SAMAP stimuleert samenwerking en waardeketen platform voor actoren van 'Niet-Hout Bosproducten'

SAMAP stimuleert samenwerking en waardeketen platform voor actoren van 'Niet-Hout Bosproducten'

31-08-2019

Landbouwers, agro-producenten, verwerkers en vertegenwoordigers van diverse organisaties en ministeries zijn bijeengekomen voor een aanzet te doen naar de opzet van een waardeketen platform voor de Niet-Hout Bosproducten (Non Timber Forest Products). Dit platform kan voor deze doelgroep als basis dienen voor samenwerking, verbetering van producten en productie capaciteit, en partnerschappen lokaal en internationaal. Dit geschiedde middels de 'Non Timber Value Chain Stakehoders Platform Inception Workshop' op vrijdag 30 augustus 2019 op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Tijdens deze workshop hebben de participanten gewerkt aan het in kaart brengen van de producten zoals podosiri, olien, honing, kokosnoten en andere waardevolle producten afkomstig uit het bos, binnen de waardeketen structuur van de SAMAP. Vervolgens werd de realisatie van een waardeketen platform voor deze sector besproken door te brainstormen over:

  • Het versterken van de samenwerking binnen de keten via dit platform
  • Het opbouwen van vertrouwen, het stimuleren duurzaame handelsrelaties via dit platform
  • Strutcuur, bestuur en financiering van dit platform
  • Mogelijke uitagingen, oplossingen, en gezamenlijke acties

Deze workshop is onderdeel van het, onder het ministerie van LVV vallend, vierjarig Suriname Agriculture Market Acces Project, SAMAP, uitgevoerd door de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) en gefinancierd door de Europese Unie (EU). Centraal staat binnen SAMAP betere samenwerking om te geraken tot duurzame landbouwontwikkeling resulterend in concurrerende en veilige producten, en verbeterde markttoegang van Surinaamse producten en gewassen. SAMAP heeft reeds de Value Chain Platform Inception workshops voor de groepen wortel- en knolgewassen, en groente en fruit georganiseerd.

De minister van LVV, Rabin Parmessar, stimuleert en benadrukt de kracht van samenwerking. ‘Door samen te werken, kunnen wij meer verdienen’. Hij roept alle stakeholders op om actief te participeren en samen te werken aan het verbeteren van hun eigen kansen en daardoor ook de ontwikkeling van de agrarische sector. De overheid van Suriname beoogt resultaat gerichte uitvoering met duurzame outputs voor alle projecten om zo resultaat gerichte investering te hebben bereikt van geleende en geschonken middelen. Hierbij is participatie en inbreng van alle actoren van essentieel belang. -