van LVV aangezet.
LVV’ers benoemd tot Officier en Ridder in de ereorde van de Palm

LVV’ers benoemd tot Officier en Ridder in de ereorde van de Palm

In het kader van de 44ste Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname zijn er zoals gebruikelijk Surinamers gehuldigd die aan de Staat Suriname bijzondere diensten hebben bewezen of op andere gebieden zich hebben ingezet. Onder hen bevonden zich onder andere de directeur van het Viskeurings Instituut, VKI, welke ressorteert onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), mevrouw Juliette Colli-Wongsoredjo, en de LVV-ressortleider van het district Marowijne, de heer Ermond Kromopawiro.
EU-Ambassadeur bespreekt relatie Suriname

EU-Ambassadeur bespreekt relatie Suriname

De niet-residerende Ambassadeur van de Europese Unie (EU), Zijne Excellentie Fernand Ponz Cantó en de Deputy Head of Delegation, Philippe Coessens, hebben een kennismakingsbezoek afgelegd aan minister Rabin Parmessar van het ministerie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Na de kennismaking is er gesproken over de stand van zaken met betrekking tot samenwerkingsgebieden tussen Suriname en de EU.
LVV traint kindertehuizen in onderhoud en gebruik van plantenkassen

LVV traint kindertehuizen in onderhoud en gebruik van plantenkassen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is samen met de United Nation Development Program (UNDP) en The Japan Caribbean Climate Change Global Partnership (GCCP) bezig met de uitvoering van het project ‘Encourishing Children’s Homes to Grow Crops for Food Security and Climate Change Resilience’.
LVV reguleert de verkoop en het gebruik van Aluminium Fosfide

LVV reguleert de verkoop en het gebruik van Aluminium Fosfide

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd begonnen om het gebruik van het pesticide Aluminium Fosfide te reguleren. Dit wordt gedaan door het verzorgen van de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden zijn zowel biologische als chemische middelen, die worden gebruikt om plagen te weren, te onderdrukken of te doden.
Ambassadeur van Chili op kennismakingsbezoek bij LVV-minister

Ambassadeur van Chili op kennismakingsbezoek bij LVV-minister

In de reeks van bezoeken van Ambassadeurs die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een beleefdheidsbezoek brengen, was ook de niet-residerende Ambassadeur van Chili, Zijne Excellentie, Juan Aníbal Barría met als standplaats Port of Spain – Trinidad & Tobago, op bezoek bij Minister Rabin Parmessar.
Indonesische ambassadeur Julang Pujianto bracht bezoek aan Minister van LVV

Indonesische ambassadeur Julang Pujianto bracht bezoek aan Minister van LVV

Zijne Excellentie Julang Pujianto, Indonesische Ambassadeur voor Suriname, Guyana en de CARICOM-lidlanden, vergezeld van Consul Hanggorono Nurcahyo, brachten een bezoek aan minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister werd bijgestaan door de onder-directeur Veeteelt mevrouw Virginia Popken.
Ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee afgerond

Ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee afgerond

In het kader van reguliere ophaalwerkzaamheden van het ministerie van LVV is op 25 oktober jongstleden gestart met het ophalen van de lozingen op de landbouwgebieden te Weg naar Zee. Het Sitalsingh en het Bloemfontuyn kanaal zijn belangrijke verbindingskanalen in dat gebied die zorgen dat water naar de landbouwgronden stroomt en overbodig water wordt opvangen.
Ministerie van LVV wil behoud van MKZ-vrije status

Ministerie van LVV wil behoud van MKZ-vrije status

De veestapel van Suriname is vrij van de ziekte Mond- en Klauwzeer, MKZ. Suriname heeft sinds mei 2018 een MKZ vrije status verkregen van de Wereld Organisatie voor Diergezondheid. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zet alles in het werk deze status te behouden aangezien het gaat om een ernstige, zeer besmettelijke virale ziekte voor vee die een aanzienlijke economische impact heeft.