Training ter beheersing van de Carambola-fruitvlieg, afgesloten (1)

Training ter beheersing van de Carambola-fruitvlieg, afgesloten (1)

30-10-2019

De training “Eradiceren en beheersen van de Carambola-Fruitvlieg”, verzorgd aan een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is succesvol afgesloten. De afsluiting vond plaats op woensdag 30 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 24 deelnemers, verricht door LVV-minister Rabin Parmessar en de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar. Het team van participanten bestaande uit landbouwvoorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van de afdeling Plantenbescherming, heeft 8 dagen van intensieve theoretische en praktische training achter de rug. Het is de bedoeling dat de getrainden door zullen gaan met surveys en voorlichting naar de gemeenschap toe, totdat de fruitvliegplaag beheersbaar wordt.

De training, verzorgd door een Braziliaans team, was onderdeel van een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Brazilië ter bestijding en uitroeing van de Carambola-Fruitvlieg. Brazilië ondersteunde onder andere middels trainingen verzorgd door hun technische experts. Het ministerie van LVV hoopt dit project te verlengen en heeft reeds revisie gevraagd. De behoefte aan beter Surinaams getrainde technici ter bestrijding van deze desastreuse vlieg is groot, en kan vervuld worden door participanten af te vaardigen naar Brazilië voor verdere training. Ook wilt men getraind worden in het werken met biologische bestrijding middels een natuurlijke vijand, een speciale wespensoort. Deze wespen voeden zich met de fruitvliegeitjes en vormen geen bedreiging voor de fruitsector. Om dit tot stand te brengen moet behalve getraind kader een laboratorium opgezet worden met behulp van Braziliaanse kennis op dit gebied.

LVV- minister Rabin Parmessar gaf tijdens de certificaatuitreiking aan bijzonder ingenomen te zijn met de technische ondersteuning en training van de Braziliaanse missie. Kort na zijn aantreden op het ministerie van LVV bracht hij een werkbezoek aan Brazilië. Wat hem opviel waren de topprestaties van dit land op agrarisch gebied, wat op zijn verzoek leidde tot het uitdiepen van de agrarische samenwerking met dit land. Het blijft volgens zeggen van de bewindsman niet bij deze afgesloten training; het is slechts het begin van vele projecten tussen de twee landen.