Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

19-11-2019

De oude pompen in het Pompgemaal Wageningen zijn weer operationeel. Op zondag 17 november 2019 zijn de pompen wederom opgestart door het op volle toeren draaien. De afgelopen weken hebben technici gewerkt aan het herstellen van het bedradingssysteem van de hoofdschakelaar. Minister Parmessar heeft toen bleek dat zij echter toch nog problemen kregen de assistentie van de deskundigen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) ingeroepen, waardoor dit staatsbedrijf gelijk beide pompen aan de praat heeft gekregen.

Minister Parmessar bracht op 2 november 2019 een oriƫntatiebezoek aan Wageningen in het district Nickerie om zich persoonlijk te vergewisssen van de werkzaamheden aan deze haast 60 jaar oude pompgemaal die werd stilgelegd, nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk was. Het ministerie van LVV voegde daad bij woord. De EBS heeft een zeer belangrijke rol vervult door gelijk het heel bedradingssysteem grondig te onderzoeken en constateerde dat alleen de kabels naar de motoren toe waren doorgebrand. De EBS heeft onmiddelijk met man en macht dit probleem binnen 2 dagen hersteld alsook materiaal beschikbaar gesteld en de kabels van de schakelaar vervangen.

Sinds zondagavond wordt met beide pompen bij vloedstand van de Nickerierivier op volle toeren water gepompt om het irrigatiewater, voor percelen in de Middenstandspolder en Wageningen, op te voeren. In verband hiermee is door minister Parmessar voorgesteld om de officiƫle inzaaiperiode die van 1 november tot 31 december 2019 loopt, met 2 weken te verlengen voor dit gebied. Het ministerie van LVV is de boerengemeenschap, die afhankelijk is van water via het Pompgemaal Wageningen, zeer erkentelijk voor het geduld en de samenwerking. Zij doet echter een dringend verzoek aan deze boeren zeer zuinig om te gaan met het irrigatiewater en vooral geen uitlaten van hun percelen te laten ontstaan.