Minister Parmessar vraagt tijdens ICCA Workshop serieuze aandacht voor de klimaatsveranderingen in de landbouwsector

Minister Parmessar vraagt tijdens ICCA Workshop serieuze aandacht voor de klimaatsveranderingen in de landbouwsector

21-08-2019

In het kader van de steeds verder verergerende klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector is er een workshop geörganiseerd door de Inter-American Institute For Coöperation on Agriculture, IICA, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Het gaat om de training "Climate Variability Modeling Tools for Evidence-Based Decision Making in Agriculture Disaster Risk Management", welke plaats vond op woensdag 21 augustus 2019 in de Banquet hall van Torarica. De workshop is een onderdeel van een door de Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, gefinancierd project, ter versterking van de technische en institutionele capaciteiten op het gebied van klimaat- en rampen risicobeheersing in Jamaica, Guyana en Suriname.

In dit project werd onder andere bekeken hoe rampenrisico's op landbouwgebied aangepakt kunnen worden bij negatieve effecten van klimatologische omstandigheden. Tijdens onderzoekingen is er vooral aandacht besteed aan de agrarische arealen in de kustvlakte. Verder werd bekeken hoe men op vernieuwende wijze kan telen ten einde voedselzekerheid te garanderen ondanks de verwoestende klimatologische omstandigheden. De bevindingen zijn door Iwan Samoender, Head Researcher en Climate Change Focal Point, gepresenteerd aan de aanwezigen van de workshop. Speciale gastspreker was Dimitris Herrera Hernandez, Postdoctoral Associate van Cornell University, USA.

LVV-minister Rabin Parmessar die de opening van de workshop verrichte, benadrukte dat ten aanzien van klimatologische veranderingen en de gevolgen daarvan men meer dan ooit voorbereid moet zijn om die op te vangen. Internationaal worden er veel fondsen toegezegd aan Suriname ter ondersteuning van dit probleem. Echter merkt de bewindsman weinig van de implementatie van deze fondsen. De minister ziet graag investeringen tegemoet in een betere basis infrastructuur, omdat wij anders nooit succesvol zullen zijn. Verder haalde hij als voorbeeld aan de vele landbouwarealen die bij de minste regen te maken krijgen met wateroverlast. Daar moet men volgens de minister zijn om primaire aandacht geven, omdat dat de realiteit is waar serieuze aandacht besteed moet worden. Het ministerie van LVV is op dat vlak op geordende wijze actief mee bezig en zal in de toekomst trainigen verzorgen aan het LVV-personeel en de boeren in vernieuwende landbouwtechnieken. Minister Parmessar nodigde de aanwezigen uit tezamen met LVV deze dankbare taak die zij hebben, alle krachten te geven. "Het is onze plicht naar de bevolking toe", aldus minister Rabin Parmessar.