LVV - Minister voert vervolggesprek met Cubaanse Ambassadeur

LVV - Minister voert vervolggesprek met Cubaanse Ambassadeur

27-12-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een vervolggesprek gevoerd met de Ambassadeur van Cuba in Suriname Igor Azcuy González. Dit vervolggesprek is naar aanleiding van het bezoek welke de minister heeft afgelegd aan Cuba, waarbij zaken verder geconcretiseerd moeten worden met betrekking tot de rijstexport. Ook zijn er door beide mogendheden toezeggingen gedaan waarvoor directe invulling vereist is. De bewindsman heeft de Ambassadeur om assistentie gevraagd in het voorbereiden van de gevraagde documenten.
Dit gesprek vond plaats op vrijdag 27 december 2019 op het kabinet van de minister. Aanwezig waren naast de minister, de Onderdirecteur Maitrie Jagroep bijgestaan door de juridische staf van het ministerie.

Cuba heeft namelijk interesse getoond voor de Surinaamse witte rijst. De prijs die dit land biedt aan de Surinaamse onderneming, ligt hoger en gunstiger waardoor Suriname dit met beide handen moet aangrijpen. De documenten worden nu voorbereid en zullen opgestuurd worden naar Cuba, zodat deze ondertekend kunnen worden door partijen. Op het gebied van kennisuitwisseling zal Suriname, Cuba assisteren bij het telen van hooglandrijst, terwijl Cuba Suriname zal ondersteunen in het telen van Uien. ‘Het telen van onze eigen uien zal ertoe moeten leiden dat wij minder hoeven te importeren, met als gevolg deviezen besparing.
Ambassadeur Igor Azcuy González heeft alle medewerking toegezegd om te helpen bij de voorbereiding van de nodige documenten en vroeg aan de bewindsman om zo spoedig mogelijk de namen van de experts aan te geven zodat zij kunnen afreizen naar Cuba.