LVV-minister installeert irrigatie en drainage coördinatie werkgroep

LVV-minister installeert irrigatie en drainage coördinatie werkgroep

12-11-2021

In het kader van de uitvoering van het duurzaam landbouwproductiviteit programma is gister de irrigatie en drainage coördinatie werkgroep door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geïnstalleerd. De werkgroep heeft een adviserende en een controlerende rol binnen dit project. In deze werkgroep hebben zitting de onderdirecteur van LVV Landbouw-west, Dewdath Ramnath, namens het ministerie van Openbare Werken de coördinator west Maheswar Badal, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport wordt vertegenwoordigd door Andre Pinas en de districtscommissaris van Nickerie mevrouw Senrita Gobardan.

De installatie gebeurde als onderdeel van een de bewustwording campagne die door de uitvoering commissie van het duurzaam landbouwproductiviteit programma de komende twee (2) dagen in Nickerie wordt gehouden. Tijdens deze campagne zullen boerenorganisaties en waterschapsbesturen breedvoerig worden geïnformeerd over de verschillende facetten van het project. Een ander deel van deze bewustwordingscampagne wordt ook middels een mini infobeurs vrijdag op het Brasaplein in Nickerie gehouden. Beoogd wordt om een groter publiek te bereiken met de infobeurs.

Tijdens de installatie heeft minister Sewdien op de uitvoeringscommissie, die in handen ligt van de IICA en de IDB, een beroep gedaan om dit project in hoger tempo uit te voeren dan welke in het project dossiers is beschreven. Het project loopt tot 2025, maar volgens de bewindsman zal het effectiever zijn als zaken zoals het rehabiliteren van kunstwerken voor de waterhuishouding eerder worden gedaan. Dit, omdat de boeren voor hun productie hiervan afhankelijk zijn. De minister benoemde het algemene streven van zijn ministerie wederom welke is om de padieproductie die op dit moment op 55 duizend hectare is, binnen vier (4) jaar op te voeren naar een areaal van 85 duizend hectare.