Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
DC Armand Jurel trots op zijn district Para

DC Armand Jurel trots op zijn district Para

De District Commissaris van Para, Arman Jurell heeft met heel veel genoegen op zaterdag 11 januari jl. de ministers van LVV en HI&T, enkele parlementariërs en de vele aanwezigen verwelkomd in het district. Tijdens de verschillende speeches is gebleken hoeveel ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het district Para. Hierover is de DC zeer ingenomen.
Ministerie van LVV start wederom met Basic Business Skills training

Ministerie van LVV start wederom met Basic Business Skills training

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft wederom de 2e daagse training “Basic Business Skills” opgestart voor het personeel van LVV. Op woensdag 15 januari 2020 werd deze training verzorgd in samenwerking met het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM).
Minister Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

Minister Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

De Chinese ambassadeur Zijne Excellentie Liu Quan vergezeld van de Counsel de heer Chen Zongwei, en mevrouw Stella Ciao van de Chinese ambassade in Suriname waren op bezoek bij de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Minister Rabin Parmessar.
Chinese ambassadeur vraagt extra aandacht van LVV-minister voor de Vis export

Chinese ambassadeur vraagt extra aandacht van LVV-minister voor de Vis export

Bij het bezoek van de Chinese ambassadeur Zijne Excellentie Liu Quan en zijn delegatie aan de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, werd ook ingegaan op andere overeenkomsten. “Suriname heeft enorme potentie op verschillende gebieden, dat kunt u ook zien aan het aantal gesloten samenwerkingsovereenkomsten met Suriname, laten we daarom zo snel mogelijk starten met daadwerkelijke invulling van deze overeenkomsten” zei Zijne Excellentie Liu Quang enthousiast.
Kippenteelt mogelijkheid voor bewoners van het district Para

Kippenteelt mogelijkheid voor bewoners van het district Para

Er is nog veel ruimte voor kippentelers. Dit gaf minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zijn gehoor te Onverwacht/Para mee. Lokaal wordt er op jaarbasis 10 miljoen kilogram kippenvlees geproduceerd. Terwijl er nog vraag is naar 15 miljoen kilogram. Eveneens bestaat de mogelijkheid om ook naar Cuba te exporteren.
ADRON constateert insecten aantasting bij late zaaiers

ADRON constateert insecten aantasting bij late zaaiers

Het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum ADRON, heeft geconstateerd dat er in vele pas ingezaaide arealen een abnormale vertoning van ziekten en plagen bij de jonge padie plantjes zichtbaar is. Dit is te merken aan de jonge rijstplantjes op de velden, waardoor delen van het areaal er geel en bruin uitzien en open plekken zichtbaar zijn.
Minister LVV; de landbouwsector is verheven tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis

Minister LVV; de landbouwsector is verheven tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis

Minister Rabin Parmessar heeft in het district Para, de gemeenschap opgeroepen om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. Laten wij de agrarische sector in dit district aantrekkelijker maken voor onze jongeren.
Consumptie van varkensvlees niet schadelijk voor het menselijk lichaam

Consumptie van varkensvlees niet schadelijk voor het menselijk lichaam

Er wordt steeds meer gesteld dat varkensvlees schadelijk is voor het menselijk lichaam en dat het eten van varkensvlees dus vermeden moet worden. Op een bijeenkomst met ondernemers in de agrarische sector in het district Para zaterdag 11 januari 2020 weerspreekt de onderdirecteur Veeteelt, Mw. Virginia Popken deze berichten, welke onder andere op social media de ronde doen
LVV sluit basistraining Imkerij af middels certificaatuitreiking in het district Para

LVV sluit basistraining Imkerij af middels certificaatuitreiking in het district Para

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft enkele maanden geleden in het district Para de imkertraining opgezet en afgewerkt. Op zaterdag 11 januari 2020 mochten de trainees hun certificaten in ontvangst nemen van de Minister van LVV, Rabin Parmessar, bijgestaan door zijn collega van HIT Minister Stephan Tsang en de burgervader van het district, DC Jurel.
Venezuelaanse ambassadeur Flores Riva op werkbezoek op het ministerie van LVV

Venezuelaanse ambassadeur Flores Riva op werkbezoek op het ministerie van LVV

Ayerim Yesenia Flores Riva, de nieuwe residerende ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela in Suriname heeft een werkbezoek gebracht aan minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit vond plaats op woensdag 8 januari 2019 op het LVV-departement.
Voorlichting LVV-ressort Marowijne maakt wederom aanvang met veldbezoeken in het district

Voorlichting LVV-ressort Marowijne maakt wederom aanvang met veldbezoeken in het district

De agrarische voorlichters van LVV-ressort Marowijne hebben wederom een aanvang gemaakt met de veldbezoeken aan de boeren en scholen in het district. Voorafgaand werd een evaluatie gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden van het afgelopen jaar.Tijdens de veldbezoeken worden de statistieken bijgehouden van éénjarige, semi-meerjarige en meerjarige gewassen en veeteeltactiviteiten, alsook eventuele problemen van ziekten en plagen bij aanplantingen.
Vervolg ICCA-workshop voor agrotoerisme in Suriname

Vervolg ICCA-workshop voor agrotoerisme in Suriname

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), het technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (CTA) en de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), een vervolg workshop georganiseerd. De workshop is een vervolg van een workshop dat in april 2019 was gehouden met als doel financieringsvoorstellen voor het agrotoerisme in Suriname.
LVV: Bewoners Weg naar Zee, verrast door bezoek LVV tot aan huis

LVV: Bewoners Weg naar Zee, verrast door bezoek LVV tot aan huis

In opdracht van Minister Rabin Parmessar is de afdeling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), te kwatta vallende onder het ressort Wanica-C, dit jaar gestart om haar Landbouwvoorlichters zichtbaar in het veld te laten opereren. Deze opdracht werpt inmiddels vruchten af. De bewoners al daar zijn zeer verrast met het tot aan afgelegde huisbezoek van de landbouwvoorlichters van het ministerie.
LVV roept vergunningshouders op stukken in orde te maken voor de visvergunning 2020

LVV roept vergunningshouders op stukken in orde te maken voor de visvergunning 2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) roept hierbij de visvergunningshouders op voor het voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verlenging van de visvergunningen. De geldigheidsperiode van de visvergunning 2019 is verruimt tot en met 9 februari 2020. Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het dienstjaar 2020 moeten alle vaartuigen voorzien zijn van een Vessel Monitorings System (VMS) apparatuur.
Ambassadeur van Cuba in Suriname voert vervolgd gesprek met LVV Minister

Ambassadeur van Cuba in Suriname voert vervolgd gesprek met LVV Minister

Zijne Excellentie Igor Azcuy González heeft een vervolggesprek gevoerd met Minister Rabin Parmessar over de vorderingen met betrekking tot de export van rijst naar zijn land. Bij deze ontmoeting heeft de Cubaanse ambassadeur de conceptovereenkomst die is opgesteld door de Cubaanse overheid aangeboden aan het Ministerie. Dit geschiedde op vrijdag 3 januari 2020.