Minister Parmessar voert structureel overleg met Minister Tsang van HIT over Kippenproject

Minister Parmessar voert structureel overleg met Minister Tsang van HIT over Kippenproject

28-12-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV en zijn collega van Handel Industrie en Toerisme HIT-minister Stephen Tsang hebben structureel overleg gevoerd over enkele beleidsgebieden welke beide ministeries raken. Dit overleg vond plaats op 27 december 2019 op het ministerie van LVV. Het ministerie van HIT is thans bezig met het opzetten van een project voor de kippenteelt. In dat kader is structureel overleg nodig, zodat er geen verwarring ontstaat.

Beide bewindslieden waren het er unaniem mee eens, dat goede communicatie en goed overleg de basis zijn voor het kunnen uitvoeren van het regeringsbeleid en deze de agrarische sector ten goede zal komen. Minister Parmessar memoreerde dat door collectief optreden meer vertrouwen wordt gewekt en wij als regering succesvol zullen zijn. Inherent aan dit gegeven moet wel duidelijk vastgesteld worden wie welke verantwoordelijkheid draagt binnen haar taakstelling. De bewindsman gaf verder aan dat door elkaar te informeren, de uitgangspunten helder worden en de technische ministeries beter kunnen inspelen op de vraag. Daarnaast moet volgens de bewindsman ook goed overleg komen met alle actoren. Zijn collega Tsang onderstreepte de zienswijze en vroeg zo snel als mogelijk de deskundige van beide ministeries erop los te laten om een plan van aanpak te maken, hoe de lopende en komende projecten op het gebied van de agrarische sector beter kunnen worden aangepakt. Minister Tsang gaf een uitzetting van het kippenproject en wat het ministerie daarbij beoogt. Het is volgens de HIT-minister niet alleen werken aan het wegwerken van de import van kip en kipproducten, maar ook de mogelijkheid te creëren om in te spelen op de vraag naar kip in het Caraïbisch gebied. Suriname kan daarin een rol vervullen. Ook op het gebied van agro-toerisme kunnen wij een belangrijke plaats innemen. Met dit project wil het ministerie ook ondernemers stimuleren om verantwoord kip te telen.
Partijen hebben afgesproken om reeds in de eerste week van januari de protocollen vast te stellen hoe verder invulling te geven aan dit project.