Minister Parmessar wijst op goed partnerschap tijdens het bezoek van Prime Minister Mottley binnen de agrarische sector

Minister Parmessar wijst op goed partnerschap tijdens het bezoek van Prime Minister Mottley binnen de agrarische sector

19-11-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tijdens het bezoek van Premier Mia Amour Mottley van Barbados, vergezeld van Zijne Excellentie President Desi Bouterse en zijn collega-Minister Yldiz Pollack-Beigle van Buitenlandse Zaken gewezen op het belang van partnerschappen binnen de agrarische sector. Er zijn bezoeken afgelegd aan de Tawajariepolder en Bera Fisheries NV.

Minister Parmessar geeft aan zeer ingenomen te zijn met het feit een partner te hebben gevonden om de CARICOM single market and economy gestalte te geven. Gerrit Breinburg, projectleider van Tawajariepolder, gaf de delegatie een uiteenzetting van de reeds getroffen voorbereidingen en de toekomstplannen. Op dit project zal worden gedaan aan landbouw en visserij. Er komen opslag- en verpakkingsfaciliteiten alsook woningen voor arbeiders. Het ministerie van LVV zal op Victoria te Brokopondo de “blackbelly” schapen telen, waar Barbados grote interesse voor heeft. De Barbadiaanse premier is voorstaander van daad bij het woord voegen. De bewindsman zegt invulling te geven aan de wens van het Staatshoofd om de regionale integratie te bevorderen tussen de CARICOM-lidstaten. LVV is bereid alle steun te geven aan dit project met Barbados en kijkt volgaarne uit naar de uitvoerende delegatie van uit Barbados om nog meer invulling te geven aan de wens van beide landen.

Hierna vertrok de delegatie naar Bera Fisheries NV, een vissersbedrijf alwaar zij een rondleiding kreeg en het verwerkingsproces kon aanschouwen. Bera Fisheries NV exporteert onder andere naar Barbados. De minister gaf aan dat visserij een zeer belangrijke sector is voor de ontwikkeling van Suriname. In dat kader verwelkomt het ministerie alle partnerschappen en zeker die vanuit de privésector. ‘Als ministerie zijn wij er om een faciliterende rol te vervullen.’ Verder stond de bewindsman stil bij de enorme bijdrage die deze sector vervult door haar economische activiteiten; met een productie van 49.000 ton en een groei van bijkans 7.000 banen gekoppeld aan een export verdiencapaciteit van 45 miljoen USD. Minister Parmessar geeft verder aan dat dit succes niet op zichzelf staat en de sector kampt met grote uitdagingen. De illegaliteit speelt in deze sector een rol en er wordt samen met zijn team gewerkt aan oplossingsmodellen. De bewindsman heeft ook aangegeven dat hij de sector duurzaam wil ontwikkelen wat een enorme uitdaging is. Een van de maatregelen die LVV in dit kader heeft genomen is de herkeuring van vis- en vaartuigen voor verlenging van de vergunning, welke 1 jaar geldig is. De herkeuring vindt plaats middels een systeem dat door de vissers en het ministerie van LVV is samengesteld. Als niet wordt voldaan aan de eisen, wordt de vergunning niet verlengd; de geconstateerde feiten moeten eerst in orde worden gebracht en weer worden aangeboden voor keuring.

Het beleid van LVV houdt ondermeer in transparantie van het beleid waarin de stakeholders betrokken zijn en het samen vaststellen van de doelen, plannen om overvisserij en illegaliteit tegen te gaan, het monitoren van de boten in samenwerking andere controlerende organen zoals de maritieme authoriteiten. Het ministerie heeft bij de Internationale Maritieme Organisatie reeds gevraagd om assistentie en trainingen. Ons land ondersteunt regionale acties voor het bevorderen van het managen van maritieme hulpbronnen.-