Ministerie van LVV en Luchthavenbeheer bespreken controle processen

Ministerie van LVV en Luchthavenbeheer bespreken controle processen

20-12-2019

De exportregels van de Europese Unie (EU) die per 14 december 2019 jongstleden zijn ingegaan, hebben gevolgen voor niet alleen commerciƫle zendingen, maar ook voor postzendingen en vertrekkende passagiers naar Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen periode op verschillende fronten tegelijk acties ondernomen. Op vrijdag 20 december 2019 was er een gesprek met de staf van Luchthavenbeheer Zanderij.

Namens het Ministerie van LVV heette minister Rabin Parmessar de gasten welkom en gaf een uiteenzetting van zaken, waarop gelet moet worden en wat het streven is. Hierna werd deze bespreking overgedragen aan fungerend directeur Arthur Zalmijn die werd bijgestaan door mevrouw Sadhana Janki, waarnemend hoofd Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen.

De delegatie van Luchthavenbeheer Zanderij werd geleid door waarnemend Algemeen Directeur de heer Timothy Mendonca, Corporate Planner Aerodome, Environment & Health, de heer Guillermo Bodeutsch, de heer Derrick San A Jong als Deputy Head, Security Airport en De heer Vivian Bijnaar als Port Health Consultant.

Mevrouw Janki gaf aan wat de EU-regels die per 14 december zijn ingegaan inhouden en wat wordt verwacht met betrekking tot de controle op groente en fruit te Zanderij. Directeur Mendonca ging hierop in en gaf aan dat er wat uitdagingen zijn, onder andere het feit dat er per passagier een maximale tijd is voor afhandeling. Er werd door de aanwezigen gediscussieerd over reeds bestaande processen waar binnen de controle van LVV moet plaatsvinden en wel op zodanige wijze dat het geen vertraging in de afhandeling tot gevolg heeft. Het is daarom een uitdaging om nog een controle categorie zo efficiƫnt en effectief mogelijk in de bestaande procedure in te passen. Voor zowel LVV als Luchthavenbeheer zijn er zaken die in orde moeten worden gebracht alvorens de herziene procedures in werking kunnen treden.

De vertrekkende passagiers naar in het bijzonder Nederland wordt erop gewezen dat het verboden is om zonder een fytosanitair certificaat van het ministerie, planten en plantaardige producten te exporteren of mee te nemen naar de EU (Nederland). Deze zijn onder andere: groente, fruit, bloemen, plantjes, zaden, etc. Ook is er een verbod voor het meenemen van sopropo, manja, citrus, Syzygium fruitsoorten (zoals pommerak, pommeroos, curacaose appel), sapotille, sterappel en andere fruitsoorten waarvan bekend zijn dat zij fruitvliegen kunnen bevatten.

Indien reizigers zich toch schuldig maken aan het meenemen van voornoemde groente en/of fruit, lopen die het risico dat bij het opmerken van de verboden spullen er een onderzoek zal plaatsvinden. Dit kan maken dat die persoon zijn of haar vlucht mist wat geheel voor eigen rekening komt. De Instantie adviseren de reizigers om geen verboden spullen mee te nemen. Op de luchthaven bestaat de mogelijkheid om groenten en/of fruit te kopen die afkomstig zijn van een door LVV gecertificeerde landbouwer. Brengt u zichzelf, maar in het bijzonder ons land, niet in de problemen en houdt u zich aan de regels!