Inspecties van de TED succesvol afgerond

Inspecties van de TED succesvol afgerond

18-11-2021

Onder het toeziend oog van twee (2) Turtle Excluder Device (TED) inspecteurs van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) uit Amerika, zijn netten aan boord van de garnalentrawlers op diverse locaties gecontroleerd. Zes (6) inspecteurs van het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben tevens bij deze gelegenheid met goed gevolg hun praktijkervaring met betrekking tot het controleren van netten succesvol afgerond.

Ter bescherming van de zeeschildpadden is het voor landen die visserijproducten exporteren naar de Verenigde Staten wettelijk verplicht gesteld om goed werkende TED’s te hebben in de garnaal trawlnetten. Bedoelde TED’s dienen te voldoen aan bijzondere specificaties qua materiaal, afmeting en de wijze van plaatsing in het net. Officiële controle op de naleving van de TED vereisten door de NOAA, geschiedt om de twee jaren. Echter konden de NOAA-inspecteurs vorig jaar niet afreizen naar Suriname vanwege de covid pandemie.

Volgens Zojindra Arjune, onderdirecteur van Visserij is het van eminent belang dat Suriname voldoet aan de TED vereisten. Dit, in de eerste plaats om de negatieve impact op de zeeschildpadden te minimaliseren en daarnaast om de Amerikaanse exportmarkt voor visserijproducten te behouden. Conform de vergunningsvoorwaarden is de TED verplicht voor alle trawlers die vissen op seabob en peneaus garnalen. Deze TED’s worden zodanig in het net aangebracht, zodat de zeeschildpadden kunnen ontsnappen als ze per ongeluk verstrikt raken hierin.

De TED verplichting is ook van belang in het kader van de Marine Stewarship Council Certificering (MSC)  van de seabob trawl industrie en duurzame visserij in het algemeen. Suriname is als 1e land MSC gecertificeerd en op basis van de Amerikaanse wetgeving moeten wij erop letten dat de TED's aan de vergunningsvoorwaarden voldoen om zodoende de afzetmarkt te aldaar te kunnen voorzien.

Eén van de vele voordelen volgens onderdirecteur Arjune wanneer de NOAA-inspecteurs naar Suriname komen is, dat het een meetmoment is voor onze TED-inspecteurs om gezamenlijk ervaring en kennis op te doen. De samenwerking tussen LVV en de vergunninghouders bij de TED-controle is positief volgens Arjune. “Bij de reguliere controle door onze inspecteurs was reeds gebleken dat er een goede naleving is van de TED vereisten. De afgelopen officiële controle door de NOAA heeft aangegeven dat wij voor 94% voldoen aan de vereisten. Dit kan gezien worden als een goed resultaat van gezamenlijke inspanning door het ministerie en de sector,” zegt de onderdirecteur van Visserij.