Ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee afgerond

Ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee afgerond

21-11-2019

In het kader van reguliere ophaalwerkzaamheden van het ministerie van LVV is op 25 oktober jongstleden gestart met het ophalen van de lozingen op de landbouwgebieden te Weg naar Zee. Het Sitalsingh en het Bloemfontuyn kanaal zijn belangrijke verbindingskanalen in dat gebied die zorgen dat water naar de landbouwgronden stroomt en overbodig water wordt opvangen. Deze zijn nu ontdaan van onkruid.

De ophaalwerkzaamheden zijn handmatig gestart met behulp van een boot. Echter werd de boot door onverlaten mee genomen, waardoor er enige stagnatie optrad. De ophaalwerkzaamheden werden vervolgens uitgevoerd door het inzetten van een excavator met bijbehorende lange boom. Op deze wijze konden de werkzaamheden efficiƫnter geschieden. Er is totaal 12 kilometer aan lozingen in het landbouwgebied Weg naar Zee opgeschoond.

Het is de taak van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kanalen landelijk in landbouwgebieden op te halen. Door harde regenbuien en de dichtbegroeide kanalen kunnen landbouwgronden onder water staan, met als gevolg dat hun aanplant schade kan oplopen. Het ministerie van LVV zal erop toezien dat de reguliere ophaalwerkzaamheden landelijk optijd geschieden om wateroverlast te voorkomen en dat boeren optimaal landbouwactiviteiten kunnen uitoefenen. -