Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

16-07-2019

Minister Rabindre Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft De Nationale Assemblee informatie verschaft over de maatregelen vanuit de Europese Unie (EU) richting de Surinaamse groente – en fruitexport. Per 13 december van dit jaar gaan die nieuwe regels in en Suriname heeft vanaf nu drie maanden de tijd om alles in orde te hebben. In oktober komt een team van de EU naar ons land voor een audit en dan zal bepaald worden of ons land aan de vereisten voor de export voldoet.

De eisen van voedsel en veiligheid worden internationaal steeds scherper gesteld. De bewindsman benadrukt dat de EU vanaf 2016 met Suriname bezig is omtrent het voornoemde. De export van ons land die voornamelijk bestaat uit onder andere manja, peper, sopropo, boulanger en antroewa kan, indien de EU geen groen licht geeft, in gevaar komen. Volgens minister Parmessar doet het ministerie van LVV er alles aan om samen met alle actoren de goedkeuring te krijgen. In 2018 waren er 1085 ladingen geexporteerd naar Europa. Daarvan werden 39 (3,5%) afgekeurd. In de eerste helft in 2019 waren dat 529 ladingen. Daarvan werden 60 (11,3%) afgekeurd. Het aantal afkeuringen is verviervoudigd. Suriname is op dit moment op de eerste plaats als het gaat om malperformance. De EU doet bij de import van fruit en groente onderzoek naar onder andere chemicaliengebruik en het voorkomen van insecten. Sopropo alleen maakt 30% uit van de exporten. Het is een crisissituatie maar minister Parmessar is te spreken over de houding van de sector die graag wenst mee te helpen aan een oplossing. De bewindsman is ook duidelijk in zijn uitleg dat exporteurs die niet wensen mee te werken aan het traject naar de audit toe, van de exportlijst gehaald zullen worden. Alle boeren en toeleveranciers zullen volgens een bepaalde format geinspecteerd worden door LVV. Er zal de komende periode intensief contact zijn tussen het ministerie en de sector. Minister Parmessar heeft goede hoop, dat aan de eisen van de EU voldaan zal worden.