Nationale opstelling vereist ten einde export van agrarische gewassen veilig te stellen

Nationale opstelling vereist ten einde export van agrarische gewassen veilig te stellen

15-07-2019
Nationale opstelling vereist ten einde export van agrarische gewassen veilig te stellen Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, eist een nationale opstelling tussen overheid, producenten en exporteurs als het gaat om het veilig stellen van de export van fruit en groenten naar de Europese Unie (EU). Op maandag 15 juli 2019 zijn verschillende vertegenwoordigers van de agrarische sector op het ministerie bijeen gekomen om van gedachten te wisselen over de te nemen stappen in deze kwestie. Suriname dreigt namelijk een deel van haar moeizaam verworven exportmarkt voor groente en fruit naar de Europese Unie (EU) kwijt te raken. Reden hiertoe is het voorkomen van schadelijke organismen in de groenten en fruit zendingen; vanuit Suriname is door nogal onverantwoordde wijze omgegaan met de verpakking en  verzending van  producten waarvan het insect de Trips Palmi in sopropo en boulanger zijn ontdekt.
 
Per 1 september zijn de fytosanitaire eisen verscherpt door de EU voor groenten en fruit die worden geëxporteerd. Vanwege deze verscherpte Europese wetgeving dreigen exporteurs die niet voldoen aan de nieuwe regels het risico te lopen dat hun landbouwproducten bij aankomst op de havens worden vernietigd. 
 
Wil Suriname uitsluiting van export voorkomen, dan moet zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen worden getroffen. Vanuit het ministerie van LVV, afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring, wordt het interceptie probleem reeds lange tijd aangepakt. Dit zal nu geïntensiveerd moeten worden. In oktober dit jaar komt er vanuit de EU een afvaardiging om het systeem van de officiële controles voor de export van groenten en fruit te evalueren. LVV krijgt in aanloop daarvan de ondersteuning van de COLEACP. Het COLEACP is een non-profit organisatie die duurzame en inclusieve handel van groenten en fruit bevordert tussen Afrikaanse, Caribische en Grote Oceaan landen (ACP) enerzijds en landen uit de Europese Unie anderzijds. Eveneens ondersteunt het de handel op lokale markten van de ACP-landen. Van 22 juli tot en met 26 juli komt een delegatie van hen om samen met ons een actieplan voor te bereiden. Daarnaast zal de COLEACP het ministerie LVV helpen met het dossier mbt sopropo ter versturing naar de EU voor een risico beoordeling, zodat er vrijstelling verkregen kan worden van de nieuwe EU-regel.
 
Voor de komst van deze missie eist LVV-minister Parmessar echter van alle actoren hun administratie en data-verzameling/verwerking/analyse aan te pakken. Verder moet er een modelformulier voor een plan van aanpak van alle betrokkenen uiterlijk woensdag 17 juli op tafel liggen om vervolgens hiermee te werken in de praktijk. De bewindsman wilt nu concrete maatregelen met zichtbare resultaten zien. Volgens minister Parmessar is een optimale en structurele communicatie tussen alle relevante stakeholders en andere instanties van essentieel belang om het getij te doen keren teneinde Suriname als agrarische produktie- en exportland positief te positioneren.
 
Vorige week hield de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) een presentatie en paneldiscussie inzake de nieuwe EU-regelgeving. Staande die meeting heeft minister Parmessar de belanghebbende opgeroepen om aan de slag te gaan. Bhiesnoepersad Gopal van Gopex International N.V. wees de overige producenten erop dat de regels van de EU bekend zijn, maar omdat er weinig wordt gecommuniceerd en of wordt samengewerkt missen zij vaak belangrijke zaken die van belang zijn voor het instand houden van de sector. De minister vroeg daarom voor regulier overleg en dat tenminste 1 keer per maand. Als actie op het voorgaande zal iedere woensdag vergaderd worden, zodat de deadlines alsnog kunnen worden gehaald. Aan deze bijeenkomst participeerden de totale staf van het ministerie,  enkele producenten en exporteurs, het bestuur van de VEAPS en het CELOS.