Ambassadeur van China op werkbezoek bij LVV-minister

Ambassadeur van China op werkbezoek bij LVV-minister

17-11-2021

De ambassadeur van China in Suriname, Han Jing, heeft op maandag 15 november j.l. een werkbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). China en Suriname zijn bijkans 168 jaar terug met de komst van de eerste immigranten uit China bevriend. Sedert de onafhankelijkheid van Suriname onderhouden beide landen diplomatieke relaties.

De welbekende beurzen waar de Surinamers voor in aanmerking komen zijn reeds een opkrikker voor de ontwikkeling. Een nieuwe bezending landbouwmachines en werktuigen welke door China gedoneerd is komt in februari 2022 aan. 

Te Tawajaripolder is 30 hectaren grond gereserveerd voor het Suriname Agriculture Technical Cooperation Center (SATCC) waar een faciliteit zal worden opgezet voor agrarisch onderzoek, training en voorlichting. Dit projekt is een grant vanuit de Chinese overheid voor het bedrag van 10,5 miljoen Amerikaanse dollars.

Een derde projekt welke door de Chinese overheid samen met LVV gestart zal worden is het stimuleren van de teelt van eetbare paddestoelen. Hiervoor zullen ook faciliteiten en trainingen opgezet worden.

Suriname wenst de samenwerking op agrarisch gebied verder uit te breiden en uit te diepen. “We helpen waar wij kunnen,” waren de slotwoorden van de ambassadeur. Met de komst van 5 experts uit China de komende maand zal de uitvoering van de projekten gestalte krijgen.