LVV ondersteunt Landbouwers in Saramacca door opschonen van Raghoenathlozing

LVV ondersteunt Landbouwers in Saramacca door opschonen van Raghoenathlozing

30-08-2019

In opdracht van minister Rabin Parmessar van LVV, is de Raghoenathlozing te Tijgerkreek in het district Saramacca vandaag opgeschoond. Het gaat hier om een lozing met een lengte van meer dan 3.000 meters. Verschillende landbouwers uit het gebied deden een beroep op de minister om dit probleem aan te pakken, omdat hun aanplant gevaar liep ten gevolge van overtollig water.

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie kreeg meteen de opdracht om aan de slag te gaan en het probleem te verhelpen. Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin deelt aan de afdeling voorlichting mee, dat zonder aarzelen het onderdirectoraat de zaak heeft opgepakt. Hij geeft verder aan dat infrastructuur, en in deze de waterwegen, van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van de landbouwsector. Ramdin riep de Ressortleiders op om regelmatig inspectieronden te maken en waar nodig op tijd dit soort zaken door te spelen, zodat gelijk kan worden opgetreden.

Minister Parmessar heeft aandacht voor alle drie sectoren van zijn ministerie en zegt dat waar er een beroep op hem wordt gedaan hij daar zeker op zal inspelen. Het beleid van LVV is erop gericht om de nodige ondersteuning te bieden aan alle landbouwers.

Hij constateert dat de bewustwording bij de landbouwers op gang komt; zij doen nu meer dan ooit een beroep op het ministerie van LVV. Ook de diverse GAP-trainingen werpen goede vruchten af.

Wij zijn op de goede weg, laat minister Parmessar optekenen.