Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

23-10-2019

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die momenteel aanwezig is op de ministeriƫle conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij welke gehouden wordt te Spanje, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bilaterale gesprekken te voeren met onder andere de Internationale Maritieme Organisatie, IMO.

De minister heeft op woensdag 23 oktober 2019 een gesprek gehad met de Secretaris-Generaal Kitack Lim. De Secretaris-Generaal was zeer ingenomen met de maatregelen die het ministerie reeds heeft genomen om de veiligheidsnormen op zee en als havenstaat te verbeteren. Daarbij is gebruik gemaakt van de aanbevelingen in de overeenkomst inzake havenstaat maatregelen, Port State Measures Agreement, PSMA.

De IMO-Secretaris Generaal heeft steun toegezegd om ons verder te ondersteunen in het treffen van maatregelen om te kunnen voldoen aan de vereisten van Port State Measures Agreement, PSMA. De heer Lim zal fondsen aanspreken, alsook zuster ondernemingen en internationale organisaties benaderen, om zo spoedig mogelijk van start te gaan om Suriname te ondersteunen in de nog te treffen maatregelen. De minister kijkt met tevredenheid terug naar het gesprek, welke hij op eigen initiatief heeft gevoerd met de Secretaris-Generaal van de IMO.