Vervolg training voor Voorlichters

Vervolg training voor Voorlichters

18-11-2019

Jenna Wijngaarde, Nationaal voedselveiligheidsdeskundige van de Suriname Agriculture Market Access Program, SAMAP, heeft in overleg met het ministerie van LVV een vervolg training afgewerkt voor de voorlichters van het ministerie. Aan deze vervolg training nemen 27 mensen deel en wel landbouw voorlichters en medewerkers van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV).

Het hoofddoel van deze training is om de voorlichters en onderzoekmedewerkers meer tools aan te reiken om op een eenvoudige manier informatie over te kunnen brengen aan de landbouwers.
Een ander doel is tools aan te reiken voor kennisoverdracht aan hun collega voorlichters. Bij deze cursus zijn onder andere behandeld, verantwoord gebruik pesticiden op landbouwgebied en de effecten, het gebruik van Personal Protective Equipment, PPE, herkennen van ziekten en plagen. De training is gepland voor 2 dagen.

Het ministerie van LVV wilt zo adequate mogelijk haar voorlichter voorbereiden voor het veldwerk dat hen te wachten staat.
Het doel is om elke Surinamer te laten voorzien van voldoende en gezonde voeding. Dat kan volgens minister Parmessar slechts bereikt worden door een gezamenlijke aanpak en de inspanning van onze werkers.