Agro Info

Het ministerie van LVV publiceert wederom het agro bulletin onder de naam 'Agro Info'. Dit is een kwartaalblad waar de activiteiten van de afgelopen 3 maanden wordt belicht en ook andere informatie, en wordt geplaatst op deze website en geshared op de FB-page van het ministerie van LVV.

Wij wensen u veel leesplezier toe!