Minister Parmessar informeert Seabob sector over VMS Systeem

Minister Parmessar informeert Seabob sector over VMS Systeem

27-12-2019

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft als doel de visserijsector duurzaam te ontwikkelen, de garnalenvangst is onderdeel hiervan. De visserij en met name de garnalen sector heeft potentie om te worden uitgebreid, dit zal zorgen voor een toename van inkomsten en werkgelegenheid. De uitdagingen in deze sector onder andere de illegaliteit, wordt ook ter hand genomen om de duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Minister Parmessar heeft reeds met de Internationale Maritieme Organisatie, IMO, gesprekken gevoerd hieromtrent. De IMO heeft toegezegd een evaluatiestudie uit te voeren, op basis waarvan acties zullen worden opgesteld.

In dat kader heeft minister Parmessar op 27 december 2019, vertegenwoordigers uit deze sector geïnformeerd over te nemen stappen met betrekking tot het Vessel Monitoring System, VMS-systeem en andere maatregelen in het tegen gaan van Illegale Ongereguleerde en Ongerapporteerde visserij (IOO). Dit systeem moet voor ordering zorgen in de illegaliteit en de controle op vaartuigen die buiten hun zone gaan vissen. De bewindsman wil boothouders tegemoetkomen door mogelijkheden te creëren zodat zij alsnog kunnen voldoen hieraan. De vertegenwoordigers waren zeer ingenomen met de briefing van de minister en kijken uit naar het vervolggesprek met de andere relevante actoren. De minister werd tijdens dit gesprek ook geïnformeerd, dat er binnenkort een audit zal plaatsvinden om verder gecertificeerd te worden. De commissie is voor maandag aanstaande uitgenodigd om samen met de overige partners aan tafel te zitten.

De Seabob commissie bestaat uit leden van het ministerie van LVV, Heiploeg Suriname NV, Sail, Artisanale visserij, Namoona en de Kustwacht. De Seabob garnaal neemt nu op de internationale markt de 1e plaats in en is de meest gevraagde garnalen soort. De seabob garnalen sector levert ook een behoorlijke bijdrage aan de economie van het land en biedt meer dan 1000 arbeidsplaatsen. Er zijn meer dan 20 boten die een werkgebied van groter dan 12 mijl op zee hebben.