Samenwerking actoren binnen de landbouwsector noodzakelijk op de nieuwe - strengere exportvoorwaarden naar EU

Samenwerking actoren binnen de landbouwsector noodzakelijk op de nieuwe - strengere exportvoorwaarden naar EU

12-07-2019
Op uitnodiging van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) zijn  belanghebbenden binnen de landbouwsector gister bijeengekomen in het Lallarookh gebouw, voor deelname aan een paneldiscussie mbt de nieuwe exportregelgeving op groente en fruit, welke geëxporteerd worden naar de Europese Unie (EU). De EU heeft haar regelgeving aangescherpt en stelt landen nu in de gelegenheid te werken aan de nieuwe exportvoorwaarden voor landbouwgewassen. Exporteurs die niet voldoen aan de nieuwe exportvoorwaarden van de EU lopen het riscico dat hun landbouwproducten bij aankomst op de havens vernietigd zullen worden.
Swami Girhari heeft namens de VEAPS een presentatie gehouden over de nieuwe regelgeving van de EU en voorstellen aangedragen over de te ondernemen stappen. De centrale vraag is ‘hoe verder?’. Per 1 september 2019 gaat de eerste fase in, waarbij is vastgesteld dat exporteurs  moeten beschikken over de fytosanitaire certificering voor verscheidene groenten en fruit. De tweede fase gaat per 14 december 2019 in wat inhoudt dat alle groente en fruit moeten worden voorzien van een fytosanitaire certificering waarbij het verplicht is dat de verklaring/omschrijving volledig moet zijn. Verder zullen planten met een hoge risico verboden worden voor import naar de EU. Volgens *EUROPHYT staat Suriname aan top op de lijst van intercepties, wat niet goed is voor de welvaart c.q. export van Suriname. De export van het gewas sopropo vanuit Suriname dreigt in gevaar te komen. Uit een onderzoek van EUROPHYT blijkt dat het insect ‘Thrips Palmi’ in sopropo is ontdekt en zo op de lijst van ‘hoge risico planten’ is geplaatst. Dat vereist dus vanuit de zijde van Suriname dat zij de nodige maatregelen vóór 14 december 2019 moet treffen, wilt ons land dit gewas nog exporten. Exportstop betekent een afname van de inkomsten c.q. deviezen en werkgelegenheid. Hetzelfde kan dus ook andere lanbouwproducten overkomen. De instelling van een National Plant Protection Organization (NPPO), die dan samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) deze kwesties zo snel als mogelijk vervat in een urgentieplan agro export en acties daaraan gekoppelt, is van eminent belang.

Tijdens de paneldiscussie is er heftig en positief gediscussieerd over hoe dit gezamenlijk aan te pakken. In de panel zaten vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, HI&T en de particuliere sector.
Minister Rabin Parmessar van het ministerie LVV en staf waren ook aanwezig op de bijeenkomst. De bewindsman gaf in zijn toespraak aan dat eenieder zich dient te houden aan de geldende regels met het oog op het realiseren en waarborgen van voedselzekerheid en –veiligheid. De minister nodigde de belanghebbende uit voor woensdag 17 juli aanstaande om spijkers met koppen te slaan.
*EUROPHYT is de authoriteit die functioneert als een meldings- en snelle waarschuwingen systeem met betrekking tot intercepties van fytosanitaire zaken bij zendingen van planten en plantaardige producten die in de EU worden ingevoerd of verhandeld binnen de EU zelf. EUROPHYT is opgericht en wordt bestuurd door het Directoraat-Generaal voor Gezondheid en Consumenten van de Europese Commissie.
Link:https://ec.europa.eu/food/plant/pl