Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

24-10-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is intensief bezig met het voorbereiden van Good Agriculture Practices (GAP)-trainingen voor de melkveehouders. In opdracht van LVV-minister Rabin Parmessar, zullen deskundigen van het onderdirectoraat Veeteelt in november en december 2019, melkveeboeren aangesloten bij de verschillende melkveebonden trainen in diverse onderwerpen aangaande het vee en hun melkproduktie. De trainingen zullen in verschillende ressorten verzorgd worden, teneinde een zo groot mogelijke groep melkveeboeren te bereiken. Iedere training zal vijf dagen beslaan, waarbij onder andere aan de orde zullen komen hygiene bij het melken, uierverzorging, bio-security, dierenwelzijn en grasland- management. Het gebruik van verantwoorde chemische middelen die veilig zijn voor dier en mens, zal ook behandeld worden. Verder zullen de melkveeboeren tijdens een praktisch gedeelte getraind worden in het scoren van de lichamelijke conditie van het vee. Dit is van groot belang, omdat men aan de hand daarvan de mate van de melkproduktie kan vaststellen.

Reeds geruime tijd onderricht het ministerie van LVV-landbouwers in de Good Agriculture Practices, GAP. Deze praktijken zijn specifieke methoden die, wanneer zij toegepast worden in de agrarische sector, voedsel creëren voor consumenten. Verdere wordt ook gelet op de verwerking daarvan, dat die veilig en gezond is. De aankomende training ten behoeve van melkveehouders wordt onder de noemer GAP verzorgd, omdat het accent zal worden gelegd op hygiëne en het buiten houden van ziekten. Minister Parmessar heeft sinds zijn aantreden op het ministerie de weg ingeslagen om een goede samenwerking te hebben met de totale agrarische sector, teneinde de samenleving te voorzien van voldoende en veilig voedsel.