SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

SAMAP houdt 3e Steering Committee Meeting

19-07-2019

In het kader van het ‘Suriname Agriculture Market Acces Project’ (SAMAP) is onder leiding van de ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de 3e Project Steering Committee Meeting (PSC) gehouden. De PSC is toezichthouder van SAMAP en zorgt ervoor dat de nodige begeleiding en implementatie plaats vinden. Het ministerie van LVV heeft het voorzitterschap.

In de PSC hebben zitting:

-  de ministeries LVV, Volksgezondheid, Regionale Ontwikkeling, Handel, Industrie en Toerisme

-  de organisaties International Development Bank, Europese Unie en Food and Agriculture Organization

-  SAMAP Project Stakeholder Group

 

Het doel van deze 3e PSC is tweeledig:

- De voortgang van SAMAP en de prioriteiten voor de rest van het haar 2019 te bekijken

- Het concept ter finalisering van de operationele handleiding voor de subsidie faciliteit.

SAMAP Chief Technical Advisor Erick Zeballos heeft het concept aan de PSC gepresenteerd.

De PSC is in juli 2018 geïnstalleerd en de laatste PSC-meeting was op 8 maart j.l. Het ministerie van LVV bevestigd dat het SAMAP sinds de laatste PSC-bijeenkomst op een aantal gebieden vorderingen heeft gemaakt. In het bijzonder erkent het ministerie de toegenomen betrokkenheid met stakeholders. Er zijn verschillende bezoeken aan boeren in het veld afgelegd en er zijn ook ontmoetingen geweest met relevante stakeholders om belangrijke aspecten te bespreken. De discussies over het ontwerp operationele handleiding om de Matching Grand Facility te valideren is aan de orde gekomen. Op 10 en 12 juli zijn de sessies aangevangen om de waardeketen platformen in te stellen. Daarnaast zijn er vele initiatieven over kwesties en activiteiten in het kader van voedselveiligheid besproken en de aanpak daarvan ter ondersteuning van de markttoegang, wat op dit moment een kritieke kwestie is (doelend op de nieuwe exportregelgeving naar de Europese Unie).

Het ministerie aanvaart de versterkte samenwerking tussen SAMAP en de verschillende focal points van het ministerie ter ondersteuning van de uitvoering van het project. Minister Parmessar geeft verder aan dat uit SAMAP een betere landbouw sector moet voortkomen. SAMAP moet een instigator zijn, inspirator om de landbouwsector te boosten. Het is van belang meer samenwerking en diversificatie van ondernemers in de agrarische sector te hebben, aldus minister Parmessar. -