LVV-Saramacca geïnformeerd over EU-audit

LVV-Saramacca geïnformeerd over EU-audit

27-09-2019

De delegatie onder leiding van Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het personeel in het district Saramacca grondig geïnformeerd over de audit van het fytosanitaire controlesysteem voor de exporten van groenten en fruit, door de Europese Unie (EU), die begin oktober zal plaatsvinden. De audit is van enorm belang voor de garantie van de export van groenten en fruit naar de EU, vooral van sopropo naar de EU.

De positie van de waardeketen van het gewas sopropo in Suriname dreigt verloren te gaan. De EU heeft in hun strengere exportregelgeving wereldwijd, een exportverbod aangekondigd van dat gewas per 14 december 2019, vanwege het voorkomen van het schadelijke organisme Thrips palmi. Om toch sopropo te kunnen exporteren moet vrijstelling worden aangevraagd, waarna de EU een risicoanalyse kan uitvoeren. Een groep van deskundigen heeft een dossier opgemaakt met informatie over de teelt van sopropo en de voorkomende plaagorganismen in Suriname. Dit dossier is ingediend bij de EU, voor de aanvraag van vrijstelling van het exportverbod.

Mw. Imana Power, Interim Manager van de National Plant Protection Organization (NPPO), en Mw. Sadhana Jankie, Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen (NPPO van Suriname) van het ministerie van LVV, hebben het personeel uitleg gegeven over zaken betreffende de acties i.v.m. de strengere EU-regelgeving en de audit. Aangegeven is dat de audit zich focused op de, door Suriname zelf aangegeven, juiste uitvoering van werkzaamheden. De inspectie op schadelijke organismen bij groenten en fruit is onder andere een aandachtspunt van het controlebezoek.

Sinds 10 augustus j.l., waarbij 100% controle door inspecteurs van de afdeling Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het Ministerie van LVV wordt uitgevoerd, is het aantal onderscheppingen van schadelijke organismen op exportzendingen van groenten en fruit vanuit Suriname drastisch afgenomen. Minister Parmessar is hiermee zeer ingenomen en spreekt zijn dank uit naar alle medewerkers die hieraan hebben gewerkt. Hij roept het personeel op zich meer in te zetten voor de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname en benadrukt het belang van samenwerking onderling binnen de Ministerie maar ook buiten het ministerie. ‘Samen als één team werken voor het land’, aldus LVV-Minister.